โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, March 5, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-March-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
79 new Covid-19 patients, over two-thirds of local cases in Samut Sakhon
ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 79 ราย มากกว่า 2 ใน 3 เป็นผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Friday reported 79 new cases, 14 of whom were returnees in quarantine facilities and border crossers in the North.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันศุกร์รายงานผู้ป่วยใหม่ 79 รายโดย 14 รายเป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศในสถานกักตัว และผู้ข้ามชายแดนทางตอนเหนือ

According to Worldometer, as of 10am on Friday, the number of confirmed cases globally had risen to 116.22 million (up by 446,747), 91.88 million have recovered, 21.75 million are active cases (90,049 in severe condition) and 2.58 million have died (up by 9,955).

จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันศุกร์ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 116.22 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 446,747ราย) 91.88 ล้านรายได้รับการรักษาหาย, 21.75 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้อ (90,049 รายมีอาการรุนแรง) และ 2.58 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม โดย 9,955ราย)
Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.5 million, followed by India 11.17 million, Brazil 10.8 million, Russia 4.29 million and the United Kingdom 4.2.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ในรายชื่อผู้ติดเชื้อมากที่สุดทั่วโลก โดยสหรัฐอยู่อันดับสูงสุดมี 29.5 ล้านราย ตามด้วยอินเดีย 11.17 ล้านราย, บราซิล 10.8 ล้านราย, รัสเซีย 4.29 ล้านรายและสหราชอาณาจักร 4.2 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- returnee = ผู้ที่กลับ, ผู้ที่เดินทางกลับ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Covid: Fresh air 'key to safer classrooms'
Covid: อากาศสะอาดนอกห้อง' กุญแจสู่ห้องเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น'

As children across England prepare to return to school, the focus is on testing, masks and the familiar routines of social distancing and hand washing.
ในขณะที่เด็ก ๆ ทั่วอังกฤษเตรียมตัวกลับไปโรงเรียน ก็มีการมุ่งความสนใจไปที่ การตรวจหาเชื้อ, หน้ากาก และกิจวัตรที่คุ้นเคยในการเว้นระยะห่างทางสังคมและการล้างมือ

But on top of all those measures, there's something that until recently hasn't had much attention: a good supply of fresh air.
แต่นอกเหนือจากมาตรการเหล่านี้แล้ว ยังมีบางสิ่งที่จนกระทั่งเร็วๆก็นี้ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก นั่นคือการจัดให้มีอากาศหมุนเวียน

Air matters because if someone is infected they'll release tiny virus particles called aerosols, which can accumulate and then be inhaled by others.
อากาศมีความสำคัญเพราะหากมีคนติดเชื้อพวกเขาจะปล่อยอนุภาคไวรัสเล็ก ๆ ที่เรียกว่าละอองลอยซึ่งสามารถสะสมและสูดเข้าร่างกายโดยผู้อื่นได้

Computer simulations by engineers in Germany show how easily the air in a poorly ventilated room can become hazardous.
การจำลองคอมพิวเตอร์โดยวิศวกรในเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าอากาศในห้องที่มีการระบายอากาศไม่ดีสามารถกลายเป็นอันตรายได้ง่ายเพียงใด

But there are strategies to reduce the risks of this happening.
แต่มีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนี้

Higher windows are best
หน้าต่างที่สูงขึ้นจะดีที่สุด

The first and most obvious move is to make sure that the windows are used.
ขั้นตอนแรกและชัดเจนที่สุดคือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้หน้าต่าง

In some schools, they may be jammed with old paint but, wherever possible, getting them open will make a difference.
ในบางโรงเรียนอาจติดขัดด้วยเหตุว่าสีเก่า แต่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เป็นไปได้ให้เปิดหน้าต่างก็จะสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- accumulate (v) = สะสม, สั่งสมมานาน
- aerosol (n) = ละอองในอากาศ
- disobedient (adj) = ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง
- familiar (adj) = เคยชิน, คุ้นเคย
- familiar routine = กิจวัตรที่คุ้นเคย
- hazardous (adj) = เป็นอันตราย, เสี่ยงอันตราย
- inhale (v) = หายใจเข้า, สูดดม
- jammed = เบียดเสียด, ติดขัดไม่สามารถขยับได้
- poorly (adj) = ทำได้น้อย, ได้ในระดับต่ำ ไม่เพียงพอ
- simulation (n) = การจำลอง
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- ventilate (v) = ระบายลม, ระบายอากาศสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Hundreds attend funeral for 19-year-old protester killed in Myanmar
หลายร้อยคนร่วมงานศพของผู้ประท้วงวัย 19 ปีที่เสียชีวิตในเมียนมา

