โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 6, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 06-February-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
The world is producing a record amount of single-use plastic waste, mostly made from polymers created from fossil fuels, despite global efforts to reduce plastic pollution and carbon emissions, according to a new report.
โลกกำลังผลิตขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ โดยส่วนใหญ่ทำจากโพลิเมอร์ที่สร้างขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แม้ว่าทั่วโลกความพยายามที่จะลดมลพิษพลาสติกและการปล่อยคาร์บอนก็ตาม อ้างตามรายงานฉบับใหม่

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- fossil fuel (n) = เชื้อเพลิงฟอสซิล
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- reduce (v) = ลดลง, ผ่อนลง, ทำให้น้อยลง
- single-use (compound) = ใช้ครั้งเดียว, ออกแบบมาให้ใช้งานครั้งเดียว(แล้วทิ้งหรือทำลาย)


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: A magnitude 7.8 earthquake struck Turkey, and significant casualties are likely, the United States Geological Survey said.
ข่าวด่วน: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในตุรกี และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก, สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐฯ แถลง

คำศัพท์ข่าว
- casualty (n) = ผู้บาดเจ็บล้มตาย, เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- likely (adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- magnitude (n) = ขนาด/ระดับของความรุนแรง
- significant (adj) = มีนัยสำคัญ, มากพอที่จะสังเกตได้, มากพอสมควร


แหล่งข่าว : CBS News
A Royal Navy warship has returned to port in Britain after several sailors got sick from the vessel's drinking water, officials said on Saturday.
เรือรบของราชนาวีได้กลับเข้าเทียบท่าในอังกฤษแล้ว หลังจากมีลูกเรือหลายคนป่วยจากน้ำดื่มในเรือ เจ้าหน้าที่ระบุเมื่อวันเสาร์

คำศัพท์ข่าว
- get sick = ป่วย(get = be)
- port (n) = ท่าเรือ
- sick (adj) = ป่วย, เจ็บป่วย
- vessel (n) = เรือ, เรือขนาดใหญ่

No comments:

Post a Comment