โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-July-2021

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
The US CDC and FDA say Americans don't need Covid-19 vaccine booster shots yet, hours after Pfizer said it was speeding their development
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ กล่าวว่าชาวอเมริกันยังไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นภูมิ หลังจากไม่กี่ชั่วโมงที่ไฟเซอร์กล่าวว่าบริษัทกำลังเร่งการผลิตวัคซีน

Drugmaker Pfizer said Thursday it is seeing waning immunity from its coronavirus vaccine and says it is picking up its efforts to develop a booster dose that will protect people from variants.
บริษัทผู้ผลิตยาไฟเซอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทกำลังเฝ้าดูการลดลงของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนไวรัสโคโรนาของตนเอง และบอกว่ากำลังเพิ่มความพยายามเพื่อผลิตวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มสามที่จะปกป้องผู้คนจากไวรัสกลายพันธุ์ต่างๆ

Pfizer said it would soon publish data about a third dose of vaccine and submit it to the US Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulators.
ไฟเซอร์กล่าวว่า เร็วๆ นี้บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่ 3 และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา องค์การยาแห่งยุโรปและหน่วยงานผู้ควบคุมอื่นๆ

The company specified it would seek FDA emergency use authorization for a booster dose in August.
บริษัทระบุว่าจะขออนุมัติจากองค์การอาหารและยาเพื่อใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นในกรณีฉุกเฉินในเดือนสิงหาคม

But in an unusual move, two top federal agencies said Americans don't need boosters yet and said it was not up to companies alone to decide when they might be needed.
แต่ในการเคลื่อนไหวที่ผิดไปจากปกติ หน่วยงานระดับสูงสุดของรัฐบาลกลาง 2 แห่งกล่าวว่า ชาวอเมริกันยังไม่ต้องการวัคซีนเข็มกะตุ้น และบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดวัคซีนจึงจะมีความจำเป็น

Hours after Pfizer issued its statement, the FDA and Centers for Disease and Control issued a joint statement saying Americans do not need booster shots yet.
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ไฟเซอร์ออกแถลงการณ์ FDA และศูนย์ควบคุมและป้องโรคได้ออกแถลงการณ์ร่วมว่าชาวอเมริกันยังไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเข็มสาม

"Americans who have been fully vaccinated do not need a booster shot at this time," they said.
“ชาวอเมริกันที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นในเวลานี้” พวกเขากล่าว

In a statement to CNN on Friday, the World Health Organization said, "We don't know whether booster vaccines will be needed to maintain protection against COVID-19 until additional data is collected," adding, "limited data available on how long the protection from current doses lasts and whether an additional booster dose would be beneficial and for whom."
ในแถลงการณ์ที่ส่งถึง CNN เมื่อวันศุกร์ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า "เราไม่ทราบว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิจะมีความจำเป็นเพื่อให้การปกป้องจากโควิด-19 คงอยู่หรือไม่ จนกว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้" และเสริมว่า "มีข้อมูลอยู่อย่างจำกัดเรื่องการป้องกันที่ได้จากการฉีดในปัจจุบันว่าจะคงอยู่นานแค่ไหน และการเพิ่มวัคซีนเข็มกระตุ้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่และสำหรับใคร"

Pfizer and its partner BioNTech said evidence was building that people's immunity starts to wane after they have been vaccinated.
ไฟเซอร์และบริษัทหุ้นส่วนไบโอเอ็นเทค กล่าวว่ากำลังมีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นว่าภูมิคุ้มกันของผู้คนเริ่มลดลงหลังจากที่พวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว

The Pfizer vaccine requires two doses to provide full immunity.
วัคซีนไฟเซอร์ต้องใช้สองโดสเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเต็มที่

"As seen in real world data released from the Israel Ministry of Health, vaccine efficacy in preventing both infection and symptomatic disease has declined six months post-vaccination, although efficacy in preventing serious illnesses remains high," Pfizer said in a statement emailed to CNN.
“ตามที่ได้เห็นในข้อมูลจากสถานการณ์จริง ที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันทั้งการติดเชื้อและแบบมีอาการของโรค ได้ลดลงหลังการฉีดวัคซีนไปหกเดือน แม้ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันความเจ็บป่วยที่รุนแรงยังคงสูงอยู่” ไฟเซอร์กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งอีเมลถึง CNN .

