โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 30, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 30-January-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : The Economist
Obesity in France is most marked among those on low incomes, in the ex­-industrial north­-east and, perhaps surprisingly, among women
โรคอ้วนในฝรั่งเศสนั้นมีความโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเคยเป็นเขตอุตสาหกรรม และอาจจะน่าประหลาดใจที่เป็นในหมู่ผู้หญิง

คำศัพท์ข่าว
- obesity (n) = โรคอ้วน (น้ำหนักมากเกินจนเป็นผลเสียต่อสุขภาพ)
- ex­-industrial (compound) = อดีตเคยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
- marked (adj) = เด่นชัด, โดดเด่น


แหล่งข่าว : Reuters
Health authorities in China's southwestern province of Sichuan will allow unmarried individuals to raise a family and enjoy benefits reserved for married couples, in the latest effort to bolster a falling birth rate
หน่วยงานสาธารณสุขในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจะอนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานสามารถสร้างครอบครัวและรับสิทธิประโยชน์ที่สงวนไว้สำหรับคู่สมรส ในความพยายามล่าสุดที่จะเกื้อหนุนอัตราการเกิดที่กำลังลดลง

คำศัพท์ข่าว
- bolster (v) = หนุน, สนับสนุน
- individual (n) = เฉพาะราย, แต่ละบุคคล
- married (adj) = แต่งงานแล้ว
- raise a family = มีลูก, สร้างครอบครัว
- unmarried (adj) = โสด, ไม่ได้แต่งงาน

No comments:

Post a Comment