โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, June 18, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 18-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
FIFA selected 16 host cities for the 2026 World Cup, which will sprawl across the U.S., Canada and Mexico.
ฟีฟ่าคัดเลือก 16 เมืองเจ้าภาพสำหรับฟุตบอลโลกปีค.ศ. 2026 ซึ่งจะแผ่กระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

คำศัพท์ข่าว
- sprawl (v) = แผ่กิ่งก้านสาขา, แผ่พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
- select (v) = เลือก, เฟ้น, คัดเลือก
- FIFA = ฟีฟ่า, สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ


แหล่งข่าว : CNN
The world's first mass-produced car fitted with solar panels is going into production this fall.
รถยนต์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการผลิตจำนวนมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกกำลังจะเข้าสู่การผลิตในฤดูใบไม้ร่วงนี้

The Lightyear 0 will have curved solar panels in its roof, hood and trunk that top up the car's electric battery.
รถยนต์รุ่นLightyear 0 จะมีแผงโซลาร์เซลล์โค้งที่หลังคา ฝากระโปรงหน้า และท้ายรถที่ใช้เติมแบตเตอรี่ไฟฟ้าของรถยนต์

คำศัพท์ข่าว
- fitted with = ประกอบด้วย(มีหรือรวมบางสิ่งบางอย่างเป็นส่วนถาวรติดมาด้วย)
- hood (n) = หลังคารถ
- mass-produced (compound) = ผลิตจำนวมาก
- trunk (n) = ฝากระโปรงรถ
- top up (phrasal verb) = เติม, ชาร์จ


แหล่งข่าว : Reuters
Japan's Sony and Honda signed an agreement for a new joint venture to sell electric cars in 2025, investing about $37.5 million each to start a new company called Sony Honda Mobility
บริษัทโซนี่และฮอนด้าของญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลงในการร่วมทุนใหม่เพื่อขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2025 โดยลงทุนประมาณ 37.5 ล้านดอลลาร์ในแต่ละบริษัทเพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า โซนี่ฮอนด้าโมบิลิตี้
- agreement (n) = ข้อตกลง
- electric car (n) = รถยนต์ไฟฟ้า
- joint venture = กิจการร่วมค้า, การร่วมทุนทางการค้า


แหล่งข่าว : Reuters
Nicknamed ‘the ice mermaid,’ Chile's Barbara Hernandez broke two world records by swimming one nautical mile between the Pacific and Atlantic Oceans and for being the first person to swim three nautical miles between both oceans
บาร์บารา เฮอร์นันเดซ จากชิลี มีฉายาว่า 'นางเงือกน้ำแข็ง' ทำลายสองสถิติโลก ด้วยการว่ายน้ำเป็นระยะทาง 1 ไมล์ทะเลระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก และเป็นคนแรกที่ว่ายน้ำเป็นระยะทาง 3 ไมล์ทะเลระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง

คำศัพท์ข่าว
- break/broke/broken (Irregular-Verb) = แตก, หัก
- nautical (adj) = ทางทะเล
- nautical mile = ไมล์ทะเล(1 ไมล์ทะเล = 1.852 กิโลเมตร)

No comments:

Post a Comment