โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 17-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :BBC
Ukraine invasion fears are hype and hysteria, says Russian diplomat
ความกลัวเรื่องบุกยูเครนเป็นการโฆษณาเกินจริงและหวาดผวาขึ้นสมอง, ทูตรัฐเซียกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- deplomat (n) = ทูต, นักการทูต, ตัวแทนของประเทศ
- hype (v) = โฆษณาชวนเชื่อ, ชักชวนให้เชื่อโดยให้ข้อมูลเกินจริง
- hysteria (n) = โรคฮิสทีเรีย, หวาดผวา, กลัวขึ้นสมองแหล่งข่าว :Guardian
Ukraine crisis: Russia has deployed 7,000 more troops to border, US official claims – live
วิกฤติยูเครน : รัฐเซียจัดส่งกองทหารเพิ่ม 7,000 นายไปที่ชายแดน, เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยืนยัน - รายงานสด

คำศัพท์ข่าว
- border (n) = ชายแดน
- claim = อ้าง / ยืนยัน แม้ไม่มีหลักฐาน
- deploy (v) = การจัดส่งเข้าประจำการ(เจ้าหน้าที่/อาวุธ/อุปกรณ์)แหล่งข่าว :Reuters
Britain says Russia's Putin could drag out Ukraine crisis for months
สหราชอาณาจักรระบุว่า รัฐเซียอาจลากยาวเรื่องวิกฤติยูเครนไปอีกหลายเดือน

คำศัพท์ข่าว
- crisis (n) = เหตุการณ์วิกฤต
- drag out (v) = ถ่วงเวลาโดยไม่จำเป็น, ประวิงเวลา
- for + จำนวนเวลา = เป็นระยะเวลานาน...แหล่งข่าว :Reuters
UK foreign minister to visit Ukraine, tells Russia to end military buildup
รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรจะเยือนยูเครน และบอกรัฐเซียให้หยุดสะสมกำลังทหาร

คำศัพท์ข่าว
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด
- build up (v) = สร้างฐานะ, เสริมกำลัง, ก่อตัวขึ้น
- visit (v) = เยี่ยม, เยี่ยมเยือนแหล่งข่าว :CNN
"Russian President Vladimir Putin is a man who likes to keep his options open, and the Ukraine crisis is no exception: As the Kremlin leader signals his willingness to engage on the diplomatic front, he is also bolstering a case for war." | Analysis
"ประธานาธิบดีวลาดิมีย์ ปูตินแห่งรัฐเซีย เป็นชายผู้หนึ่งที่ชอบให้มีทางเลือกของเขาเปิดไว้ และไม่ได้ยกเว้นในเรื่องวิกฤติยูเครน (โดยจะเห็นว่า)ขณะที่ผู้นำเครมลินคนนี้ได้ส่งสัญญาณความเต็มใจของเขาที่จะเข้าร่วมทางการทูตข้างหน้านั้น เขาก็ยังเสริมความแข็งแกร่งในกรณีที่มีสงคราม" , จากการวิเคราะห์

คำศัพท์ข่าว
- bolster (v) = เสริมความแข็งแกร่ง, เสริมเบาะ
- engage (v) = มีส่วนร่วม, เข้าไปเกี่ยวข้อง
- exception (n) = ข้อยกเว้น (สิ่งที่แตกต่าง, ที่พิเศษออกไปจากกลุ่ม)
- option (n) = ตัวเลือก, ทางเลือก
- willingness (n) = ความเต็มใจ, ความยินดี

No comments:

Post a Comment