โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, June 9, 2022

โรคฝีดาษลิง : สหรัฐฯยกระดับการแจ้งเตือนระดับสองเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
The CDC has issued an "Alert -- Level 2" advisory for travelers to "practice enhanced precautions" because of the spread of monkeypox
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ "แจ้งเตือน - ระดับ 2" สำหรับนักเดินทางเพื่อให้ "ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขั้นสูง" เนื่องจากการแพร่กระจายของโรคฝีดาษลิง

คำศัพท์ข่าว
- advisory (n) = ประกาศอย่างเป็นทางการ(โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศเลวร้าย)
- issue (v) = ออกหนังสือ(คำสั่ง/ประกาศ/แถลงการณ์)
- practice (v) = ปฏิบัติ, ซ้อม, ฝึกฝน
- precaution (n) = การป้องกันไว้ก่อน, การป้องกันล่วงหน้า, เฝ้าระวัง


แหล่งข่าว : New York Times
CDC raises monkeypox alert to level 2, recommends masks during travel
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ยกระดับแจ้งเตือนภัยโรคฝีดาษลิงเป็นระดับ 2 แนะนำให้สวมหน้ากากระหว่างเดินทาง

คำศัพท์ข่าว
- alert (v) = แจ้งเตือน, เตือนภัย, เตือนเรื่องฉุกเฉิน
- raise (v) = เลื่อนขึ้น, ผลักดันขึ้น, อุ้มชู
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำ(แนวทางปฏิบัติที่ดี จากองค์กร/หน่วยงานที่มีอำนาจ)


แหล่งข่าว : CNN
The CDC has advice on what to do if you get sick as monkeypox spreads to dozens of destinations
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ มีคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรถ้าคุณป่วยเนื่องจากโรคฝีลิงแพร่กระจายไปยังจุดหมายปลายทางหลายสิบแห่ง

คำศัพท์ข่าว
- advice (n) = คำแนะนำ
- destination (n) = ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง
- monkeypox (n) = โรคฝีดาษลิง

No comments:

Post a Comment