"Additionally, during this period the Delta variant is becoming the dominant variant in Israel as well as many other countries.
"นอกจากนี้ ในช่วงเวลานี้ ไวรัสกลายพันธุ์เดลต้ากำลังกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในอิสราเอลเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ

These findings are consistent with an ongoing analysis from the Companies' Phase 3 study," it added.
การค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาระยะที่ 3 ของบริษัท" รายงานระบุเสริม

"While protection against severe disease remained high across the full six months, a decline in efficacy against symptomatic disease over time and the continued emergence of variants are expected.
“ในขณะที่การป้องกันอาการรุนแรงของโรคยังคงสูงตลอด 6 เดือนเต็ม แต่ประสิทธิภาพในการต่อต้านโรคแบบมีอาการลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และคาดว่าจะมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของไวรัสกลายพันธุ์

Based on the totality of the data they have to date, Pfizer and BioNTech believe that a third dose may be beneficial within 6 to 12 months following the second dose to maintain highest levels of protection." It gave no further details.
จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันนี้ ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคเชื่อว่าการให้วัคซีนเข็มที่สามภายใน 6 ถึง 12 เดือนหลังการฉีดเข็มที่สองมีประโยชน์เพื่อรักษาระดับการป้องกันสูงสุด” โดยบริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

The announcement could have implications across the world.
การประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบไปทั่วโลก

The Pfizer shot is the cornerstone of vaccination programs in many countries.
วัคซีนของไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักของโครงการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ

Two-thirds of doses delivered across the European Union were made by Pfizer, according to the European Center.
สองในสามของจำนวนที่จัดส่งทั่วสหภาพยุโรปนั้นผลิตโดยไฟเซอร์, จากข้อมูลของศูนย์ยุโรป

In Israel, Pfizer is the only vaccine used.
ในอิสราเอล ไฟเซอร์เป็นวัคซีนชนิดเดียวที่ใช้

Of the 158 million fully vaccinated people in the US, more than half received the Pfizer shot.
จากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 158 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา มากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับวัคซีนจากไฟเซอร์

US government officials have stressed that fully vaccinated people have a low risk of infection, even from the Delta or B.1.617.2 variant, which is more transmissible than earlier lineages of the virus.
เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ เน้นว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ แม้ว่าจากเดลต้าหรือสายพันธุ์ B.1.617.2 ซึ่งแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าไวรัสก่อนหน้านี้ในตระกูลเดียวกัน

Plus, several studies have indicated the mRNA vaccines made by Pfizer and Moderna confer longterm protection.
นอกจากนี้ ผลการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าวัคซีน mRNA ที่ผลิตโดยไฟเซอร์และโมเดอร์นาให้การป้องกันในระยะยาว

