โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, September 17, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-September-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยแหล่งข่าว : Reuters

Hollywood actress Angelina Jolie meets U.N. chief Antonio Guterres at the United Nations headquarters in New York
แองเจลินา โจลี ดาราฮอลลีวูดหญิง เข้าพบ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส ผู้อำนวยการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์ก

คำศัพท์ข่าว
- actress (n) = นักแสดงหญิง


แหล่งข่าว : Reuters

Pfizer recalls all lots of anti-smoking drug over carcinogen presence
ไฟเซอร์เรียกคืนยาต้านการสูบบุหรี่ทุกหน่วยการผลิตเนื่องจากมีสารก่อมะเร็ง

Sept 16 (Reuters) - Pfizer Inc (PFE.N) said on Thursday it was recalling all lots of its anti-smoking treatment, Chantix, due to high levels of cancer-causing agents called nitrosamines in the pills.
16 กันยายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - บริษัทไฟเซอร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กำลังเรียกคืนยาแชนทิกซ์ที่ใช้ในการรักษาเพื่อหยุดบุหรี่ทุกหน่วยการผลิตเนื่องจากมีสารก่อมะเร็งที่เรียกว่าไนโตรซามีนในระดับสูงอยู่ในยาเม็ด

The drugmaker paused distribution of the drug in June, and has already recalled a number of lots of the medicine so far.
ผู้ผลิตยาหยุดการกระจายยาชั่วคราวในเดือนมิถุนายน และจนถึงขณะนี้ได้เรียกคืนยาไปแล้วหลายหน่วยการผลิต

Pfizer asked wholesalers and distributors on Thursday to stop the use and distribution of the tablets immediately.
เมื่อวันพฤหัสบดีไฟเซอร์ขอให้ผู้ค้าส่ง และผู้จัดจำหน่ายหยุดการใช้และการกระจายยาเม็ดชนิดนี้ในทันที

The company said there was no immediate risk to patients taking Chantix, but advised them to consult with their health care provider to check the availability of alternative treatments.
บริษัทกล่าวว่าไม่มีความเสี่ยงใดที่เกิดขึ้นทันทีต่อผู้ป่วยที่กินยาอดบุหรี่แชนทิกซ์ แต่แนะนำให้พวกเขาปรึกษากับผู้จัดบริการด้านสุขภาพเพื่อตรวจดูทางเลือกการรักษาอื่นที่มีให้

Chantix was approved by the FDA in May 2006 as a prescription medication to help adults aged 18 and over quit smoking and is typically used for 12 to 24 weeks.
ยาแชนทิกซ์ ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา ในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.2006 ให้เป็นยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อช่วยผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปเลิกสูบบุหรี่ และโดยปกติใช้เป็นเวลา 12 ถึง 24 สัปดาห์

คำศัพท์ข่าว
- advise v) = ให้คำแนะนำ
- anti-smoking (compound) = ต้านการสูบหรี่
- availability (n) = มีอยู่พร้อมใช้, การหาได้ง่าย
- available (adj) = มีอยู่, หาได้ , มีให้ใช้, มีพร้อมใช้งาน
- cancer-causing (compound) = สาเหตุของการเกิดมะเร็ง
- carcinogen (n) = สารก่อมะเร็ง
- consult (v) = ปรึกษาหารือ
- distribution (n) = ส่งให้, แจกจ่าย, กระจายสินค้า
- distributor = ผู้จัดจำหน่าย, ตัวแทนจำหน่าย (ตัวแทนจัดหาสินค้าให้กับร้านค้าและธุรกิจอื่น ๆ ที่ขายให้กับผู้บริโภค )
- FDA (Food and Drug Administration) = องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์(ณ เวลาดังกล่าว)
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์(ณ เวลาดังกล่าว)
- lot (n) = กลุ่ม/ชุด ของคนหรือสิ่งของ เช่น ชุดสินค้า
- medication (n) = ยารักษาโรค
- medicine (n) = ยา
- nitrosamine (n) = ไนโตรซามีน(สารประกอบชนิดนี้มักเป็นสารก่อมะเร็ง)
- pill (n) = ยาเม็ด
- presence (n) = อยู่, อยู่ในพื้นที่ (แสดงถึงความจริง, การมีตัวตนอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง)
- prescription (n) = ใบสั่งยา, ยาตามใบสั่งของแพทย์
- provider (n) = ผู้ให้, ผู้จัดหา
- recall (v) = เรียกคืน, ถอนสินค้ากลับ
- retailer (n) = ผู้ค้าปลีก
- risk (n) = ความเสี่ยง
- so far (adv) = ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้
- typically (adv) = โดยส่วนใหญ่, โดยปกติ
- wholesaler (n) = ผู้ค้าส่ง

- USsanews
Pfizer recalls Chantix smoking cessation drug over high levels of cancer-causing agents


แหล่งข่าว : Bloomberg

Grizzly Bear Hunting Season Could Soon Return to Wyoming
ฤดูกาลล่าหมีกริซลี่ย์จะกลับมาที่ไวโอมิงในไม่ช้า

