โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, February 5, 2023

สหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมตก ทำให้จีนโกรธเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

หมายเหตุ: บอลลูนลูกนี้ขนาดใหญ่เท่ากับรถบัสสามเท่าเคยเข้าน่านฟ้าสหรัฐครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มกราคม จากนั้นเข้าสู่น่านฟ้าแคนาดาในวันจันทร์ 30 มกราคมแล้ววนกลับเข้าสู่น่านฟ้าสหรัฐอีกครั้งในวันที่ 31 มกราคม และการลอยของบอลลูนนี้อยู่บริเวณเขตทหารของสหรัฐ จึงเชื่อได้ว่าเป็นการสอดแนม ซึ่งยังไม่นับรวมกับเมื่อปีกลายที่มีบอลลูนลึกลับเข้ามาเยือนเกาะแห่งหนึ่งของอเมริกา


แหล่งข่าว : BBC
US confirms it has shot down a Chinese balloon in American airspace which it says was being used for surveillance
สหรัฐฯ ยืนยันว่าได้ยิงบอลลูนของจีนตกในน่านฟ้าของอเมริกา ซึ่งระบุว่าถูกใช้เพื่อสอดแนม

คำศัพท์ข่าว
- airspace (n) = น่านฟ้า
- surveillance (n) = การสอดส่อง/ตรวจตรา/เฝ้าดูอย่างเข้มงวด
- shoot down (phrasal verb) = ยิงทิ้ง, ยิงทำลาย, ยิงให้ร่วง


แหล่งข่าว : Reuters
A video posted on social media captured a flying object believed to be a Chinese spy balloon falling from the sky after being hit by a U.S. military fighter aircraft
วิดีโอที่ลงบนโซเชียลมีเดียคลิปหนึ่งจับภาพวัตถุบินได้ซึ่งเชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนที่กำลังตกลงมาจากท้องฟ้าหลังจากถูกโจมตีโดยเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐฯ


คำศัพท์ข่าว
- be hit by = โดน/ถูกโจมตี/ได้รับผลกระทบจาก(Passive Voice)
- capture (v) = จับ, จับกุม, จับภาพ (จับกุม/ควบคุมตัว)
- fighter aircraft (n) = เครื่องบินรบ(ในข่าวหมายถึงเครื่องบินเจ็ทรุ่นแร๊พเตอร์22ของกองทัพสหรัฐฯ)
- flying (adj) = เกี่ยวกับความสามารถบินได้ หรือสามารถเคลื่อนที่ราวกับมีปีกบินได้
- hit by = ถูกโจมตีโดย
- object (n) = วัตถุ, สิ่งของ
- social media (n) = สังคมออนไลน์/โลกออนไลน์/โลกของอินเตอร์เน็ต(โซเชียลมีเดีย คำทับศัพท์)


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: China decried the United States’ downing of its balloon as an “excessive reaction that seriously violates international convention.”
ข่าวด่วน: จีนประณามการทำให้บอลลูนร่วงลงของสหรัฐฯว่าเป็น “ปฏิกิริยาที่มากเกินไปซึ่งละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง”

คำศัพท์ข่าว
- decry (v) = ติเตียน, ประณาม
- down (v) = ทำให้ร่วงลงพื้น(ตี/ชกต่อย/โจมตี)
- excessive (adj) = เลยเถิด/มากเกินไป/มากเกินพอดี
- reaction (n) = ปฏิกิริยาตอบสนอง, ปฏิกิริยาตอบโต้
- seriously (adv) = อย่างหนัก, ร้ายแรง(อาการ/สถานการณ์)
- violate (v) = ละเมิด, ก้าวล่วง

No comments:

Post a Comment