Myanmar coup: Hundreds attend funeral for 19-year-old protester
รัฐประหารเมียนมาร์ : มีผู้คนหลายร้อยเข้าร่วมงานศพผู้ประท้วงวัย 19 ปี

Hundreds of mourners flashing the three-finger salute have attended a funeral on Thursday for a 19-year-old woman killed in Myanmar.
เมื่อวันพฤหัสบดีผู้ร่วมไว้อาลัยหลายร้อยคนที่กำลังชูสามนิ้วได้เข้าร่วมงานศพของหญิงสาววัย 19 ปีที่ถูกฆ่าในเมียนมา

Kyel Sin, known as Angel, was killed when she was shot in the head while protesting on the streets of the city Mandalay.
Kyel Sin หรือที่รู้จักกันในชื่อ Angel ถูกสังหารเมื่อเธอถูกยิงที่ศีรษะขณะประท้วงบนถนนในเมืองมัณฑะเลย์

Her image has been taken up as a symbol of defiance by the civil disobedience movement which is campaigning against military rule.
ภาพของเธอถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านโดยการเคลื่อนไหวแบบอารยะขัดขืน ซึ่งกำลังรณรงค์ต่อต้านการปกครองของทหาร

There has been no statement from the military government about its decision to escalate the use of lethal force.
ไม่มีคำสั่งใด ๆ จากรัฐบาลทหารเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเพิ่มการใช้กำลังร้ายแรง

Thirty-eight people died when the security forces opened fire on the crowd of people protesting on Wednesday.
มีผู้เสียชีวิตสามสิบแปดคนเมื่อกองกำลังความมั่นคงเปิดฉากยิงฝูงชนที่ประท้วงเมื่อวันพุธ

คำศัพท์ข่าว
- attend (v) = เข้าร่วม(งาน, เหตุการณ์)
- campaign (v) = แคมเปญ, รณรงค์, ส่งเสริม, ผลักดัน, กระตุ้น
- civil disobedience = อารยะขัดขืน
- defiance (n) = ขัดขืน, ต่อต้าน, ไม่ยอมรับ
- disobedience (n) = การไม่เชื่อฟัง, ความดื้อดึง
- escalate (V) = เสริม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้น, ทวีความรุนแรง
- funeral (n) = พิธีศพ
- lethal (adj) = ถึงตาย (ร้ายแรงเพียงพอที่จะทำให้เสียชีวิต)
- security forces = กองกำลังความมั่นคง
- statement = แถลงการณ์สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
New Zealand downgrades tsunami warning after 8.1-magnitude earthquake
นิวซีแลนด์ลดระดับคำเตือนสึนามิหลังแผ่นดินไหว 8.1

(CNN)New Zealand has downgraded its tsunami warning after a powerful earthquake struck the Kermadec Islands region early Friday, sparking fears of a tsunami.
(CNN) นิวซีแลนด์ลดระดับการเตือนภัยสึนามิหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่หมู่เกาะเคอร์มาเดคเมื่อต้นวันศุกร์ซึ่งทำให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดสึนามิ

The 8.1-magnitude quake was the third to strike the area on Friday morning local time, according to the New Zealand National Emergency Management Agency.
แผ่นดินไหวขนาด 8.1 เป็นครั้งที่สามที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น, ตามรายงานของสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาตินิวซีแลนด์

Residents in some areas received emergency alerts on their phones urging them to "EVACUATE NOW," as tsunami sirens rang out.
ผู้อยู่อาศัยในบางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนฉุกเฉินทางโทรศัพท์ขอให้ "ออกจากพื้นที่ทันที" เมื่อเสียงไซเรนสึนามิดังขึ้น

The emergency agency issued a temporary evacuation order for people near the coast, warning them, "Do not stay at home" as a "damaging tsunami is possible."
หน่วยงานฉุกเฉินได้ออกคำสั่งอพยพชั่วคราวสำหรับผู้คนที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง และเตือนพวกเขาว่า "อย่าอยู่ที่บ้าน" เนื่องจาก "อาจเกิดสึนามิที่ทำให้มีอันตรายได้"