It may soon be legal to hunt grizzly bears in Wyoming after years of federal protection.
มันอาจเร็วๆนี้ที่การล่าหมีกริซลี่ในไวโอมิงจะเป็นเรื่องถูกกฎหมาย หลังจากหลายปีของการคุ้มครองจากรัฐบาลกลาง

The state will petition the U.S. Fish and Wildlife Service to transfer oversight to state officials, Governor Mark Gordon announced Thursday.
รัฐจะยื่นคำร้องต่อองค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐ เพื่อโอนการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ, ผู้ว่าการรัฐ มาร์ค กอร์ดอนประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี

Data indicate there are more than 1,000 grizzly bears in Wyoming, “far beyond all scientific requirements for a recovered, viable population,” according to a statement issued by Gordon’s office.
ข้อมูลระบุว่ามีหมีกริซลี่มากกว่า 1,000 ตัว ในไวโอมิงซึ่ง “เกินกว่าความต้องการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสำหรับการฟื้นตัวที่ประชากรหมีจะสามารถดำรงอยู่ได้ ตามคำแถลงที่ออกโดยสำนักงานของนายกอร์ดอน

“With this data, the state intends to adopt new annual management targets and mortality thresholds to ensure the population remains well-above minimum federal thresholds,” the statement said.
“ด้วยข้อมูลนี้ รัฐมุ่งหมายที่จะทำการกำหนดเป้าหมายรายปีและเกณฑ์จำนวนการเสียชีวิตขึ้นใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าประชากร(หมี)ยังคงอยู่เหนือเกณฑ์ขั้นต่ำของรัฐบาลกลาง” คำแถลงกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- annual (adj) = รายปี, ประจำปี
- ensure (v) = รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ
- far beyond = เกิน, เหนือขอบเขต
- intend (v) = วางแผนไว้, ตั้งใจให้เกิดขึ้น
- issue (v) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- legal (adj) = ถูกกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ขัดต่อกฏหมาย
- mortality (n) = การเสียชีวิต
- oversight (n) = หน้าที่ควบคุมดูแล, กำกับดูแล
- petition (v) = ยื่นคำร้อง
- population (n) = ประชากร (ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)
- requirement (n) = ข้อกำหนด (สิ่งขาดไม่ได้, (กฏ/กฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นทางการ)
- soon (adv) = อีกไม่นาน, ในเร็วๆนี้
- state (n) = รัฐ(ศัพท์การเมือง)
- threshold (n) = เกณฑ์, ขีดจำกัด, ระดับของจุดเริ่มการทำงาน
- transfer (v) = ส่งต่อ, ส่งให้, ถ่ายโอน
- viable (adj) = ที่ซึ่งเป็นไปตามแผน(ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้การได้)
- well-above (compound) = สูงกว่า(well เป็นการเน้น)

หมายเหตุ U.S. Fish and Wildlife Service/United States Fish and Wildlife Service(อักษรย่อ: USFWS หรือ FWS)องค์การบริหารปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐ

แหล่งข่าว : BBC

Nicki Minaj: Trinidad minister criticises rapper's vaccine tweet
นิกกี้ มินาจ: รัฐมนตรีตรินิแดดตำหนิข้อความเรื่องวัคซีนที่ลงบนทวิตเตอร์ของนักร้องเพลงแร็ป

Rapper Nicki Minaj has been criticised by Trinidad and Tobago's health minister over a tweet in which she said her cousin's friend in the country had been made impotent by a Covid vaccine.
แร็ปเปอร์ นิกกี้มินาจ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศตรินิแดดและโตเบโก เกี่ยวกับข้อความบนทวิตเตอร์ที่เธอกล่าวว่าเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องของเธอในประเทศนี้ถูกทำให้หมดสมรรถภาพทางเพศโดยวัคซีนโควิด

Terrence Dyalsingh said on Wednesday that the "false" post had wasted his department's time.
เทอเรนซ์ ดียซิงห์ กล่าวเมื่อวันพุธว่าข้อความที่เป็น "เท็จ" ดังกล่าวทำให้สำนักงานของเขาเสียเวลาเปล่าประโยชน์

The tweet also claimed the friend had swollen testicles.
ทวีตยังอ้างว่าเพื่อนมีอัณฑะบวม

It has caused backlash from health experts around the world who are concerned about vaccine disinformation.
มันทำให้เกิดการแสดงออกถึงความไม่พอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกที่มีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่บิดเบือนเรื่องวัคซีน

Minaj made the comments on Monday to her 22 million followers.
มินาจแสดงความคิดเห็นเมื่อวันจันทร์กับผู้ติดตาม 22 ล้านคนของเธอ

Mr Deyalsingh said his department hasn't seen a single recorded incident of testicles becoming swollen because of the vaccine in Trinidad and Tobago or "anywhere else in the world".
มิสเตอร์ ดียซิงห์ กล่าวว่าสำนักงานของเขาไม่เคยเห็นบันทึกของอุบัติการณ์ลูกอัณฑะบวมจากวัคซีนในประเทศตรินิแดดและโตเบโกหรือ "ที่ใดในโลก" มาก่อนเลยสักครั้งเดียว

