โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, December 12, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 12-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน
แหล่งข่าว : New York Post
Pfizer booster provides ‘significant protection’ against Omicron, study says
วัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นภูมิให้ 'การป้องกันอย่างมีนัยสำคัญ' ต่อโอมิครอน, การศึกษากล่าว

A third dose of Pfizer’s COVID-19 vaccine provides “significant protection” against the Omicron variant of COVID-19, Israel researchers said Saturday.
วัคซีนโควิด-19 เข็มที่สามของไฟเซอร์ให้ “การต้านทานอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน, นักวิจัยชาวอิสราเอลกล่าวเมื่อวันเสาร์

The study, conducted by Sheba Medical Center and the Health Ministry’s Central Virology Laboratory, examined blood from 20 people who got two shots of Pfizer’s vaccine 5-6 months earlier to the identical amount of those who were administered a booster a month before.
การศึกษานี้ดำเนินการโดยศูนย์การแพทย์ชิบะและห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยากลางของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจเลือดจาก 20 คนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มเมื่อ 5-6 เดือนก่อนหน้านี้ในจำนวนเท่ากันกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อเดือนก่อน

“People who received the second dose 5 or 6 months ago do not have any neutralization ability against the Omicron.
“ผู้ที่ได้รับเข็มที่สองเมื่อ 5 หรือ 6 เดือนที่แล้วไม่มีความสามารถในการต้านทานใด ๆ ต่อไวรัสโอมิครอน

While they do have some against the Delta [variant],” said Gili Regev-Yochay, director of the center’s Infectious Diseases Unit, according to Reuters.
"ในขณะที่พวกเขาพอต้านทานต่อเดลต้า[ไวรัสกลายพันธุ์]ได้บ้าง", กิลี เรเจฟ-โยเชย์ ผู้อำนวยการหน่วยโรคติดเชื้อของศูนย์กล่าว, อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์

“The good news is that with the booster dose it increases about a hundred fold. There is a significant protection of the booster dose,” she explained. “It is lower than the neutralization ability against the Delta, about four times lower.”
“ข่าวดีก็คือว่า ด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิ มัน(ภูมิต้านทาน)จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยเท่า วัคซีนกระตุ้นภูมิมีการป้องกันอย่างมีนัยสำคัญ”, เธออธิบาย “มันต่ำกว่าความสามารถในการต้านทานต่อไวรัสเดลต้า ซึ่งน้อยกว่าประมาณสี่เท่า”

“People who have received the booster are better protected than those who received only the second, and of course, more than the unvaccinated,” said Dr. Sharon Alroy-Preis, Israel’s health department’s head of public health services, according to the Jerusalem Post. “Two doses are not effective enough.”
“ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สามนั้นได้รับการปกป้องดีกว่าผู้ที่ได้รับเพียงสองเข็ม และแน่นอนว่า มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน”, ดร.ชารอน อัลรอย-เพรอิส หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขของอิสราเอลกล่าว, จากหนังสือพิมพ์เยรูซาเลมโพสต์ “สองเข็มนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ”

The findings come after Pfizer said Wednesday that preliminary results of a laboratory study show a third dose of the company’s COVID-19 vaccine neutralizes the Omicron variant of the coronavirus.
การค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังจากไฟเซอร์กล่าวเมื่อวันพุธว่า ผลการศึกษาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า วัคซีนโควิด-19 เข็มที่สามของบริษัทยับยั้งไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนของโควิด-19 ได้

คำศัพท์ข่าว
- a hundred fold = หนึ่งร้อยเท่า
- administer (v) = ดำเนินการฉีดยา/วัคซีน
- amount (n) = จำนวน, ปริมาณ
- booster/booster dose (n) = ตัวกระตุ้น, วัคซีนเข็มเสริมพิเศษ (โดยตัวไปเรียกว่าวัคซีนเข็มที่สาม)
- examine (v) = ตรวจดู, สำรวจ
- identical (adj) = เหมือนกัน, แบบเดียวกัน
- neutralization (n) = ความเป็นกลาง, การต้านทานต่อพิษ
- protection (n) = คุ้มครอง, ปกป้อง
- provide (v) = จัดหาให้, ให้บริการ, จัดเตรียมไว้ให้
- significant (adj) = มีนัยสำคัญ, มากพอที่จะสังเกตได้, มากพอสมควร
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
แหล่งข่าว : New York Post
Researchers in Japan use ostrich cells to make glowing COVID-19 detection masks
นักวิจัยในญี่ปุ่นใช้เซลล์นกกระจอกเทศทำหน้ากากเรืองแสงตรวจจับโควิด-19

TOKYO, Dec 10 – Japanese researchers have developed masks that use ostrich antibodies to detect COVID-19 by glowing under ultraviolet light.
โตเกียว 10 ธันวาคม – นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาหน้ากากที่ใช้แอนติบอดีนกกระจอกเทศเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีการเรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต

The discovery by Yasuhiro Tsukamoto and his team at Kyoto Prefectural University in western Japan could provide for low-cost testing of the virus at home, they said in a press release.
การค้นพบครั้งนี้โดยยาสุฮิโร ทสึกาโมโตะ และทีมงานของเขาที่มหาวิทยาลัยประจำจังหวัดเกียวโต ทางตะวันตกของญี่ปุ่น สามารถจัดหาการทดสอบไวรัสในราคาประหยัดที่บ้านได้, พวกเขากล่าวในการแถลงข่าว

The scientists started by creating a mask filter coated with ostrich antibodies targeting the novel coronavirus, based on previous research showing the birds have strong resistance to disease.
นักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยการสร้างแผ่นกรองหน้ากากที่เคลือบด้วยแอนติบอดีจากนกกระจอกเทศที่มีเป้าหมายเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยอิงจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่แสดงให้เห็นว่านกเหล่านี้มีความต้านทานโรคสูง

In a small study, test subjects wore the masks, and after eight hours, the filters were removed and sprayed with a chemical that glows under ultraviolet light if the virus is present.
ในการศึกษาเล็ก ๆ ให้ผู้ทดลองสวมหน้ากาก และหลังจากนั้นแปดชั่วโมงแผ่นกรองได้ถูกนำออกมาและพ่นด้วยสารเคมีที่เรืองแสงภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตหากมีไวรัสอยู่

The filters worn by people infected with COVID-19 glowed around the nose and mouth areas.
แผ่นกรองที่สวมโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีการเรืองแสงรอบ ๆ บริเวณจมูกและปาก

The team hopes to further develop the masks so that they will glow automatically, without special lighting, if the virus is detected.
ทีมงานหวังที่จะพัฒนาหน้ากากต่อไปเพื่อให้เรืองแสงได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้แสงพิเศษ หากตรวจพบไวรัส

คำศัพท์ข่าว
- antibody (n) = แอนติบอดี, สารภูมิต้านทาน ทำหน้าปกป้องทำลายเชื้อโรคต่างๆให้กับร่างกาย
- coat (v) = เคลือบ, ฉาบ
- glow (v) = เรืองแสง
- filter (n) = ฟิลเตอร์, เครื่องกรอง (แผ่นกรอง, อุปกรณ์กรอง)
- further (adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- low-cost (compound) = ราคาต่ำ
- mask (n) = หน้ากาก
- press release (n) = การแถลงข่าว
- spray (v) = พ่น, ฉีดสเปรย์
- subject (n) = บุคคล, หัวข้อ(สิ่งที่กำลังพูดถึง)
- detect (v) = ตรวจหา, ตรวจจับ, ตรวจพบ

No comments:

Post a Comment