โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 3, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยสำนักข่าว : Nationthailand
35 new cases logged, mostly in hotspots
ผู้ป่วยรายใหม่ 35 รายเข้าสู่ระบบส่วนใหญ่อยู่ในจุดฮอตสปอต

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Wednesday reported 35 new cases, below the 100 mark for the 12th consecutive day, 10 of whom were returnees.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันพุธรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 35 รายซึ่งต่ำกว่า 100 รายเป็นวันที่ 12 ติดต่อกัน โดย 10 รายเป็นผู้กลับมาจากต่างประเทศ

According to Worldometer, as of 10am, the number of confirmed cases globally had risen to 115.3 million (up by 365,575), 91.13 million have recovered, 21.61 million are active cases (90,196 in severe condition) and 2.56 million have died (up by 9,392).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 115.3 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 365,575) 91.13 ล้านรายรักษาหายแล้ว, 21.61 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (90,196 รายมีอาการรุนแรง) และ 2.56 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 9,392 ราย ).

Thailand ranks 114th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.37 million, followed by India 11.14 million, Brazil 10.64 million, Russia 4.27 million and the United Kingdom 4.19 million.

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 114 ของผู้ติดเชื้อมากที่สุดโลก โดยสหรัฐฯอยู่อันดับสูงสุดมีจำนวน 29.37 ล้านราย ตามมาด้วยอินเดีย 11.14 ล้านราย บราซิล 10.64 ล้านราย รัสเซีย 4.27 ล้านรายและสหราชอาณาจักร 4.19 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- consecutive (adj) = ซึ่งต่อเนื่องมา, ซึ่งตามกันมา
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- hotspot (n) = จุดที่มีการแพร่ระบาด, บริเวณสถานที่เกิดการระบาด
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Why kids are hitting the pandemic wall
ทำไมเด็ก ๆ ถึงเหนื่อยล้าหมดพลังจากการระบาดใหญ่

(CNN)After almost a full year of grappling with the effects of the Covid-19 pandemic, including nearly nine months of virtual school, 11-year-old London Loree simply has had enough.
(CNN) หลังจากเกือบหนึ่งปีเต็มกับการรับมืออย่างยากเย็นกับผลจากการระบาดของโควิด -19 ที่รวมถึงระยะเวลาเกือบเก้าเดือนในโรงเรียนเสมือนจริง ซึ่ง Loree วัย 11 ปีจากลอนดอนเจอมามากพอแล้ว

Enough of Zoom classes and technology fails. Enough of social distancing. Enough of all of it.
พอแล้วกับการเรียนผ่านซูมและเทคโนโลยีที่ล้มเหลว พอแล้วกับการเว้นระยะท่างทางสังคม พอแล้วสำหรับทุกอย่าง

Her focus is waning. School, something she loves, has become a drag.
สิ่งที่เธอให้ความสนใจกำลัง หมดไป โรงเรียน, บางสิ่งที่เธอรักกลายเป็นสิ่งน่าเบื่อ

"I'm tired, I'm stressed and I feel lazy," the sixth grader said last week from her home in Hermosa Beach, California. "Everything is so awkward now."
"หนูเหนื่อย หนูเครียดและหนูก็รู้สึกขี้เกียจ" นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากบ้านของเธอในเฮอร์โมซาบีชแคลิฟอร์เนีย “ ทุกอย่างมันช่างเลวร้ายในตอนนี้”

Loree could be the poster child for many kids these days. Across time zones, age groups and socioeconomic lines, young people appear to be hitting a breaking point that developmental psychologists are calling the "pandemic wall."
Loree อาจมีความเป็นตัวแทนของเด็กๆหลายคนในทุกวันนี้ ทั่วทุกเขตเวลาของโลก, กลุ่มอายุ, และเขตเศรษฐกิจและสังคม คนหนุ่มสาวดูเหมือนจะถึงจุดแตกหักที่นักจิตวิทยาพัฒนาการเรียกว่า "Pandemic wall"

