โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 15, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 15-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : Washington Post
Mo and Lee Thompson run Mo Mountain Mutts, a local dog walking and training business in Skagway, Alaska.
โมและลี ทอมป์สันทำธุรกิจ Mo Mountain Mutts ซึ่งเป็นธุรกิจฝึกสุนัขและพาเดินเล่นในท้องถิ่นเมืองสแคกเวย์ รัฐอลาสกา

The Thompsons lead off-leash pack walks up to three times a day and their bus rides to pick up their canine clients are hilarious and adorable.
ชุดบริการฝึกแบบถอดสายจูงของครอบครัวทอมป์สัน เดินรอบเข้าได้ถึง 3 ครั้งต่อวัน และรถบัสของพวกเขาที่ขับไปรับลูกค้าสุนัขก็สนุกสนานและน่ารัก

คำศัพท์ข่าว
- adorable (adj) = น่ารัก, น่าชื่นชม
- canine (เคไนน์) = สุนัข
- hilarious (adj) = โจ๊ก, น่าขำ
- Mutt = สุนัข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขลูกผสม
- pack (n) = กลุ่ม, ชุด
- pick up (phrasal verb) = ไปรับ, เก็บขึ้น
- Thompsons = ครอบครัวทอมป์สัน


แหล่งข่าว : CNN
A study has found that dolphins are unable to communicate as effectively when exposed to human-generated noises, forcing them to change their sounds much like people do when shouting
การศึกษาพบว่าโลมาไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสัมผัสกับเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น ทำให้พวกมันต้องเปลี่ยนเสียงอย่างมากเหมือนกับที่คนทำเมื่อตะโกน
- effectively (adv) = ได้ผลดี, อย่างมีประสิทธิผล
- expose (v) = เผยผึ่ง, สัมผัสความเสี่ยง, เปิดเผยโดยไม่มีการป้องกัน
- force (v) = บังคับ, บีบบังคับ
- human-generated (compound) = มนุษย์สร้างขึ้น
- unable to = ไม่สามารถที่จะ

No comments:

Post a Comment