โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 11, 2021

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน 11-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Bangkok Post
The Chana Rakthin Network plans to move back to Government House on Monday where it says more people will join its rally to demand the government halt the Chana industrial park project in Songkhla.
ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นมีแผนจะย้ายกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์นี้ โดย(เครือข่าย)กล่าวว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นจะเข้าร่วมกับการชุมนุมของพวกเขา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะในจังหวัดสงขลา

คำศัพท์ข่าว
- Chana Rakthin Network = เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น
- demand (v) = เรียกร้อง
- Government House = ทำเนียบรัฐบาล
- join (v) = เข้าร่วม
- move back = ย้อนกลับ
- rally (n) = การชุมนุม, ประชุม, การรวมตัวเพื่อเรียกร้อง หรือประท้วง
- will (Modalverb) = จะ
หมายเหตุ เขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส, อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


Explain the case #saveจะนะ in 7 minutes.


แหล่งข่าว : CNN
BREAKING: Justices say abortion providers have the right to challenge the law that bars the procedure after around six weeks of pregnancy in federal court.
ข่าวด่วน: ผู้พิพากษากล่าวว่า ผู้ให้บริการทำแท้งมีสิทธิโต้แย้งกฎหมายที่ห้ามกระบวนการทำแท้งหลังตั้งครรภ์ไปแล้วประมาณหกสัปดาห์ในศาลรัฐบาลกลาง

คำศัพท์ข่าว
- abortion (n) = การทำแท้ง
- challenge (v) = คัดค้าน, โต้แย้งเพื่อค้นหาความจริงหรือความถูกต้อง(ศัพท์กฏหมาย)
- pregnancy (n) = การตั้งครรภ์
- provider (n) = ผู้จัดหา, ผู้ให้บริการ
- procedure (n) = กระบวนการทำงาน/ ขั้นตอนการดำเนินการ


แหล่งข่าว : ABC
Mounting evidence finds that women working in health care are experiencing disproportionately more feelings of burnout during the pandemic.
มีหลักฐานเพิ่มขึ้นที่พบว่า ผู้หญิงที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพกำลังประสบกับความรู้สึกที่ไม่สมเหตุสมผลมากขึ้นจากการเหนื่อยล้าในช่วงโรคระบาด

คำศัพท์ข่าว
- burnout (n) = พลังงานถดถอยจากการทำงานเกิดกำลัง, อาการเหนื่อยล้าหรือป่วยหนัก
- disproportionately (adv) = ไม่สมดุลย์, ไม่เป็นสัดส่วน
- mounting (adj) = ที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ เนื่องจากผู้หญิงส่วนมากมีรับผิดชอบหลักในการดูแลครอบครัว เช่น การเตรียมอาหาร, การซื้อของ, และกิจกรรมครอบครัว นอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วย ทำให้เกิดความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ในทางกลับกัน ผู้ชายจำนวนมากขึ้นกล่าวว่าพวกเขารู้สึกว่าองค์กรของตนมีคุณค่ามากขึ้น


แหล่งข่าว : CNN
New York Governor Kathy Hochul has announced a new temporary indoor mask mandate, but at least one county leader says he won't be enforcing it.
เคธี โฮชุลผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ประกาศคำสั่งชั่วคราวให้ใส่หน้ากากอนามัยในอาคารฉบับใหม่ แต่ผู้ว่าการเทศมณฑลอย่างน้อยหนึ่งคนบอกว่าเขาจะไม่บังคับใช้กฏหมายนี้

คำศัพท์ข่าว
- enforce (v) บังคับ, บังคับใช้กฏหมาย, บังคับให้กระทำโดยกฏหมาย
- indoor (adj) = อยู่ภายในร่ม(ภายในอาคารหรือใต้หลังคา)
- mandate (n) = คำสั่ง, ข้อปฏิบัติ (คำสั่งอย่างเป็นทางการให้ทำบางสิ่งบางอย่าง)


แหล่งข่าว : Washington Post
More than 200 million people in the U.S. are now fully vaccinated, though deaths and cases are still rising
กว่า 200 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว แต่ทว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อก็ยังคงเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- death (n) = การเสียชีวิต
- case (n) = กรณี, คดี, คนไข้, คนป่วย, ผู้ติดเชื้อ
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- now (adv) = ตอนนี้, ปัจบันนี้
- though (conj) = ถึงกระนั้น, แต่ทว่า(มีความหมายเหมือนbut)
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
- still (adv) = ยังคงเดิม


แหล่งข่าว : BBC
World Health Organization concerned rich countries could hoard vaccines
องค์การอนามัยโลกกังวลว่า ประเทศร่ำรวยอาจจะกักตุนวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- concern (v) = กังวล
- hoard (v) = กักตุน
- rich (adj) = ร่ำรวย
- World Health Organization = องค์การอนามัยโลก


แหล่งข่าว : CNN
The 22-year-old man authorities believe dumped hundreds of FedEx packages into an Alabama ravine is expected to turn himself in, according to Blount County Sheriff Mark Moon.
ชายวัย 22 ปี ที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าได้ทิ้งกล่องพัสดุของบริษัทเฟดเอ็กซ์หลายร้อยชิ้นลงในหุบเขาอลาบามา ได้รับการคาดว่าจะเข้ามอบตัว โดยอ้างอิงข้อมูลจากมาร์ค มูน นายอำเภอเขตบลอนท์

คำศัพท์ข่าว
- be expected = ถูกคาดการณ์ว่า(Passive Voice)
- package (n) = กล่องพัสดุ
- ravine (n) = หุบเขาลึก

No comments:

Post a Comment