โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 20, 2022

ลูกค้าดูหนังออนไลน์ของเน็ตฟลิกซ์ลดลงเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ข่าวที่ใช้ร่วมกัน
- plunge (v) = ดำดิ่ง/พุ่งลง /ร่วง/หล่น/ ตกอย่างเร็ว
- share (n) = หุ้น, การแบ่งสันปันส่วน, การแบ่งปัน, ส่วนร่วม
- subscriber (n) = ผู้ใช้บริการประจำ, สมาชิกผู้ใช้บริการ(ในข่าวหมายถึงลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก)


แหล่งข่าว : CBS
Netflix suffered its first subscriber loss in more than a decade, causing its shares to plunge 25% in extended trading
เน็ตฟลิกซ์ประสบปัญหาสูญเสียลูกค้าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี ทำให้ของหุ้นบริษัทร่วงลง 25% ในช่วงขยายการซื้อขาย

คำศัพท์ข่าว
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- decade (n) = ทศวรรษ, รอบสิบปี, ระยะเวลา 10 ปี
- suffer (v) = ประสบความเดือดร้อน (ทนทุกข์, อึดอัดใจกับสิ่งไม่พึงประสงค์)


แหล่งข่าว : Reuters
Netflix said inflation, the war in Ukraine and fierce competition contributed to a loss of subscribers for the first time in more than a decade and predicted deeper losses ahead
เน็ตฟลิกซ์กล่าวว่า ภาวะเงินเฟ้อ สงครามในยูเครนและการแข่งขันอย่างดุเดือด มีส่วนร่วมกันทำให้สูญเสียผู้ใช้ผู้ใช้บริการประจำเป็นครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษ และคาดการณ์ว่าจะสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

คำศัพท์ข่าว
- competition (n) = การแข่งขัน
- inflation (n) = ภาวะเงินเฟ้อ
- fierce (adj) = ดุเดือด, รุนแรง
- contribute to = เอื้อ, ช่วยก่อให้เกิด
- deeper (adj) = ลึกมากขึ้น/ลึกกว่าเดิม


แหล่งข่าว : Time
Netflix shares plunge 25% after company loses 200,000 subscribers
หุ้นเน็ตฟลิกซ์ดิ่งลง 25% หลังสูญเสียผู้ใช้บริการประจำ 2 แสนราย

คำศัพท์ข่าว
- lose (v) = สูญเสีย


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Netflix shares lost a quarter of their value after the company revealed its ranks of subscribers shrank in the first quarter of this year.
ล่าสุด หุ้นเน็ตฟลิกซ์สูญเสียมูลค่าไป 1ใน 4 หลังจากบริษัทเผยว่าสมาชิกของผู้ใช้บริการประจำลดน้อยลงในไตรมาสแรกของปีนี้

คำศัพท์ข่าว
- reveal (v) = เผยให้เห็น, เผยให้ทราบ
- rank (n) = สมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร
- shrink (v) = หดลง, เล็กลง, ย่อลง, ถดถอย
- value (n) = มูลค่า

No comments:

Post a Comment