โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 20, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 20-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Scientists in Australia are testing printed solar panels they will use to power a Tesla on a 15,100-km (9,400-mile) journey beginning in September, which they hope will get the public thinking about steps to help avert climate change
นักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียกำลังจะทดสอบแผงโซล่าเซลล์แบบพิมพ์ที่พวกเขาจะใช้เพื่อให้พลังงานกับรถเทสล่าในการเดินทาง 15,100 กิโลเมตร(9,400 ไมล์) ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะทำให้สาธารณชนมีความคิดเกี่ยวกับการก้าวที่จะช่วยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- avert (v) = ป้องกันไม่ให้เกิด, หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- solar panel (n) = แผงรับแสงอาทิตย์
- step (n) = ขั้นตอน


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: The four largest U.S. airlines — United, Delta, Southwest and American — dropped their mask requirements for domestic flights after a judge struck down the federal mandate.
ข่าวด่วน: สายการบินที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของสหรัฐ ได้แก่ United, Delta, Southwest และ American ได้ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องหน้ากากสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศหลังจากที่ผู้พิพากษาได้ยกเลิกคำสั่งของรัฐบาลกลาง

คำศัพท์ข่าว
- drop (v) = ร่วง, หล่น, ปล่อยทิ้ง, ยกเลิก, ปลดออก
- largest (adj) = ใหญ่ที่สุด
- strike down (phrasal verb) = ทำให้ใช้การไม่ได้/ทำให้ตายหรือป่วยจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อีกต่อไป
- federal mandate (n) = คำสั่ง/ข้อบังคับ จากรัฐบาลกลาง


แหล่งข่าว : New York Times
Most major airlines, including American and JetBlue, said masks will be optional on U.S. domestic flights.
สายการบินหลักส่วนใหญ่ รวมทั้งอเมริกันและเจ็ทบลู ระบุว่าหน้ากากจะเป็นทางเลือกในเที่ยวบินภายในประเทศของสหรัฐฯ

But several said they would require them when flying into places where requirements were still in place, and some airports may still require masks.
แต่หลายคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการหน้ากากเหล่านั้นเมื่อบินไปยังสถานที่ที่ยังมีข้อกำหนดอยู่และสนามบินบางแห่งอาจยังคงต้องใช้หน้ากาก

คำศัพท์ข่าว
- domestic (adj) ภายใน, (ในครอบครัว, ในท้องถิ่น, ในประเทศ)
- in place (Phrase) = แทน, แทนที่
- into place (Phrase) = เข้าสู่สถานที่
- most (adj) = มากที่สุด
- optional (adj) = ให้เลือกได้, มีทางเลือก
- requirement (n) = ข้อกำหนด, ข้อบังคับ
- them = พวกนั้น/เหล่านั้น(กรรมของ they)
- still (adv) = ยังคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงไว้เช่นเดิม( ทำเหมือนเช่นเดิม)


แหล่งข่าว : ABC
The Colorado River, a major freshwater source for over 40 million people in seven southwestern states and parts of northern Mexico, has lost 20% of its water levels over the past 22 years and environmentalists forecast it's going to get worse.
แม่น้ำโคโลราโดแหล่งน้ำจืดหลักสำหรับกว่า 40 ล้านคนใน 7 รัฐทางตะวันตกเฉียงใต้และบางส่วนทางตอนเหนือของเม็กซิโกได้สูญเสียระดับน้ำไป 20 เปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ 22 ปีที่ผ่านมา และนักสิ่งแวดล้อมทำนายว่ามันจะแย่ลงไปกว่านี้อีก

คำศัพท์ข่าว
- forcast (v) = ทำนาย, พยากรณ์
- source (n) = แหล่งทรัพยากร, แหล่งกำเนิด
- environmentalist (n) = นักสิ่งแวดล้อม, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม


แหล่งข่าว : New York Times
Wimbledon officials were set to announce they would bar Russian and Belarusian players from playing in this year's tournament because of Russia’s invasion of Ukraine and Belarus’ support of the war.
ผู้จัดการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันอย่างเป็นทางการจะเริ่มประกาศห้ามผู้เล่นชาวรัสเซียและเบลารุสจากการเล่นในการแข่งขันของปีนี้ เนื่องจากการบุกรุกยูเครนของรัสเซียและการสนับสนุนสงครามของเบลารุส

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- invasion (n) = การบุกรุก, การรุกราน, บุกข้ามพรหมแดนโดยใช้กองกำลังติดอาวุธ
- player (n) = ผู้เล่น, นักกีฬา
- tournament (n) การแข่งขัน

No comments:

Post a Comment