โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, March 4, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 04-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
Covid-19 claims one life as 54 new cases confirmed
Covid-19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่ 54 รายได้รับการยืนยัน

For the 13th day running, the number of new Covid-19 cases was under 100, with 54 confirmed on Thursday, 10 of whom are returnees.
เป็นเวลาต่อเนื่อง 13วันที่ตัวเลขจำนวนผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ต่ำกว่า 100 ราย, โดยได้รับการยืนยัน 54 รายในวันพฤหัสบดี และเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 10ราย

According to Worldometer, as of 10am, the number of confirmed cases globally had risen to 115.77 million (up by 440,965), 91.47 million of whom have recovered, 21.73 million are active cases (90,049 in severe condition) and 2.57 million have died (up by 10,838).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 115.77 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 440,965 ราย) 91.47 ล้านรายที่ได้รับการรักษาหาย, 21.73 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (90,049รายมีอาการรุนแรง) และ 2.57 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม10,838ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.47 million, followed by India 11.16 million, Brazil 10.72 million, Russia 4.28 million and the United Kingdom 4.19 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของรายชื่อผู้ติดเชื้อของโลก โดยสหรัฐฯอยู้อันดับบนสุดมีจำนวน 29.47 ล้านราย ตามมาด้วยอินเดีย 11.16 ล้านราย บราซิล 10.72 ล้านราย รัสเซีย 4.28 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.19 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- claim lives = ฆ่า, เอาชีวิต
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Thai navy rescue four cats from burning ship
กองทัพเรือไทยช่วยแมว 4 ตัวจากเรือที่โดนไฟไหม้

Thai navy sailors have rescued four ginger cats that were abandoned on a burning ship in the Andaman Sea.
ทหารเรือไทยช่วยชีวิตแมวแดงอมเหลือง 4 ตัวที่ถูกทิ้งบนเรือที่ถูกไฟไหม้กลางทะเลอันดามัน

The human crew had already been evacuated, but the navy soon discovered a few forgotten members when they were sent to check the site for oil spills.
ลูกเรือที่เป็นมนุษย์ได้รับการอพยพออกไปแล้ว แต่ในไม่ช้ากองทัพเรือก็ค้นพบสมาชิกที่ถูกลืมอยู่จำนวนหนึ่งเมื่อพวกเขาถูกส่งไปตรวจดูสถานที่น้ำมันรั่ว

A sailor swam out to the capsized boat, before putting the cats on his back to take them to safety.
กะลาสีเรือคนหนึ่งว่ายน้ำไปที่เรือล่มก่อนที่จะวางแมวไว้บนหลังเพื่อพาพวกมันไปที่ปลอดภัย

Reportedly, the felines suffered no injuries and are healthy.
มีรายงานว่าแมวไม่ได้รับบาดเจ็บและมีสุขภาพดี

They are now being cared for by their rescuers at their command post, said Reuters news agency.
ตอนนี้พวกแมวกำลังได้รับการดูแลจากผู้ช่วยชีวิต ที่กองบัญชาการ, สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าว

When the navy was called in to inspect the site, they discovered the cats huddled together on a wooden beam.
เมื่อกองทัพเรือถูกเรียกให้เข้าตรวจสอบพื้นที่พวกเขาพบว่าแมวรวมตัวกันอยู่บนคานไม้

"I used my camera to zoom in to the boat, and I saw one or two cats popping their heads out," said First-Class Petty Officer Wichit Pukdeelon of the navy's air and coastal defence division.
“ผมใช้กล้องเพื่อขยายเข้าไปดูที่เรือและผมเห็นแมวตัวหนึ่งหรือสองตัวโผล่หัวออกมา” นาย Wichit Pukdeelon ผู้ช่วยผู้บังคับกองป้องกันทางอากาศและชายฝั่งของกองทัพเรือ กล่าว

A Facebook post on the rescue received more than 2,500 comments on Wednesday praising the crew.