As we near the one-year anniversary of the pandemic and associated social distancing measures, kids and parents alike are grieving the end of how our lives used to be. It doesn't even matter how dramatically kids' lives have changed, experts say. The fact that disruption has become normalized is traumatizing enough.
ในขณะที่เราใกล้ครบรอบหนึ่งปีของการแพร่ระบาด และเกี่ยวข้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ทั้งเด็ก ๆ และผู้ปกครองต่างก็เศร้าใจกับการจบลงของวิถีชีวิตที่เราเคยเป็น มันไม่สำคัญแม้กระทั่งว่าชีวิตของเด็ก ๆ จะเปลี่ยนไปเพียงใดผู้เชี่ยวชาญกล่าว ความจริงที่ว่ากระบวนการที่เข้ามาแทรกแซงได้กลายมาเป็นเรื่องปกตินั้นทำให้บอบช้ำพอแล้ว

Leslie Forde, founder of Mom's Hierarchy of Needs, a think tank in Boston that researches how mothers can reduce stress and prioritize self-care, has surveyed or interviewed more than 1,600 families about the effects of the pandemic on school-age children since Covid-19 began.

Leslie Forde เป็นผู้ก่อตั้ง สถาบันวิจัย Mom's Hierarchy of Needs ซึ่งทำการศึกษาเรื่อง มารดาสามารถลดความเครียดและจัดลำดับความสำคัญในการดูแลตนเองได้อย่างไร ได้ทำการสำรวจหรือสัมภาษณ์มากกว่า 1,600 ครอบครัวเกี่ยวกับผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อเด็กในวัยเรียนตั้งแต่ Covid- 19 เริ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- anniversary = การครบรอบ, วันครบรอบ
- associated = สัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน
- disruption (n) = การขัดขวาง, การหยุดชะงัก
- drag (n) = เฉื่ยชา, น่าเบื่อ
- dramatically = อย่างหนัก, อย่างแรง, อย่างใหญ่หลวง
- focus (n) = จุดสนใจ, การให้ความสนใจ
- grapple (v) = ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ (พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มา)
- hit the wall (คำแสลง) = เหนื่อยล้าจนคิดว่าไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย/ เส้นชัยได้
- poster child (คำแสลง) = ตัวอย่าง (ในข่าวหมายถึงเด็กที่มีลักษณะเป็นตัวแทน)
- school-age (adj) = วัยเรียน
- socioeconomic = เศรษฐกิจและสังคม (แง่มุมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกันของสังคมและเศรฐกิจ)
- think tank = คลังสมอง, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, สถาบัน
- wane (v) = ลดถอย, ลดลงเรื่อย ๆ
- young people = คนวัยเยาว์สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
The deadly job of protecting DR Congo's Virunga National Park
งานที่อันตรายถึงชีวิตในการปกป้องอุทยานแห่งชาติ Virunga ของ DR Congo

Protecting the forests of Virunga National Park in eastern Democratic Republic of Congo - home to endangered mountain gorillas - could be described as one of the toughest jobs on the planet.
การปกป้องผืนป่าในอุทยานแห่งชาติ Virunga ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก - ซึ่งเป็นบ้านของลิงกอริลล่าภูเขาที่ใกล้สูญพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นงานที่ยากที่สุดงานหนึ่งในโลก

In the past 12 months, more 20 of the park's staff have been murdered - and last week rebels were accused of killing the Italian ambassador to DR Congo, his security guard and driver in an attack within the park. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของอุทยานถูกสังหารไปมากกว่า 20 คน และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มกบฏถูกกล่าวหาว่าสังหารทูตอิตาลีประจำสาธารณรัฐคองโก, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนขับรถของเขาในการโจมตีภายในสวนสาธารณะ

"The level of sacrifice that's involved in keeping this work going will always be the hardest thing to deal with," says Emmanuel de Merode, who is in charge of more than 800 rangers at Virunga, Africa's oldest and largest national park.
"ระดับของการเสียสละที่เกี่ยวข้องกับการทำให้งานนี้ดำเนินต่อไปจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการจัดการเสมอ "Emmanuel de Merode ผู้ดูแลหน่วยทหารพรานกว่า 800 คนที่ Virunga ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของแอฟริกากล่าว

It spans 7,800 sq km (3,000 sq miles) and is home to an astonishingly diverse landscape - from active volcanoes and vast lakes to rainforest and mountains.
มันมีพื้นที่ 7,800 ตารางกิโลเมตร (3,000 ตารางไมล์) และเป็นที่ตั้งของภูมิประเทศที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง ตั้งแต่ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและทะเลสาบกว้างใหญ่ไปจนถึงป่าฝนและภูเขา