The Kermadec Islands are 500 to 620 miles northeast of New Zealand's North Island.
หมู่เกาะ Kermadec อยู่ห่างจากเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 500 ถึง 620 ไมล์

The East Coast of the North Island from the Bay of Islands to Whangarei, from Matata to Tolaga Bay including Whakatane and Opotiki and Great Barrier Island are all included in the Pacific nation's tsunami warning.
ชายฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือจาก Bay of Islands ถึง Whangarei, จาก Matata ถึง Tolaga Bay รวมถึง Whakatane และ Opotiki และเกาะ Great Barrier ทั้งหมดล้วนอยู่ในคำเตือนสึนามิของประเทศในแถบแปซิฟิก

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- coast = บริเวณชายฝั่ง, ริมทะเล
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- evacuation (n) = การอพยพ
- issue (v.) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- magnitude (n) = ขนาด/ระดับของความรุนแรง(มาตราหรือหน่วยวัดขึ้นอยู่แต่ละประเทศ)
- powerful (adj) = มีกำลังมาก, มีอิทธิพลมาก, มีอำนาจมาก
- quake = สั่นสะเทือน, แผ่นดินไหว
- struck (past of strike) = ตี, ชน , กระแทก, กระหน่ำ
- temporary (adj) = ชั่วคราวสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
South Korea's first transgender soldier found dead
พบทหารข้ามเพศคนแรกของเกาหลีใต้เสียชีวิตแล้ว

Seoul, South KoreaSouth Korea's first transgender soldier, who was discharged from the military last year for having gender reassignment surgery, was found dead in her home on Wednesday, authorities said.
ณ กรุุงโซล เจ้าหน้าที่กล่าวว่าทหารข้ามเพศคนแรกของเกาหลีใต้ซึ่งถูกปลดประจำการจากกองทัพเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

Byun Hui-su, 23, who was a staff sergeant before being discharged after she had the operation in Thailand while on leave, was found by emergency officials at her home in the city of Cheongju, south of Seoul.
บยอน ฮีซู อายุ 23 ปีซึ่งเป็นจ่าสิบตรีก่อนจะถูกปลดออกหลังจากที่เธอผ่าตัด(แปลงเพศ)ในประเทศไทยในช่วงลางาน ได้ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่บ้านของเธอในเมืองช็องจูที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล

There was no immediate word on the cause of her death.
ไม่มีคำกล่าวใด ๆ ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเธอในทันที

A local counseling center, at which Byun was registered, reported to emergency officials that she could not be contacted since February 28, the local fire department said.
ศูนย์ให้คำปรึกษาในพื้นที่ซึ่งบยอนได้รับการลงทะเบียนรายงานต่อเจ้าหน้าที่ระงับเหตุฉุกเฉินว่า ไม่สามารถติดต่อเธอได้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์, หน่วยดับเพลิงในพื้นที่กล่าว

Cheongju police confirmed the dead body they found in Byun's home Wednesday was the former soldier.
ตำรวจช็องจู ยืนยันว่าร่างผู้เสียชีวิตที่พวกเขาพบในบ้านของ บยอน เมื่อวันพุธ คืออดีตทหาร

Authorities said it appeared she had been dead for a few days.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าดูเหมือนว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วสองสามวัน

Byun, who had expressed hope of continuing to serve in the military's female corps, had been pursuing a lawsuit contesting her dismissal, with a hearing expected in April, according to a spokeswoman for military advocacy group Center for Military Human Rights Korea that had worked with her.
บยอน ซึ่งแสดงความหวังที่จะรับราชการในกองพลทหารหญิงของกองทัพต่อไป ได้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อโต้แย้งการเลิกจ้างของเธอ โดยคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีในเดือนเมษายนนี้, ตามข้อมูลจากโฆษกหญิงของ Center for Military Human Rights Korea ซึ่งเป็นกลุ่มทนายทางทหาร ที่เคยทำงานร่วมกับเธอ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- contact (v) = พบปะ, ติดต่อ, พูดคุย, เชื่อมต่อ, การสัมผัสใกล้ชิด
- contest (v) = ต่อสู้, โต้เถียง, แข่งขัน
- corps (n) = เหล่า, คณะ, หน่วย
- discharge (v) = การปล่อยออก, อนุญาตให้ออกจาก (สถานที่, สถานพยาบาล, สถานที่กักตัว)
- dismissal (n) = ถอดถอน, ไล่ออก, เลิกจ้าง
- express (v) = แสดงออก, แสดงความรู้สึก
- former (adj) = อดีต
- lawsuit (n) = คดีความ, คดีในศาล, คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาล, คดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง
- operation = การผ่าตัด, การทำศัลยกรรม, ปฏิบัติการ
- pursue (v) = ดำเนินตาม, ทำให้ลุล่วง, พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่ง
- serve (v) = ทำงาน, รับใช้(รับใช้ชาติ, รับราชการ)
- transgender = ผู้เปลี่ยนเพศจากเดิม, คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรีอการแต่งกายที่เปลี่ยนจากเพศเดิมสำนักข่าว : Nationthailand
Future Forward dissolution, crackdown on youth-led rallies lands Thailand in ‘Not Free’ slot
การยุบพรรคอนาคตใหม่, การปราบปรามการชุมนุมที่นำโดยเยาวชนทำให้ประเทศไทยไปอยู่ในกลุ่ม "ไม่มีเสรีภาพ"