คำศัพท์ขาว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- additionally (adv) = นอกจากนี้ยัง(เพิ่มเติม)
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- be made by = ถูกผลิตโดย(Passive Voice)
- up to = ขึ้นอยู่กับ (การตัดสินใจ)
- beneficial (adj) = เป็นประโยชน์, เป็นผลดี
- booster (adj, n) = สิ่งกระตุ้น, สิ่งที่่เสริมพิเศษ
- confer (v) = ให้สิทธิ์, ให้ประโยชน์
- consistent with = ตรงกับ, สอดคล้องกับ
- cornerstone (n) = รากฐาน, เสาหลัก, สิ่งสำคัญพื้นฐาน
- could have + เหตุการณ์ = คาดการณ์ว่าจะเกิด...
- decline = การถดถอย, การเสื่อมอำนาจ
- deliver (v) = นำส่งให้, ส่งมอบ
- dominant (n) = เด่น, เหนือกว่า
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- efficacy (n) = ความมีประสิทธิภาพ, ความสามารถ
- even = แม้ว่า
- evidence (n) = หลักฐาน
- full (adj) = สมบูรณ์, ครบถ้วน
- further (adj) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- immunity (n) = ภูมิคุ้มกันโรค, ภูมิต้านทาน
- implication (n) = การเกี่ยวพัน, การเกี่ยวข้อง
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- joint statement (n) = แถลงการณ์ร่วม
- longterm (adj) = ระยะยาว
- ongoing (adj) = อย่างต่อเนื่อง
- release (v) = ปล่อยออก, เปิดเผย, ปล่อยข่าว, ให้ข้อมูล, ปล่อยผลงาน
- remain (v) = ยังคงอยู่
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- shot (n) = การฉีดวัคซีน
- stress (v) = เน้น, ตอกย้ำ
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
- vaccination (n) = การฉีดวัคซีน
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- waning (adj) = ถดถอย, ลดลง
- whether = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า

เนื้อหาข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ เนื่องจากเห็นว่า ชาวอเมริกันที่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ แม้ว่าจากเดลต้าก็ตาม

- Businessinsider
Booster shots aren't necessary right now, US health agencies say. Pfizer is seeking authorization anyway.

- Nbcnews
Fully vaccinated people don't need Covid boosters, U.S. health agencies say

- Usnews
CDC, FDA: Coronavirus Booster Shots Not Needed Right Now

- Reuters
FDA, CDC say fully vaccinated Americans don't need booster shot at this time


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Coronavirus variants: Here's what we know
ไวรัสโคโรนากลายพันธ์ : นี่คือสิ่งที่เรารู้

(CNN) The Delta variant of coronavirus is now the dominant lineage in the US, parts of Europe and elsewhere.
(CNN) ในตอนนี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักที่พบในสหรัฐอเมริกา, บางส่วนของยุโรปและที่อื่นๆ

Also known as B.1.617.2, it is clearly more transmissible, but it is unclear if it causes more severe disease.
และยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ B.1.617.2 มันสามารถแพร่ระบาดได้มากขึ้นอย่างชัดเจน แต่ไม่แน่ว่าทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้นหรือไม่

It's taken over from the B.1.1.7 or Alpha variant in most of the countries where it is spreading fastest, but most also still have a mix of variants.
มันเข้ามารับช่วงต่อจากไวรัสกลายพันธุ์ B.1.1.7 หรือสายพันธุ์อัลฟ่าในประเทศส่วนใหญ่ที่มีการแพร่กระจายเร็วที่สุด แต่ส่วนมากยังคงมีปนปะกันอยู่หลายสายพันธุ์

Here's what scientists know about the most common among them:
นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในหมู่พวกไวรัสโคโรนา

Delta
เดลต้า

As of July 3, the Delta variant accounted for 51.7% of cases in the US, according to the US Centers for Disease Control and Prevention.
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าคิดเป็น 51.7% ของผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา

By mid-June, the Delta variant accounted for 99% of Covid-19 cases in the UK, according to Public Health England, and it is set to account for 90% of cases in Europe by the end of August, according to the European Centre for Disease Prevention and Control.
ภายในกลางเดือนมิถุนายน ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าคิดเป็น 99% ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหราชอาณาจักร ตามรายงานของสาธารณสุขอังกฤษ และเตรียมรับมือกับตัวเลขคิดเป็น 90% ของผู้ติดเชื้อในยุโรปภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ตามข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค

The World Health Organization reports the Delta variant has been detected in 100 countries.
องค์การอนามัยโลกรายงานไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ถูกตรวจพบใน 100 ประเทศ

It has overtaken the worrying Beta, or B.1.351 variant, in South Africa.
ไวรัสเดลตาได้แซงหน้าเบต้าที่น่ากังวลหรือสายพันธุ์ B.1.351 ในแอฟริกาใต้ไปแล้ว