เรื่องการช่วยชีวิตแมวที่ลงในFacebookได้รับความคิดเห็นยกย่องชื่นชมมากกว่า 2,500 รายการในวันพุธ

คำศัพท์ข่าว
- coastal defence division กองป้องกันชายฝั่ง
- coastal (adj) = ใกล้ชายฝั่ง, ตามฝั่งทะเล
- command post = กองบัญชาการ
- crew = ลูกเรือ
- ginger = สีแดงอมเหลือง
- healthy (adj) = สุขภาพดี, สุขภาพแข็ง, สุขภาพสมบูรณ์
- huddle (v) = จับกลุ่ม, เกาะกลุ่มกันไว้, กอดกันกลม
- inspect (v) = ตรวจสอบ, ตรวจสอบความเรียบร้อย
- pop (v) = โผล่ขึ้นมา
- rescuer = ผู้ช่วยชีวิต
- wooden beam = คานไม้สำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Texas and other states ease rules despite warnings
Coronavirus: เท็กซัสและรัฐอื่น ๆ ผ่อนปรนกฎแม้มีคำเตือน

Texas will lift its mask requirement and allow businesses to reopen at full capacity next week, Governor Greg Abbott has announced.
รัฐเท็กซัสจะยกเลิกข้อกำหนดในการสวมหน้ากากและอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆสามารถเปิดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในสัปดาห์หน้า, ผู้ว่าการ Greg Abbott ได้ประกาศ

"It is now time to open Texas 100%," the Republican said on Tuesday.
“ตอนนี้ถึงเวลาเปิดเท็กซัส 100% แล้ว” รีพับลิกันกล่าวเมื่อวันอังคาร

Texas is the largest US state to end its mask mandate.
เท็กซัสเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ยุติคำสั่งสวมหน้ากาก

Mr Abbott has faced criticism from his party over the measure, which was imposed last July.
นาย Abbottต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคของเขาเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวซึ่งกำหนดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม

But the administration of US President Joe Biden has made it clear coronavirus restrictions are still necessary.
แต่คณะบริหารงานของประธานาธิบดีสหรัฐฯโจ ไบเดน ได้ประกาศชัดว่าข้อจำกัดของไวรัสโคโรนายังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น

The announcement in Texas came as similar rules were lifted in other states, including Michigan, Louisiana, and Mississippi, which also ended its mask mandate.
การประกาศในเท็กซัสเกิดขึ้นในขณะที่มีการยกกฎที่คล้ายกันในรัฐอื่น ๆ รวมถึงมิชิแกน, ลุยเซียนาและมิสซิสซิปปี ซึ่งได้สิ้นสุดการบังคับใส่หน้ากากอนามัยแล้วเช่นกัน

The roll-out of vaccinations against Covid-19 has boosted confidence in a return to pre-pandemic life in the US.
การนำวัคซีนมาใช้ป้องกันโควิด -19 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก่อนการแพร่ระบาดในสหรัฐฯ

On Tuesday, President Biden said the US was on track to have enough vaccines for every adult in the country by the end of May.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดี Biden กล่าวว่าสหรัฐฯกำลังดำเนินไปตามแผนที่จะมีวัคซีนเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

Yet the wave of reopenings has put states at odds with the Biden administration and its senior health officials, who have reacted with dismay to the relaxation of coronavirus measures at a precarious time in the pandemic.
ถึงกระนั้น การเปิดเมืองอีกครั้งของหลายรัฐที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐขัดแย้งกับฝ่ายบริหารของไบเดน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงซึ่งแสดงความตกใจต่อการผ่อนคลายมาตรการไวรัสโคโรนาในช่วงเวลาที่ล่อแหลมต่อการแพร่ระบาด

On Monday the director of the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) warned of a "potential fourth surge of cases" if the country lapsed into complacency.
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา(CDC) เตือนว่า "อาจมีผู้ป่วยพุ่งขึ้นเป็นครั้งที่ 4" หากประเทศพลาดพลั้งหลงชะล่าใจ

Covid-19 data shows that, while infections and deaths have declined in recent weeks, they are still at high levels relative to other countries.
จากข้อมูล Covid-19แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าการติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลงในช่วงหลายสัปดาห์เร็วๆนี้ แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

