โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, September 22, 2022

Past simple : Active Voice : ปูตินแถลงทางโทรทัศน์ระดมพลสำรองในรัสเซียเพื่อบุกยูเครนTense จากข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


Present simple : Active Voice
ประธาน + V1 (s,es) ผันตามประธาน

Past simple : Active Voice
ประธาน + V2
แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: President Vladimir Putin of Russia announced a partial mobilization of his military in a speech to Russians.
ข่าวด่วน: ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียประกาศระดมกำลังทหารบางส่วนในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อชาวรัสเซีย

He said his goals in Ukraine were unchanged.
เขากล่าวว่าเป้าหมายของเขาในยูเครนไม่เปลี่ยนแปลง

คำศัพท์ข่าว
- announce (v) = ประกาศ, แถลงการณ์
- goal (v) = เป้าหมาย
- military (n) = ทหาร, กองทัพ
- mobilization (n) = การระดมพล, การจัดกองทหารเข้าประจำการ
- partial (adj) = บางส่วน, ส่วนหนึ่ง - speech (n) = การกล่าวสุนทรพจน์
- unchanged (adj) = ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ
- announce ผันจาก announce

No comments:

Post a Comment