โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, April 15, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 29-March-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Nikkei Asia
"Do we need to buy a submarine without an engine?" Thailand faces a dilemma in procuring its first Chinese submarine.
"เราจำเป็นต้องซื้อเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์หรือไม่" ประเทศไทยเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการจัดซื้อเรือดำน้ำจีนลำแรก

คำศัพท์ข่าว
- dilemma (n) = ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
- engine (n) = เรือดำน้ำ
- face (v) = เผชิญหน้า
- procure (v) = จัดซื้อ(จัดซื้อ/จัดจ้างให้กับองค์กร)
- submarine (n) = เรือดำน้ำ
- without (prepo) = ไร้, ไม่มี, ปราศจาก

No comments:

Post a Comment