In total, the US has recorded more than 28 million infections and 516,000 deaths related to Covid-19, according to data collated by Johns Hopkins University.
โดยรวมแล้วสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิต 516,000 คนที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- administration = การบริหาร
- at odds (with someone/something) = ไม่เห็นด้วย, ขัดแย้งกัน, ทะเลาะกัน
- complacency = การหลงระเริง, รู้สึกดี แต่ไม่อยากพัฒนาอีก (ความรู้สึกพอใจ ที่ขัดขวางไม่ให้พยายามหนักขึ้น)
- decline (v) = เสื่อม, ทรุดโทรม, ถดถอยลง, ถอยหลัง, น้อยลง, ปฏิเสธ
- dismay = การตกใจ
- lapse (v) = ถลำตัว, ดำดิ่ง, สิ้นสภาพ
- lift (v) = ยก, ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก (ในข่าวหมายถึงยกเลิกข้อจำกัด)
- mandate (n, v) = คำสั่ง, ข้อปฏิบัติ
- over = เกี่ยวกับ, ครอบคลุมเกี่ยวกับ
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้
- pre-pandemic (adj) = ก่อนการระบาดครั้งใหญ่
- precarious (adj) = เสียง, ล่อแหลม, หมินเหม่อันตราย
- restriction = การจำกัด/ การยับยั้ง/ การควบคุม ข้อห้ามบางประการ
- senior = อาวุโส, ระดับสูงสำนักข่าว : VOA
Thai Activist Arrested After Burning King's Portrait
นักเคลื่อนไหวไทยถูกจับหลังเผาพระบรมฉายาลักษณ์

BANGKOK - An anti-government activist accused of burning a portrait of Thailand's King Maha Vajiralongkorn was arrested on Wednesday, police said, the latest among dozens of people charged in recent months for insulting the monarchy.
กรุงเทพฯ - นักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ถูกตั้งข้อหาเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ถูกจับกุมแล้วเมื่อวันพุธ, ตำรวจกล่าว ถือเป็นคนล่าสุดในบรรดาหลายสิบคนที่ถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

Musician Chaiamorn "Ammy" Kaewwiboonpan, 32, admitted after his arrest that he had torched the king's portrait as a gesture of defiance and to vent frustration at the detention of fellow activists awaiting trial for royal insult.
นักดนตรี ชัยอมร "แอมมี่" แก้ววิบูลย์พันธุ์ วัย 32 ปียอมรับหลังถูกจับว่าเขาเผาพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงท่าทีต่อต้านและเพื่อระบายความไม่พอใจ ที่มีการควบคุมตัวเพื่อนนักเคลื่อนไหวที่รอการพิจารณาคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Chaiamorn is charged under a strict lese majeste law that carries a penalty of up to 15 years in prison if found guilty, as well as arson and computer crimes.
ชัยอมร ถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปีหากพบว่ามีความผิด พร้อมกับข้อหาลอบวางเพลิงและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

The incident took place on Sunday in front of a Bangkok prison where four members of a youth-led protest movement are being held over remarks about the royal family made at rallies last year.
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่หน้าเรือนจำในกรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิก 4 คนของขบวนการประท้วงที่นำโดยเยาวชนอยู่ระหว่างถูกคุมขัง เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราชวงศ์ในการชุมนุมเมื่อปีที่แล้ว

"The burning of the royal portrait was done by me and I am solely responsible, the movement is not involved," Chaiamorn wrote on his band's Facebook page, a post his lawyer confirmed was authentic.
"การกระทำการเผาในครั้งนี้ เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียว" ชัยอมรเขียนไว้ในหน้า Facebook ของวงดนตรี เป็นโพสต์ที่ทนายความของเขายืนยันว่าเป็นของจริง

Chaiamorn said his action was foolish and had landed him in trouble and he was frustrated at being unable to help the detained activists.
ชัยอมรกล่าวว่า การกระทำของเขาเป็นเรื่องโง่เขลาและทำให้เขาตกที่นั่งลำบากและเขารู้สึกผิดหวังละอายใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวที่ถูกควบคุมตัวได้

Bangkok police chief Pakapong Pongpetra said there were witnesses and forensic evidence linking him to the offense and others may have been involved.
ภคพงศ์ พงษ์เพชรผู้บังคับการตำรวจกรุงเทพกล่าวว่า มีพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดและคนอื่น ๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

Chaiamorn was receiving medical treatment for an injury unrelated to his arrest, police said.
ชัยอมรกำลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจับกุม, ตำรวจกล่าว

His lawyer said a bail request was rejected by the court.
ทนายความของเขากล่าวว่าคำร้องขอประกันตัวถูกปฏิเสธโดยศาล

Months of youth-led demonstrations against the government of Prime Minister Prayuth Chan-ocha last year also broke traditional taboos by calling for reform of the powerful monarchy.
เป็นเวลาหลายเดือนที่มีการประท้วงของเยาวชนเพื่อต่อต้านรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา และเมื่อปีที่แล้วยังทำลายข้อห้ามดั้งเดิมด้วยการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจอีกด้วย

