โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 18, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 19เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

19. If Cindy gets a job as a TV announcer, she will need __ .
ถ้าซินดี้ได้งานเป็นผู้ประกาศทางทีวีเธอจำเป็นต้อง __

1. many more new dresses (มีเสื้อผ้าชุดใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย)
2. many new dresses more
3. dresses many new more
4. many dresses more new
5. new dresses many moreหมายเหตุ การใช้many = จำนวนมาก (ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์เสมอ สังเกตุ : dresses เป็นคำพหูพจน์)

No comments:

Post a Comment