โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 29, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 29-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
A small study on the therapeutic effects of using psychedelics to treat alcohol use disorder found that just two doses of psilocybin magic mushrooms paired with psychotherapy led to an 83% decline in heavy drinking among the participants.
จากการศึกษาเล็ก ๆ เกี่ยวกับผลการรักษาของการใช้สารหลอนประสาทเพื่อรักษาอาการเมาสุรา พบว่าเพียงสองโดสของเห็ดวิเศษแอลเอสโลไซบินที่จับคู่กับจิตบำบัดทำให้การดื่มหนักลดลง 83% ในหมู่ผู้เข้าร่วม

คำศัพท์ข่าว
- disorder (n) = ความผิดปกติทางกายหรือใจ
- participant (n)= ผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
- psychedelic (adj) = ซึ่งเกี่ยวกับหรือทำให้เกิดอาการหลอนประสาท
- psilocybin = สารหลอนประสาท(เกิดจากเชื้อราที่พบในเห็ดมีพิษบางชนิด)
- therapeutic (adj) = ทีซึ่งช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย, เกี่ยวกับการบำบัดโรค
- magic (adj) = เกี่ยวกับเวทมนตร์, วิเศษ, อาถรรพณ์, น่าอัศจรรย์


แหล่งข่าว : New York Times
Everyone knows that regular exercise leads to longer, healthier lives. But what kind of exercise? Increasingly, experts say, strength training should be in the mix with aerobic exercise.
ทุกคนรู้ดีว่าการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้น แต่การออกกำลังกายแบบไหนล่ะ? ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อควรทำผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

คำศัพท์ข่าว
- regular (adj) = ประจำ, บ่อย ๆ
- healthier (comparative adjective) = มีสุขภาพดีขึ้น
- increasingly (adv) = ยิ่งขึ้นไป, มากขึ้นและมากขึ้น
- lead to (phrasal verb) = เป็นสาเหตุให้เกิด/ ทำให้เกิดเหตุการณ์/นำไปสู่

No comments:

Post a Comment