"Delta is the most transmissible of the variants identified so far," WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus said last month.
เดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้มากที่สุด" เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว

"We know that the Delta variant has increased transmissibility and it is currently surging in pockets of the country with low vaccination rates," CDC Director Dr. Rochelle Walensky told a White House briefing Thursday.
“เราทราบดีว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้เพิ่มความสามารถในการแพร่เชื้อ และขณะนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ” ดร.โรเชลล์ วาเลนสกี้ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(CDC)กล่าวในการบรรยายสรุปของทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดี

"In parts of the Midwest and upper mountain states, CDCs early sequence data suggests the Delta variant accounts for approximately 80% of cases," she added.
"ในส่วนของรัฐมิดเวสต์และเทือกเขาตอนบน ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐทำการจัดลำดับข้อมูลเมื่อเร็วๆนี้ชี้ให้เห็นว่าไวรัสกลายพันธุ์เดลต้ามีสัดส่วนประมาณ 80% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด" เธอกล่าวเสริม

What makes it so much more transmissible?
อะไรทำให้แพร่เชื้อได้มากขึ้น?

It carries a cluster of mutations on the spike protein—the part of the virus used to attach to the cells it attacks -- that appear to make it more effective at getting into cells, where it can replicate.
มันมีกลุ่มของการกลายพันธุ์บนโปรตีนหนามซึ่งเป็นส่วนของไวรัสที่ใช้ในการยึดติดกับเซลล์ที่มันโจมตี และนั่นดูเหมือนจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเข้าไปในเซลล์ที่มันสามารถจำลองตัวเองขึ้นมาได้

On Wednesday, a team of Chinese researchers reported people infected with Delta carried viral loads -- the amount of virus in their bodies -- that were 1,200 times higher than people infected with older lineages.
เมื่อวันพุธ ทีมนักวิจัยชาวจีนรายงานว่าผู้ที่ติดเชื้อเดลต้ามีปริมาณไวรัส ซึ่งหมายถึงปริมาณไวรัสในร่างกายของพวกเขา มากกว่าคนที่ติดเชื้อสายพันธุ์เก่าก่อนหน้านี้ถึง1,200 เท่า

It also appears to reach a point where it can be transmitted two days earlier, on average, after infection, the researchers said in their report, posted online.
นอกจากนี้ นักวิจัยยังระบุในรายงานที่ลงทางออนไลน์ว่า มันดูเหมือนว่าจะถึงจุดที่สามารถแพร่เชื้อได้ก่อน(สายพันธุ์อื่น) 2 วันโดยเฉลี่ย หลังจากที่มีการติดเชื้อ

However, multiple studies indicate all three vaccines authorized for use in the US can protect people against Delta.
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าวัคซีนทั้งสามชนิดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาสามารถป้องกันผู้คนจากเดลต้าได้

They all show the vaccines generate a cushion of protection that more than makes up for the variant's ability to compete with the immune response.
งานศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า วัคซีนสร้างเกราะป้องกันที่มากกว่าความสามารถของไวรัสกลายพันธุ์ในการแข่งขันกับการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน

They don't prevent all infections, but greatly reduce the likelihood of severe disease, hospitalization and death.
วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อทั้งหมด แต่ลดโอกาสของโรคร้ายแรง การต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตได้อย่างมาก

Delta does evade the immune system, which may mean people who have been infected once with an older variant may be more likely to catch it again.
เดลต้าหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจหมายความว่าผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่เก่ากว่าอาจมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อนี้ได้อีก

It also eludes the effects of a monoclonal antibody treatment called bamlanivimab, made by Eli Lilly and Co, but is vulnerable to the protection offered by other monoclonal antibody treatments.
นอกจากนี้ยังหลบหลีกผลการรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เรียกว่าแบมลานิวิแมปซึ่งผลิตโดยบริษัท Eli Lilly and Co แต่อ่อนแอต่อการป้องกันจากการบำบัดด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีอื่น ๆ