The park was set up nearly 100 years ago to protect mountain gorillas, whose numbers have increased over the past decade, though there are still only 1,000 left in the world.
อุทยานแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 100 ปีก่อน เพื่อปกป้องลิงกอริลล่าภูเขาซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังมีเหลือเพียง 1,000 ตัวในโลกก็ตาม

Mr De Merode has lived in DR Congo for nearly 30 years, but he still remembers the day he first arrived.
Mr De Merode อาศัยอยู่ใน DR Congo มาเกือบ 30 ปีแล้ว แต่เขายังจำวันที่มาถึงครั้งแรกได้

"I bought a motorbike in Kampala and drove through Uganda into Congo, and as you cross the border you're immediately struck by the enormity of the park and the incredibly beautiful landscapes."
"ผมซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในกัมปาลา และขับรถผ่านยูกันดาไปยังคองโก และเมื่อคุณข้ามพรมแดนคุณก็จะถูกทำให้อึ้งด้วยความใหญ่โตของสวนสาธารณะ และภูมิประเทศที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อทันที"

Born in North Africa and raised in Kenya, Mr De Merode is a Belgian prince, but he does not use his title.
นายde Merode เกิดในแอฟริกาเหนือและเติบโตในเคนยา เป็นเจ้าชายชาวเบลเยียมแต่เขาไม่ได้ใช้คำบรรดาศักดิ์นำหน้าชื่อ

He is softly spoken and calm, despite the challenges he and his team face daily.

เขาพูดอย่างนุ่มนวลและใจเย็นแม้เขากับทีมจะเจอกับความท้าทายทุกวัน

Two deadly attacks in the last 12 months have been harrowing for them all:
การโจมตีที่ร้ายแรงสองครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาสร้างความเจ็บปวดใจให้กับพวกเขาทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- astonishingly (adv) = น่าทึ่ง, อย่างน่าอัศจรรย์ (อย่างน่าประหลาดใจหรือน่าประทับใจ)
- enormity = ใหญ่โต, มหึมา
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- involve = เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, พัวพัน
- hardest (adj) = ยากที่สุด
- harrowing = ทรมาน, ทรมานจิตใจ, ทำให้ลำบาก
- mountain gorilla = ลิงกอริลล่าภูเขา
- rebel = ผู้ก่อกบฏ
- ranger = ทหารอาสา, เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน
- sacrifice = การเซ่นสังเวย, การบูชายัญ, ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
- staff = พนักงาน, เจ้าหน้าที่
- struck = ประทับใจ
- volcano (n) = ภูเขาไฟสำนักข่าว : Khaosodenglish
‘Miss Universe’ Stands By Police Brutality Comments After Dismissal
‘มิสยูนิเวิร์ส’ ยืนหยัดตามความเห็นเดิมว่าตำรวจกระทำการโหดร้าย หลังจากถูกปลด

BANGKOK — The winner of Miss Universe Thailand 2020 said Wednesday she would not back down from comments about police violence that cost her job in a government agency.
กรุงเทพฯ - ผู้ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีค.ศ. 2020 กล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอจะไม่เปลี่ยนจากความคิดเห็นเดิมเกี่ยวกับความรุนแรงของตำรวจที่ทำให้เธอต้องเสียงานในหน่วยงานของรัฐ

Pageant queen Amanda Obdam, 27, was removed from her position as a publicity ambassador for the Mental Health on Tuesday for speaking out against the beating of a medic volunteer by riot police during a protest in February.
อแมนดา ออบดัมวัย 27 ปีถูกปลดออกจากตำแหน่งในฐานะทูตประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากกล่าวต่อต้านการทำร้ายอาสาสมัครแพทย์ของตำรวจปราบจลาจลในระหว่างการประท้วงในเดือนกุมภาพันธ์

In today’s news conference, Amanda stood by her remark and said human rights is a crucial issue.
ในการแถลงข่าววันนี้ Amanda ยืนหยัดในคำพูดของเธอและกล่าวว่าสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสำคัญ

“Democracy and human equality is a basic principle of humanity,” she said.
“ ประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันของมนุษย์เป็นหลักการพื้นฐานของมนุษยชาติ” เธอกล่าว

Amanda called out the police’s actions in a tweet published on Feb. 14, a day after a group of policemen were seen kicking and hitting a medic volunteer with their truncheons.
อแมนดาเรียกร้องเรื่องกระทำของตำรวจในทวีตที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หนึ่งวันหลังจากที่มีผู้พบเห็นตำรวจกลุ่มหนึ่งเตะและตีอาสาสมัครแพทย์ด้วยกระบองของตำรวจ

