โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 28, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 28-February-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : New York Times
Dead bodies are piling up on gurneys in hospital hallways as Hong Kong’s health system is overloaded by its biggest coronavirus outbreak of the pandemic.
ศพเกลื่อนกลาดเกลื่อนกลาดบนเปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาล เนื่องจากระบบสุขภาพของฮ่องกงถูกใช้งานหนักเกินไปจากการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งใหญ่ที่สุด

More than 400 people died from Covid-19 last week, the latest official statistics show.
กว่า 400 คนเสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นั่นเป็นสถิติอย่างเป็นทางการล่าสุดแสดงให้เห็น

คำศัพท์ข่าว
- gurney (n) = รถนอนเข็นผู้ป่วย, เปลนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- official (adj) = เป็นทางการ, กิจจะลักษณะ, ทางราชการ
- overloaded by = โดนให้แบกรับภาระหนักเกินโดย/ถูกใช้งานหนักเกินโดย(Passive Voice)
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่ ขยายวงกว้างข้ามพื้นที่/ ทุกพื้นที่/ ระบาดทั่วโลก
- outbreak (n) = การปะทุ, การระบาด (เกิดความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว สงคราม/ โรคภัย)


แหล่งข่าว : Reuters
Hong Kong facilities for storing dead bodies stretched as COVID deaths climb
สถานที่สำหรับเก็บร่างผู้เสียชีวิตของฮ่องกงถูกขยายขนาดออกเนื่องจากการเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- climb (v) = ไต่ขึ้น, ปีนขึ้น (ในข่าวหมายถึงตัวเลขเพิ่มขึ้น)
- facility (n) = สถานที่อำนวยความสะดวก (สถานที่จัดกิจกรรม, สถานบริการ)
- store (v) = จัดเก็บ
- stretch (v) = ยืด, ขยายเพิ่ม, ขยายเป็นบริเวณกว้าง


แหล่งข่าว : New York Times
Ukrainian hospitals are running dangerously low on oxygen supplies, the WHO warned on Sunday. Oxygen is needed to treat a range of patients, including the roughly 1,700 patients being treated in Ukraine now for Covid, the WHO said.
โรงพยาบาลของยูเครนกำลังจัดการกับจัดส่งอ๊อกซิเจนที่ต่ำระดับเป็นอันตราย, องค์การอนามัยโลกเตือนเมื่อวันอาทิตย์ โดยออกซิเจนเป็นที่ต้องการเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยหลายประเภท รวมทั้งผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาโควิดราว 1,700 คน, องค์การอนามัยโลกระบุ

คำศัพท์ข่าว
- dangerously (adv) = อย่างอันตราย
- range of = หลากหลาย, ครอบคลุมกว้าง ๆ , จำนวนมาก
- roughly (adv) = โดยประมาณ, อย่างคร่าว ๆ
- run (v) = วิ่ง, จัดการ, ปฏิบัติการ
- supply (n) = จัดหาให้, จัดส่งให้

No comments:

Post a Comment