โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, June 8, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 08-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
This lunar rover prototype looks like a spider-human. A Japanese company hopes it will be able to demonstrate its capabilities on the moon by the mid-2020s.
ยานสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบที่ดูเหมือนมนุษย์แมงมุมนี้ บริษัทญี่ปุ่นหวังว่ามันจะสามารถแสดงสมรรถนะของมันบนดวงจันทร์ได้ภายในกลางคริสต์ทศวรรษ2020

คำศัพท์ข่าว
- prototype (n) = ต้นแบบ
- capability (n) = ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, สมรรถภาพ
- demonstrate (v) = สาธิต, แสดงให้เห็นจริง, เดินขบวนแสดงพลัง
- mid-2020s (compund) = กลางปีค.ศ. 2020 แต่ไม่ถึง 2030
- 2020s = คริสต์ทศวรรษ 2020(1มกราคม ค.ศ. 2020 - 31 ธันวาคม ค.ศ. 2029)


แหล่งข่าว : New York Times
Monkeypox can be transmitted through the air, at least over short distances, similar to Covid, the CDC said. Airborne transmission is only a small factor in the overall spread, and experts say there are no firm estimates regarding how much it contributes.
โรคฝีดาษลิงสามารถแพร่ระบาดในอากาศ อย่างน้อยก็ผ่านในระยะทางสั้น ๆ คล้ายกับโควิด ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯกล่าวว่า การส่งผ่านทางอากาศเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ ในการแพร่กระจายโดยรวม และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่มีการประมาณการที่แน่นอนว่ามันมีส่วนช่วยมากน้อยเพียงใด

คำศัพท์ข่าว
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- contribute (v) = ช่วยให้ประสบความสำเร็จ(ให้ความช่วยเหลือ, ให้เงิน/ทรัพยากร)
- factor (n) = ส่วนประกอบ, ตัวประกอบ
- monkeypox (n) = โรคฝีดาษลิง
- regarding (prep) = ในส่วนของ, เกี่ยวกับ


แหล่งข่าว : CNN
Kitchen sponges harbor more bacteria than kitchen brushes, which may be a more hygienic way to clean your dishes, according to researchers
ฟองน้ำในครัวมีแบคทีเรียมากกว่าแปรงในครัว ซึ่งนั่นอาจเป็นวิธีที่ถูกสุขอนามัยมากกว่าในการทำความสะอาดจานของคุณ อ้างอิงข้อมูลจากนักวิจัย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- harbor (v) = ให้ที่หลบซ่อน, ให้ที่อาศัยพักพิง
- hygienic (adj) = ถูกสุขอนามัย
- sponge สปัน'จฺ(n) = ฟองน้ำ(มักออกเสียงผิดว่าสปอง)

No comments:

Post a Comment