A French study published in Nature Thursday showed the Delta variant was four times less sensitive than the Alpha variant to blood collected from people who had recovered from Covid-19 up to 12 months ago.
การศึกษาของฝรั่งเศสที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Thursday แสดงข้อมูลว่าไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามีความไวน้อยกว่าไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่าถึงสี่เท่าในการเก็บเลือดจากผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ถึงเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว

The same researchers found a single dose of either the Pfizer/BioNTech or AstraZeneca Covid-19 vaccines was not effective against either the Beta or Delta variants. Antibodies in blood from just 10% of people in the study neutralized the Delta variant after a single vaccine dose.
นักวิจัยคนเดียวกันพบว่าวัคซีนต้านโควิด-19ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค หรือ แอสตราเซเนก้าโดสเดียวไม่มีผลต่อทั้งไวรัสสายพันธุ์เบต้าหรือเดลต้า โดยพบแอนติบอดีในเลือดเพียง 10% จากคนในการศึกษายับยั้งฤทธิ์ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าหลังจากฉีดวัคซีนหนึ่งเข็ม

But a second dose of vaccine elicited an immune response in 95% of people in the study, though antibodies were significantly less potent against the Delta variant compared to the Beta variant.
แต่วัคซีนเข็มที่สองทำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันใน 95% ของคนในการศึกษา แม้ว่าแอนติบอดีจะมีศักยภาพต้านไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับไวรัสสายพันธุ์เบต้า

"Early data from Scotland, from individuals who tested positive from 1 April to 21 June 2021, showed an increased risk of hospitalization among cases infected with the Delta variant compared with those infected with the Alpha variant," WHO noted.
"ข้อมูลเบื้องต้นจากสกอตแลนด์ จากบุคคลที่มีผลตรวจเป็นบวกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน ค.ศ. 2021 แสดงให้เห็นความเสี่ยงของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสที่สายพันธุ์เดลต้า เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้ออัลฟ่า" WHO ระบุ

Delta carries a distinct cluster of mutations compared to other variants, including one called L452R known to increase transmissibility.
เดลต้ามีกลุ่มของการกลายพันธุ์ที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับไวรัสกลายพันธุ์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงไวรัสสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่า L452R ที่ทราบกันว่าแพร่เชื้อได้มาก

It does not carry two other worrying mutations known as E484K and N501Y -- which are seen in the B.1.1.7 or Alpha variant first seen in Britain, which swept many countries at the end of 2020 and the beginning of 2021, and also in the B.1.351 variant of Beta variant first seen in South Africa, and well as the P.1 or Gamma variant.
มันไม่มีการกลายพันธุ์ในอีกสองตำแหน่งที่น่ากังวลซึ่งรู้จักกันว่า E484K และ N501Y ที่พบได้ในสายพันธ์ุ B.1.1.7 หรืออัลฟ่าที่พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีอยู่ทั่วในหลายประเทศช่วงปลายปี 2020 และต้นปี 2021 และพบได้ในไวรัสกลายพันธุ์ B.1.351 ของสายพันธุ์เบต้าที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ และไวรัสสายพันธุ์ P.1 หรือไวรัสสายพันธุ์แกมมา

Alpha
This past spring, it was the B.1.1.7 or Alpha variant of coronavirus that was worrying public health officials.
ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา เป็นไวรัสกลายพันธุ์ บี.1.1.7 หรืออัลฟ่าของโคโรนาไวรัสที่สร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

It swept across England quickly and then out into the world, quickly becoming the dominant lineage in the US.
มันแพร่กระจายไปทั่วอังกฤษอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็ออกไปสู่โลก แล้วกลายเป็นสายพันธ์ุหลักในสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็ว

As of Sunday, it accounted for just 28.7% of cases in the US, the CDC estimates, as it was replaced by Delta.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา CDC ประมาณการว่ามีมันอยู่เพียง 28.7% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากถูกแทนที่โดยเดลต้า

