โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 28, 2022

ญี่ปุ่นจะเข้าร่วมปิดกั้นธนาคารรัสเซียจากSWIFTเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Japan announced it would join the coalition of countries blocking Russian banks from the SWIFT financial messaging system that facilitates international transactions.
ญี่ปุ่นประกาศว่าจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรของประเทศที่ปิดกั้นธนาคารรัสเซียจาก ระบบการส่งข้อความทางการเงินของสวิฟต์ ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- block (v) = บล๊อค, ปิดกั้น, สกัดกั้น, ระงับการเข้าถึง
- coalition (n) = แนวร่วม, พันธมิตร (การร่วมมือกัน, การรวมเป็นหนึ่งเดียว)
- financial (adj) = ในทางการเงิน
- SWIFT สวิฟต์ = ระบบ/เครือข่ายการโอนเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก(ของสมาคมธุรกิจทางการเงิน) - transaction (n) = การซื้อขาย, การทำธุรกรรมทางการเงิน
- facilitate (v) = ทำให้สะดวกขึ้น, ช่วยจัดทำให้สะดวกขึ้น


แหล่งข่าว : Reuters
Japan joins U.S., others in excluding Russia from SWIFT system
ญี่ปุ่นเข้าร่วมกับสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ที่กีดกันรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์

คำศัพท์ข่าว
- exclude (v) = กีดกัน, แยกออกไป, กันไม่ให้เข้ามา
- SWIFT สวิฟต์ = ระบบ/เครือข่ายการโอนเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก(ของสมาคมธุรกิจทางการเงิน)

No comments:

Post a Comment