โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 16, 2022

ภาวะโลกร้อน-น้ำท่วมรุนแรง - ระดับน้ำทะเลบริเวญชายฝั่งในสหรัฐเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : ABC News
Coastlines in the U.S. are expected to change drastically in the coming decades as sea levels rise at significant rates, putting coastal communities at risk
เส้นชายฝั่งในสหรัฐฯ ถูกคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ชุมชนชายฝั่งทะเลอยู่ในความเสี่ยง

คำศัพท์ข่าว
- coastline (n) เส้นชายฝั่ง, ขอบฝั่งทะเล
- drastically (adv) = มากมายอย่างรวดเร็ว(การเปลี่ยนแปลง)
- significant (adj) = มีนัยสำคัญ, มากพอที่จะสังเกตได้, มากพอสมควรแหล่งข่าว : Reuters
Sea levels around the United States will rise up to a foot over the next 30 years due to climate change, as much as they have risen in the previous century, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) projected in a report on Tuesday.
ระดับน้ำทะเลรอบสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มสูงขึ้นถึงหนึ่งฟุตในอีกสามสิบปีข้างหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเท่า ๆ กับที่มันเคยขึ้นมาในศตวรรษก่อน, องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ คาดการณ์ไว้ในรายงานเมื่อวันอังคาร

คำศัพท์ข่าว
- as much as = มากเท่ากับ
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- over + จำนวน/เวลา = เกิน, ผ่าน, ผ่านพ้นแหล่งข่าว : New York Times
Coastal sea levels in the U.S. will rise by about a foot or more on average by 2050 and lead to far more damaging flooding, a study found. The projected sea level rise “will happen no matter what we do about emissions,” one of the researchers said.
จากการศึกษาพบว่า ระดับน้ำทะเลบริเวญชายฝั่งในสหรัฐฯ จะสูงขึ้นราวหนึ่งฟุตหรือมากกว่านั้นโดยเฉลี่ยภายในปีค.ศ. 2050 และนำมาซึ่งความเสียหายจากน้ำท่วมที่มากกว่าเดิม การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่คาดการณ์ไว้ "จะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษก็ตาม", หนึ่งในนักวิจัยกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- emission (n) = การปล่อยมลพิษ(ก๊าซ/รังสี/ของเสีย)
- far more มากกว่า, ยิ่งกว่า
- lead to (v) = นำไปสู่, ส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์ตามมา
- no matter (how/what/when/whether/who/why) = ไม่ว่าจะ.../ไม่สำคัญว่าจะ...
- projected (adj) = คาดการณ์ไว้แล้ว, คำนวณจากข้อมูลที่มีอยู่/ที่ทำโครงการไว้แล้ว
- rise (v) = สูงขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มมากขึ้นแหล่งข่าว : Times
U.S. could see a century's worth of sea level rise in just 30 years
สหรัฐฯ อาจได้เห็นค่าการสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลในหนึ่งศตวรรษ ภายในแค่ 30 ปี

คำศัพท์ข่าว
- century (n) = ศตวรรษ
- worth (n) = ค่า, มูลค่า, การเทียบมูลค่า

No comments:

Post a Comment