It was shown to be at least 50% more transmissible than older lineages.
มันเคยถูกแสดงให้เห็นว่าสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์เก่าอย่างน้อย 50%

It carries 23 mutations, including one called N501Y that increases transmission.
มันมีการกลายพันธุ์ 23 ตำแหน่งรวมถึงตำแหน่งที่เรียกว่า N501Y ที่เพิ่มการแพร่เชื้อ

It's fully susceptible to monoclonal antibody treatments and vaccines.
มันง่ายต่อการรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนตีบอดีและวัคซีนอย่างเต็มที่

Beta
First seen in South Africa, the B.1.351 or Beta variant has both the E484K mutation that is linked with immune escape and the N501Y mutation suspected of helping make many other variants more contagious.
พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ ไวรัสกลายพันธุ์ B.1.351 หรือเบต้ามีการกลายพันธุ์ทั้งที่ E484K ที่เกี่ยวข้องกับการหลบหลีกภูมิคุ้มกันและกลายพันธุ์ที่ N501Y ที่สงสัยว่าช่วยให้สายพันธุ์อื่นๆ แพร่ระบาดได้มากขึ้น

It has been shown to be 50% more transmissible than older strains and evades Lilly's dual monoclonal antibody treatment but not others.
มีการแสดงให้เห็นว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์เก่าถึง 50% และหลบหลีกการรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีคู่ของบริษัทลิลลี่ แต่ไม่ดื้อต่อการรักษาอื่นๆ

Blood tests and real-life use both suggest it can infect people who have recovered from coronavirus and also people who have been vaccinated against Covid-19.
การทดสอบเลือดและการใช้งานในชีวิตจริง ทั้งสองชี้ให้เห็นว่ามันสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่หายป่วยจากโรคโคโรนาไวรัส และผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วด้วย

Vaccine makers trying to get out ahead of the new variants by developing booster shots have focused on B.1.351, as it's the variant scientists most fear could elude vaccine protection.
ผู้ผลิตวัคซีนพยายามที่จะนำหน้าสายพันธุ์ใหม่โดยการพัฒนาวัคซีนกระตุ้นได้มุ่งเน้นไปที่ B.1.351 เนื่องจากเป็นไวรัสกลายพันธุ์ ที่นักวิทยาศาสตร์กลัวที่สุดว่าจะหลีกเลี่ยงการป้องกันด้วยวัคซีน

But partial escape doesn't mean full escape, and vaccines are still expected to protect people to some degree.
แต่การหลบหลีกบางส่วนไม่ได้หมายถึงการหลบหนีได้ทั้งหมด และคาดว่าวัคซีนยังคงปกป้องผู้คนได้ในระดับหนึ่ง

It's being overtaken by Delta in South Africa and have never gained much of a foothold in the US, where it currently accounts for 0.2% of new cases, according to CDC.
เบต้ากำลังถูกแทนที่โดยเดลต้าในแอฟริกาใต้และไม่เคยได้ฐานที่มั่นเพิ่มมากนักในสหรัฐฯ เลย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ 0.2% ตามรายงานของ CDC

Gamma
The P.1 or Gamma variant that swept Brazil currently accounts for 8.9% of new infections in the US, according to CDC.
CDC ระบุว่าไวรัสกลายพันธุ์ P.1 หรือ แกมมาที่มีทั่วทั้งบราซิลในปัจจุบันคิดเป็น 8.9% ของการติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐอเมริกา

Gamma carries both the E484K and N501Y mutations, with more than 30 others.
Gamma มีการกลายพันธุ์ทั้งที่ตำแหน่ง E484K และ N501Y และมีการกลายพันธุ์ที่อื่นๆอีกมากกว่า 30 ตำแหน่ง

It has been demonstrated to evade the effects of Lilly's monoclonal antibody treatment but not one made by Regeneron.
มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถหลบเลี่ยงการรักษาด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีของบริษัทลิลลี่ได้ แต่ไม่ดื้อต่อแอนตีบอดีที่ผลิตโดยบริษัทรีเจนเนอรอน