Thailand’s freedom status has dropped from Partly Free to Not Free among 210 countries and territories in the annual Freedom in the World report collated by Freedom House.
สถานะทางเสรีภาพของประเทศไทยลดลงจาก มีเสรีภาพบางส่วนเป็น ไม่มีเสรีภาพในทั้งหมด 210 ประเทศและอาณาจักร ในรายงาน(เสรีภาพในโลก) Freedom in the World ประจำปีที่จัดทำโดยองค์กร Freedom House

The US-based organisation rates people’s access to political rights and civil liberties, including freedom of expression and equality.
องค์กรที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาให้คะแนนการเข้าถึงสิทธิทางการเมือง และเสรีภาพของประชาชนรวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและความเท่าเทียมกัน

A country or territory’s freedom status is categorised as Free, Partly Free and Not Free, and according to the report, less than 20 per cent of people in the world live in free countries. This is the lowest since 1995.
สถานะเสรีภาพของประเทศหรืออาณาจักรแบ่งออกเป็น มีเสรีภาพ, มีเสรีภาพบางส่วนและไม่มีเสรีภาพ และตามรายงานระบุว่ามีผู้คนไม่ถึงร้อยละ 20 ในโลกอาศัยอยู่ในประเทศเสรี นี่เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1995

Of the 210 countries and territories rated, 64 are ranked as Not Free – the highest since 2006.
จาก 210 ประเทศและดินแดนที่ได้รับการจัดอันดับ อันดับที่ 64 ถูกจัดว่าไม่มีเสรีภาพ - ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2006 (พ.ศ. 2549)

Thailand only earned 5 out of 40 points for political rights, and 25 out of 60 on civil liberties, or a total of just 30 out of 100, which put it in the “not free” category.
ประเทศไทยได้รับเพียง 5 จาก 40 คะแนนสำหรับสิทธิทางการเมือง และ 25 จาก 60 คะแนนในด้านสิทธิเสรีภาพ หรือมีคะแนนรวมเพียง 30 จาก 100 ซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวด "ไม่เสรีภาพ"

"Thailand’s status dropped from Partly Free to Not Free after due to the dissolution of a popular opposition party that had performed well in the 2019 elections, and the military-dominated government’s crackdown on youth-led protests calling for democratic reforms," Freedom House said.
“ สถานะของประเทศไทยลดลงจาก Partly Free เป็น Not Free หลังจากการยุบพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมซึ่งทำผลงานได้ดีในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2019 และการปราบปรามโดยรัฐบาลซึ่งมีทหารเป็นหลักต่อการประท้วงที่นำโดยเยาวชนซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตย” Freedom House กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- dissolution = การยุบ, การสลายตัว
- drop = ตก, ร่วง, หล่น, หยด, หย่อนลง (ในข่าวหมายถึง ตำแหน่ง/ สถิติ)
- due to = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- earn (v) = หาได้, ได้รับ, ได้กำไร, หาเลี้ยงชีพ
- equality = ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค
- expression = การแสดงออก, การแสดงความคิดเห็น
- liberty (n) = ความเป็นอิสระ, อิสรภาพ, เสรีภาพ
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- categorise = จัดหมวด, จำแนกประเภท, แบงแยกออกเป็นประเภทๆ
- territory (n) = อาณาเขต, อาณาบริเวณ, อาณาเขตประเทศ, เขตปกครองพิเศษ

No comments:

Post a Comment