At least 61 people have subsequently been charged with lese majeste, according to legal aid group Thai Lawyers for Human Rights.
ในเวลาต่อมามีผู้ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างน้อย 61 คนตามข้อมูลของกลุ่มช่วยเหลือทางกฎหมาย Thai Lawyers for Human Rights

The portrait burning took place hours before protesters marched on a military base to urge the king to give up direct control over army units transferred to him in 2019 by the government of Prayuth, a former military chief.
การเผารูปเกิดขึ้นหลายชั่วโมงก่อนที่ผู้ประท้วงจะเดินขบวนไปยังฐานทัพทหาร เพื่อเรียกร้องให้กษัตริย์ยกเลิกการควบคุมหน่วยทหารที่โอนมาขึ้นตรงต่อเขาในปีค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) โดยรัฐบาลประยุทธ อดีตหัวหน้าทหาร

Police used rubber bullets against the protesters for the first time on Sunday, as well as tear gas and a water cannon.
ตำรวจใช้กระสุนยางกับผู้ประท้วงเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์ ร่วมกับแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

คำศัพท์ข่าว
- a former military chief = อดีตหัวหน้าทหาร
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- about = เกี่ยวกับ
- against ต้าน, ต่อต้าน
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ..., รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- court = ศาล (ศาลที่มีอำนาจในทางกฏหมาย)
- forensic = เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ( ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น)
- forensic evidence = หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
- frustrate (v) = ท้อแท้ใจมาก
- give up = ยกเลิก, หยุดทำ, ละทิ้ง, ยอมแพ้
- lese majeste = การหมิ่นผู้นำแห่งรัฐ, การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ของไทย/ ม112)
- march (v) = เดินขบวน
- offense = การกระทำผิด, การฝ่าฝืนกฎหมาย
- over = เนื่องจาก
- portrait = ภาพถ่ายของบุคคล, ภาพวาดเหมือนของบุคคล
- powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ที่มีอิทธิพล, บุญหนักศักดิ์ใหญ่
- reject (v) = ปฏิเสธ, ไม่อนุญาต, ไม่เห็นด้วย
- remark (n, v) = ตั้งข้อสังเกต, การแสดงความคิดเห็น
- strict (adj) = ที่เข้มงวด
- strict lese-majesty law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เข้มงวด
- subsequently (adv) = ซึ่งตามมา, ซึ่งผลที่ตามมา
- taboo (n) = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้าม, เรื่องต้องห้าม
- torch (v) = จุดไฟ, วางเพลิง
- unable (adj) ไม่สามารถ
- urge (v) = กระตุ้นเตือน, กำชับ, เร่งเร้า, ชักนำ, เรียกร้อง, ผลักดัน
- water cannon (n) = ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง, ปืนฉีดน้ำสลายฝูงชน
- witness = พยาน, ผู้รู้เห็นเหตุการณ์สำนักข่าว : New York Post
COVID-19 has taken a disturbing toll on teens’ mental health, study shows
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น

The COVID-19 pandemic has taken a profound toll on teens and young adults – with those between the ages of 13 and 18 being the most affected, according to a troubling new national study of medical records and insurance claims.
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด, จากการศึกษาเวชระเบียนและการเคลมประกันในระดับชาติฉบับใหม่ที่เป็นปัญหา

FAIR Health, a nonprofit that collects data for the largest database of privately billed health insurance claims in the US, looked at 32 billion records and studied those in the 13-18 and 19-22 age ranges.
FAIR Health ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเรื่องการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการประกันสุขภาพส่วนบุคคลในสหรัฐอเมริกา ได้ดูข้อมูล 32 พันล้านรายการและศึกษาข้อมูลที่อยู่ในช่วงอายุ 13-18 และ 19-22ปี

คำศัพท์ข่าว
- collect (v) = รวบรวม, เก็บรวบรวม, สะสม
- medical record = เวชระเบียน, ข้อมูลผู้ป่วย
- mental health = สุขภาพจิต
- privately โดยส่วนตัว
- profound (adv) = คิดลึกซึ้ง, เต็มที่
- toll = การสูญเสีย,จำนวนที่เสียหาย,จำนวนผู้สูญเสีย(บาดเจ็บ,เสียชีวิต,ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ)

No comments:

Post a Comment