Blood tests show it might partly escape both natural and vaccine-elicited immune responses.
การตรวจเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนหนึ่งอาจหลบหนีทั้งการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติและที่เกิดจากวัคซีน

Epsilon
The B.1.427 and B.1.429 variants are usually lumped together and known as Epsilon.
ไวรัสกลายพันธุ์ B.1.427 และ B.1.429 มักจะรวมอยู่ด้วยกันกันและเรียกว่าเอปไซลอน

First seen in California, this one has the same L452R mutation carried by Delta, but not some of its other mutations and has not taken off in the way Delta has.
พบครั้งแรกในแคลิฟอร์เนีย สายพันธุ์นี้มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง L452R แบบเดียวกับเดลต้า แต่ไม่เหมือนกันที่ตำแหน่งกลายพันธุ์อื่นๆ และไม่ได้ออกตัวแรงแบบที่เดลต้าทำ

"Epsilon (B.1.427/B.1.429) has been associated with increased transmissibility, a modest decrease in susceptibility to some antibody treatments, and reduced neutralization by convalescent and post-vaccination sera," WHO says.
"เอปไซลอน(B.1.427/B.1.429) มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อได้มากขึ้น ความไวต่อการรักษาด้วยแอนติบอดีบางตัวลดลงเล็กน้อย และลดผลการทดสอบการตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังฟักฟื้นและฉีดวัคซีน" WHO กล่าว

Iota
First seen in New York last November, the B.1.526 or Iota variant accounts for 3% of US cases, CDC estimates.
พบครั้งแรกในนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ไวรัสกลายพันธุ์ B.1.526 หรือ Iota คิดเป็น 3% ของผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา CDC ประมาณการ

That's down from 9% of samples last April.
ลดลงจาก 9% ของตัวอย่างเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว

It has what's called a 484 mutation that should help the virus attach more easily to the cells it infects and also makes the virus less recognizable to the immune system.
มีสิ่งที่เรียกว่าการกลายพันธุ์ 484 ซึ่งจะช่วยให้ไวรัสยึดติดกับเซลล์ที่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นและยังทำให้ไวรัสไม่สามารถจดจำระบบภูมิคุ้มกันได้

Eta
First seen in the UK and Nigeria, Eta, also known as B.1.525, carries the E484K mutation.
พบเห็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักรและไนจีเรีย Eta หรือที่รู้จักในชื่อ B.1.525 มีการกลายพันธุ์ E484K

It's decreasing in frequency in the US, now accounting for almost no samples tested.
ความถี่ในสหรัฐฯ กำลังลดลง ตอนนี้แทบไม่มีตัวอย่างที่ทดสอบเลย

Zeta
Circulating in Brazil since last year, this variant, also known as P.2, also carries the worrying E484K mutation and has not been found widely globally.
แพร่ระบาดในบราซิลตั้งแต่ปีที่แล้ว ไวรัสที่กลายพันธุ์นี้หรือที่รู้จักในชื่อ P.2 ยังมีการกลายพันธุ์ E484K ที่น่ากังวลอีกด้วย

It's almost disappeared in the US, according to the CDC.
เกือบไม่มีแล้วในสหรัฐฯ, จากข้อมูลของ CDC