“How can we talk about love when there’s still violence on the street?” she wrote in English, and added in Thai, “How can we talk about the Day of Love when people are still harmed by security officers?”
“เราจะพูดถึงความรักได้อย่างไรเมื่อยังคงมีความรุนแรงบนท้องถนน” เธอเขียนเป็นภาษาอังกฤษและกล่าวเสริมเป็นภาษาไทยว่า "เราจะพูดถึงวันแห่งความรักได้ยังไง เมื่อยังมีประชาชนถูกทำร้ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ"

คำศัพท์ข่าว

- against (preposition) = ต่อ, กับ, ติด, แนบ, พิง, ยัน, ต้าน
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- ambassador = ทูต, เอกอัครราชทูต
- as = ในฐานะ, เป็นการ
- crucial (adj) = สำคัญ, สำคัญยิ่ง, ซึ่งสำคัญมากๆ
- dismissal = ถอดถอน, ไล่ออก, เลิกจ้าง
- harm (v) = ทำร้าย, ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย
- medic volunteer = อาสาสมัครด้านการแพทย์
- pageant (n) = ประกวดนางงาม
- publicity = การเผยแพร่, ประชาสัมพันธ์
- remark = ความเห็น, การแสดงความคิดเห็น
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล
- security officer = เจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
- speak out = พูดแสดงความคิดเห็น, พูดด้วยเสียงดังเพื่อให้ได้ยิน
- truncheon (n) = กระบองตำรวจสำนักข่าว : Nationthailand
Activists hold prison protest to support lese majeste detainees
นักเคลื่อนไหวประท้วงในเรือนจำเพื่อสนับสนุนผู้ถูกคุมขังที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

The activists read out 112 letters, symbolising Article 112 (the lese majeste law), in support of 10 protesters being held in the jail on lese majeste and other charges.
นักเคลื่อนไหวอ่านจดหมาย 112 ฉบับสื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ถึงมาตรา 112 (กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) เพื่อสนับสนุนผู้ประท้วง 10 คนที่ถูกคุมขังในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและข้อหาอื่น ๆ

Prominent pro-democracy activist Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul led the peaceful demonstration from 10am.
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชื่อดังปนัสยา“ รุ้ง” สิทธิจิรวัฒนกุลนำการเดินขบวนอย่างสันติตั้งแต่เวลา 10.00 น.

Activists also placed messages of support for the lese majeste detainees on the prison's gate and sign.
นักเคลื่อนไหวยังแปะข้อความสนับสนุนผู้ถูกคุมขังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ประตูเรือนจำและลงชื่อ

Among the 10 protesters being held in the jail are Parit “Penguin” Chiwarak, Arnon Nampa, Somyot Phurksakasemsuk and Patiwat "Mor Lam Bank" Saraiyaem.
ในบรรดาผู้ประท้วง 10 คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำ ได้แก่ พริษฐ“ เพนกวิน” ชิวารักษ์, อานนท์ นำภา, สมยศ พฤกษาเกษมสุขและปฏิวัติ“ หมอลำแบงค์” สาหร่ายแย้ม

Dozens of pro-democracy protesters have been charged with lese majeste since October last year.
ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหลายสิบคนถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- charge (n, v) = ข้อหา, ตั้งข้อหา
- demonstration (n) = การชุมนุมประท้วง, การเดินขบวนประท้วง, รวมตัวแสดงพลัง
- detainee = ผู้ถูกคุมตัว, ผู้ถูกคุมขัง
- hold (v) = จัด, จัดขึัน, จัดงาน (ในข่าวหมายถึง จัดงานประท้วง)
- lese majeste = การหมิ่นผู้นำแห่งรัฐ, การหมิ่นสถาบันฯ, การหมิ่นกษัตริย์-ราชวงศ์ (ในประเทศไทย ม112)
- peaceful = สงบ, สินติ

ข่าวภาษาไทย โดย สำนักข่าว :ไทยรัฐ
"รุ้ง ปนัสยา" อ่านจดหมาย 112 ฉบับ เป็นกำลังใจให้ 4 แกนนำ ถูกขังในเรือนจำ

No comments:

Post a Comment