โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 30, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 30-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Men walk along a flooded road in Pakistan's Sohbatpur with their belongings. Unusually heavy monsoon rains have caused devastating floods in the country’s north and south, affecting more than 30 million people and killing more than 1,000
ผู้ชายหลายคนเดินไปตามถนนที่ถูกน้ำท่วมในเมืองโซบัทเพอของปากีสถานพร้อมกับข้าวของของพวกเขา ด้วยฝนมรสุมที่ตกหนักอย่างผิดปกติทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทางภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 30 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน

คำศัพท์ข่าว
- cause (v) = ก่อให้เกิด, ส่งผลให้เกิด, เป็นต้นเหตุ เป็นสาเหตุ
- devastating (adj) = สร้างความเสียหายอย่างหนัก
- flooded (adj) = เกี่ยวกับน้ำท่วม
- monsoon (adj) = ลมมรสุม
- unusually (adv) = ผิดธรรมชาติ, ผิดปกติ


แหล่งข่าว : Reuters
Norwegian carbon dioxide (CO2) storage company Northern Lights and its owners have agreed to store emissions captured at fertiliser-maker Yara's Dutch operation from 2025 in what they say is a commercial breakthrough for the business.
นอร์เทิร์นไลท์บริษัทจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของนอร์เวย์และเจ้าของได้ตกลงที่จะจัดเก็บมลพิษที่จับได้จากการดำเนินงานของบริษัทYara's Dutch ที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ย ตั้งแต่ปีค.ศ 2025 เป็นต้นไป ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเป็นความก้าวหน้าทางการค้าสำหรับธุรกิจนี้

คำศัพท์ข่าว
- breakthrough (adj) = ก้าวหน้า/ก้าวล้ำครั้งสำคัญ
- emission (n) = การปล่อยมลพิษ(ก๊าซ/รังสี/ของเสีย)
- fertiliser-maker (compound) = ผู้ผลิตปุ๋ย
- Norwegian (adj) = เกี่ยวกับนอร์เวย์


แหล่งข่าว : CNN
The last remaining member of an uncontacted Brazilian indigenous tribe has died, Brazil's indigenous protection agency said. He was known as the "Man of the Hole," and had lived in complete isolation for the past 26 years.
สมาชิกที่เหลืออยู่คนสุดท้ายของชนเผ่าพื้นเมืองบราซิลซึ่งไร้การติดต่อกับโลกภายนอกได้เสียชีวิตลงแล้ว, หน่วยงานคุ้มครองพื้นเมืองของบราซิลแถลง เขาเป็นที่รู้จักในนาม "บุรุษแห่งหลุม" และอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงตลอด 26 ปีที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- indigenous (adj) = เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
- tribe (n) = ชนเผ่า
- complete isolation = ตัดขาดจากโลกภายนอก
- uncontacted (adj) = ขาดติดต่อ, พูดคุย, พบปะ

No comments:

Post a Comment