คำศัพท์ข่าว
- account for (phrasal verb ) = คิดเป็น, ส่วนหนึ่งของผลรวม, เป็นเหตุผลของ
- almost (adv) = เกือบ, แทบจะ, ส่วนมาก
- associated with = ที่เกี่ยวข้องกับ
- be taken over = ถูกเข้าควบคุม, ถูกเข้ารับตำแหน่งต่อ (Passive Voice)
- carry (v) = นำพา, นำส่ง, นำไปสู่
- circulate (v) = หมุนเวียน, ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่
- disease (n) = โรค
- dominant (adj, n) = เด่น, เหนือกว่า
- elsewhere (adv) = ที่อื่น, นอกพื้นที่
- estimate (n, v) = ประเมิน, ประมาณการ
- elude (v) = หลบเลี่ยง, หลบหลีก (หลบหนีโดยใช้เทคนิค/ วางแผน)
- evade (v) = หลบเลี่ยง, หลบหลีก (หลบหนีโดยใช้เทคนิค/ วางแผน)
- foothold (n) = ฐานที่มั่นคง, ฐานที่ตั้งหลัก
- gain (v) = ได้รับ
- globally (adv) = อย่างทั่วโลก
- immune (adj ) = เกี่ยวกับภูมิค้มกัน, ทนต่อการติดเชื้อ
- known as = รู้จักในชื่อ, รู้จักในฐานะ
- lineage (n) = เชื้อสาย, สายเลือด (สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ บรรพบุรุษหรือสายเลือด )
- lump (v) = รวมกัน
- mid-June (compound) = ช่วงเดือนมิถนายน
- modest (n) = ไม่มากมาย, พอประมาณ, ค่อนข้างเล็ก
- monoclonal (n) = โมโนโคลนอล, การเกิดจากที่มาจากบุคคลหรือเซลล์เดียว
- multiple (adj) = มาก, หลาย
- mutation (n) = การกลายพันธุ์
- mountain (n) = กองใหญ่, กองพะเนิน, จำนวนมาก
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- spread (v) = กระจาย, แพร่, แพร่เชื้อ
- still (adv) = ยังคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงไว้เช่นเดิม( ทำเหมือนเช่นเดิม)
- susceptibility ความอ่อนแอ, ความหวั่นไหวง่าย
- susceptible (adj) = อ่อนแอ, หวั่นไหวง่าย
- take over = เข้าควบคุม, เข้ารับตำแหน่งต่อ
- to carry mutation = กลายพันธุ์
- transmissibility (n) = การส่งผ่าน, การแพร่เชื้อ
- transmissible (adj) = ส่งต่อ, แพร่เชื้อ, แพร่ระบาด
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- worrying (adj) = น่าหนักใจ, น่ากังวลใจ


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
This university student helped others get good grades Ahmed Ramadan
Ahmed Ramadan นักศึกษามหาวิทยาลัยคนนี้ช่วยให้คนอื่นๆได้เกรดที่ดี

Hundreds of students formed and 'honorary corridor' to thank Ramadan for helping them study and pass their examS
นักศึกษาหลายร้อยคนรวมตัวกัน 'ยืนเข้าแถวให้เกียรติ' เพื่อขอบคุณRamadanสำหรับการช่วยเหลือพวกเขาเรื่องการเรียนและผ่านการสอบ

Tarek Hosny, who filmed the video said Ramadan worked very hard to tutor those in need and also provided financial aid to students and university employees
Tarek Hosny ผู้ถ่ายวิดีโอกล่าวว่า Ramadanทำงานหนักมาก เพื่อเป็นครูสอนพิเศษให้กับผู้ยากไร้ และยังได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยหลายคน

The video has gone viral on social media
วิดีโอดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์

คำศัพท์ข่าว
- corridor = ทางเดิน, ทางเดินในเขตอาคารสถานที่
- filme (v) = วิดีโอ
- grade (n) = คะแนน
- hard (adj) = หนัก, ยากลำบาก
- honorary (adj) = เป็นเกียรติ, ให้เป็นพิเศษ, กิตติมศักดิ์
- in need = ผู้ยากไร้, คนยากจน, ผู้มีรายได้ต่ำ
- provide (v) = จัดหาให้, ให้บริการ, จัดเตรียมไว้ให้
- social media (n) = สื่อสังคมออนไลน์, สังคมในโลกของอินเตอร์เน็ต
- very (adv) = มาก, มาก ๆ
- viral (adj) = ไวรัล, เกี่ยวกับไวรัส, เป็นกระแส, (แพร่อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น