โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 17, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 17-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว :AFP
Sick and tired.
เจ็บป่วยและเหนื่อยล้า

Outside a Hong Kong hospital dozens of elderly patients on gurneys huddle under blankets on a cold, wet winter's night -- a grim scene for the city as its health system buckles under an Omicron-fuelled coronavirus wave
ภายนอกโรงพยาบาลในฮ่องกง มีผู้สูงอายุหลายสิบคนอยู่บนเปลเข็นผู้ป่วยนอนคุดคู้อยู่ใต้ผ้าห่มในคืนฤดูหนาวที่เย็นเยียบและเปียกชื้น เป็นภาพที่น่ากลัวสำหรับเมืองขณะระบบสาธารณสุขต้องยอมพ่ายแพ้ต่อคลื่นไวรัสโคโรนาที่ได้แรงจากโอมิครอน

คำศัพท์ข่าว
- huddle (v) = นอนคู้
- gurney (n) = รถนอนเข็นผู้ป่วย, เปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- buckle under ยอมรับความพ่ายแพ้แหล่งข่าว :Fox News
Republicans pledge to uncover COVID origins: 'We will leave no stone unturned
รีพับรีกันให้คำมั่นว่าจะเปิดเผยที่มาของโควิด โดยบอกว่าเราจะพยายามทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อหาให้เจอ

คำศัพท์ข่าว
- leave no stone unturned = พยายามทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อหา/ทำให้สำเร็จ
- pledge (v) = ให้คำมั่นสัญญา
- uncover (v) = เปิดเผยแหล่งข่าว :New York Times
A large new study found that having Covid might increase the risk of developing mental health problems for some patients.
งานศึกษาขนาดใหญ่ชิ้นใหม่พบว่า การป่วยเป็นโควิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้

คำศัพท์ข่าว
- develope (v) = พัฒนา, เกิดขึ้น, เจริญเติบโต
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- mental health (n) = สุขภาพจิต
- might (Modal Verb) = อาจจะ
- develop (v) = (1)พัฒนา/บุกเบิก (2)ดำเนินเข้าสู่/กลายเป็นแหล่งข่าว :Reuters
Japan set to announce easing of strict border measures
ญี่ปุ่นกำลังเริ่มประกาศผ่อนคลายมาตราการจำกัดชายแดน

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- easing (n) = การผ่อนคลาย
- set to (v) = กำลังเริ่มทำงาน/รับมือ

No comments:

Post a Comment