โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 05-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน
แหล่งข่าว : BBC
Europe's tattoo artists fear for future after EU ink ban
ช่างสักยุโรปกลัวอนาคตหลังสหภาพยุโรปห้ามใช้หมึก

Tattoo artists say that a new pan-EU ban on thousands of chemicals used in colouring inks could hurt their industry.
ศิลปินสักลายกล่าวว่าคำสั่งห้ามใหม่ของแพนอียู เกี่ยวกับสารเคมีหลายพันชนิดที่ใช้ในหมึกสี อาจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมของพวกเขา

The restrictions, which came into force on Tuesday, apply to substances that may cause cancer or other health issues and mainly affect coloured ink.
ข้อจำกัด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันอังคาร มีผลบังคับใช้กับสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ และส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อหมึกสี

The EU says the rules will reduce the number of adverse reactions.
สหภาพยุโรปกล่าวว่ากฎเกณฑ์จะลดจำนวนความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

But tattooists complain replacement inks are not easily available, and might lack the vibrancy customers want.
แต่ช่างสักลายบ่นว่าหมึกทดแทนใช้ไม่ได้ง่าย และอาจขาดความมีชีวิตชีวาที่ลูกค้าต้องการ

After two years of difficulty caused by the pandemic, many businesses argue they haven't had enough time to adjust.
หลังจากสองปีของความยากลำบากที่เกิดจากการระบาดใหญ่ ธุรกิจจำนวนมากโต้แย้งว่าพวกเขาไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปรับตัว

คำศัพท์ข่าว
- adverse (adj) = เป็นผลร้าย, ส่งผลเสีย
- apply to = ใช้กับ, นำไปใช้กับ
- argue (v) = โต้เถียง, โต้แย้ง, ให้เหตุผล
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- caused by = ต้นเหตุเกิดจาก, ถูกกระทำให้เกิดเหตุโดย (Passive Voice)
- complain (v) = บ่น, ร้องเรียน, ร้องทุกข์
- issue (n) = ประเด็น, เรื่อง, (บางกรณีหมายถึง ปัญหา)
- mainly (adv) = ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
- EU = อียู, สหภาพยุโรป
- pan-EU = แพนอียู, สหภาพการเมืองของประเทศต่างๆ ในยุโรปยกเว้นประเทศอังกฤษและรัสเซีย
- substance (n) = สาร, เชื้อ, ตัวตน
- vibrancy (n) = ความมีชีวิตชีวา


แหล่งข่าว : BBC
Europe's tattoo artists fear for future after EU ink ban


แหล่งข่าว : Guardian
UK to investigate tattoo ink health risk after EU ban


แหล่งข่าว : New York Post
Canada PM Justin Trudeau flashes tattoo while receiving COVID booster


แหล่งข่าว : Reuters
Tattoo artists in uproar over EU ink bans


แหล่งข่าว : National Post
Is it okay to use cannabis before getting a tattoo?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น