He said that his team had spent all of Tuesday checking to "make sure that what she was claiming was either true or false".
เขากล่าวว่าทีมของเขาใช้เวลาตลอดทั้งวันอังคารในการตรวจสอบเพื่อ “ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เธอกล่าวอ้างนั้นเป็นความจริงหรือเท็จ”

"Unfortunately we wasted so much time yesterday running down this false claim," he said.
“น่าเสียดาย ที่เราเสียเวลามากเมื่อวานนี้ไปกับการค้นพบการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จนี้” เขากล่าว

The tweet was also criticised by England's Chief Medical Officer Chris Whitty who said Minaj should be "ashamed".
ทวีตดังกล่าวยังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดย คริส วิทตี้ หัวหน้าทีมแพทย์ของอังกฤษซึ่งกล่าวว่ามินาจควร "ละอายใจ"

"There are a number of myths that fly around, some of which are just clearly ridiculous and some of which are clearly designed just to scare," he said. "That happens to be one of them. That is untrue".
“มีเรื่องเล่าที่ส่งต่อ ๆ กันไปมากมาย บางเรื่องก็ชัดเจนว่าแค่ขำ ๆ และบางเรื่องก็ชัดเจนว่าสร้างมาเพื่อให้กลัว” เขากล่าว "สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เป็นเรื่องไม่จริง"

US infectious disease expert Anthony Fauci said the rapper should " be thinking twice about propagating information that really has no basis".
แอนโธนี่ เฟาซี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในสหรัฐฯ กล่าวว่าแร็ปเปอร์ควร "คิดให้รอบคอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไร้หลักฐานอย่างแท้จริง"

Earlier this week, Minaj said she had decided not to get vaccinated for the Met Gala and would get vaccinated when she had done enough research.
เมื่อต้นสัปดาห์นี้ มินาจกล่าวว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วที่จะไม่รับการฉีดวัคซีนสำหรับไปงาน Met Gala และจะรับการฉีดวัคซีนก็ต่อเมื่อเธอได้ทำการศึกษาเพียงพอแล้ว

She later told her followers that she would get jabbed in order to tour.
เธอบอกผู้ติดตามของเธอในภายหลังว่าเธอจะรับการฉีดวัคซีนเพื่อออกทัวร์(คอนเสิร์ต )

คำศัพท์ข่าว
- ashamed (adj) = ซึ่งละอายใจ, ที่รู้สึกผิด
- backlash (n) = ตอบโต้ด้วยความโกรธ/ ตำหนิอย่างรุนแรง(ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น)
- claim (n) = ข้ออ้าง, ข้อกล่าวหา
- claim (v) = อ้าง, กล่าวอ้าง(ระบุหรือยืนยันว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น โดยยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน)
- disinformation (n) = การบิดเบือนข้อมูล
- follower (n) = เพื่อน/ผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์
- impotent (adj) = ไร้สมรรถภาพ(ศัพท์การแพทย์)
- incident (n) = เหตุการณ์
- propagating (adj) = ที่ซึ่งแพร่กระจาย
- recorded (adj) = ที่ซึ่งบันทึกไว้
- ridiculous (adj) = น่าขัน, น่าหัวเราะ
- run down = ทำให้เสื่อมลง, ค้นพบ(คน/สิ่งของ)
- single (adj) = เดี่ยว, หนึ่งเดียว, โสด
- swell (v) = พอง, ตุ่ย, ขยายตัว, เพิ่มขนาด
- testicle (n) = ลูกอัณฑะ, ไข่เพศผู้

หมายเหตุ Trinidad and Tobago ชื่อประเทศตรินิแดดและโตเบโก ประเทศนี้เป็นเกาะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก ประกอบด้วยเกาะหลัก 2 เกาะ ได้แก่ ตรินิแดดและโตเบโก และเกาะเล็กๆ อีกหลายแห่ง

- Reuters
Nicki Minaj's COVID-19 vaccine 'swollen testicles' claim is false, says Trinidad health minister
รัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศตรินิแดดกล่าวถึงวัคซีนโควิด-19 ของ นิกกี มินาจ ที่ทำให้อัณฑะบวม เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริง

- Washingtonpost
White House says it offered to set up call between one of its doctors and Nicki Minaj after star spread coronavirus misinformation online
ทำเนียบขาวกล่าวว่าได้เสนอให้จัดเตรียมโทรคุยระหว่างแพทย์คนหนึ่งกับนิกกี้ มินาจ หลังจากที่ศิลปินดังบิดเบือนข้อมูลเท็จเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาทางออนไลน์

- CNN
The White House offered to connect rapper Nicki Minaj with one of the Biden administration's doctors to answer questions about the safety and efficacy of Covid-19 vaccines, White House press secretary Jen Psaki said Thursday
ทำเนียบขาวเสนอให้ติดต่อกับนักร้องแร็ปเปอร์ นิกกี้ มินาจ กับหนึ่งในแพทย์ของฝ่ายบริหารของไบเดน เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19, โฆษกทำเนียบขาว เจน ซากีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

No comments:

Post a Comment