โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 19-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post (Twitter)
สำนักข่าว : Bangkok Post (Website)
Pro-democracy crowds rally in the rain
ฝูงชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมท่ามกลางสายฝน

Thammasat agrees to throw open gates after negotiations
ธรรมศาสตร์ยอมเปิดประตูหลังเจรจา

Thousands of protesters have gathered in the rain at the Tha Prachan campus of Thammasat University in Bangkok for what they say will be a two-day protest to press for a new constitution and an end to military-dominated government.
ผู้ประท้วงหลายพันคนได้รวมตัวกันท่ามกลางสายฝนที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพฯ ตามที่พวกเขากล่าวว่าจะเป็นการประท้วงสองวันเพื่อกดดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยุติรัฐบาลที่ปกครองโดยทหาร

The mostly young demonstrators have also vowed to press for reform of the monarchy, an issue that has provoked strong reactions from more conservative segments of society.
ผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นว่าจะกดดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นประเด็นที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมของสังคม

However, an increasing number of seasoned protest veterans from the red-shirt United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), after keeping a low profile for the past few years, have decided it’s time to throw their support behind the movement.
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ประท้วงที่เพิ่มขึ้นเป็นผู้ช่ำชองจากกลุ่มคนเสื้อแดง แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) , หลังจากที่ชื่อเสียงตกต่ำในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้

This story will be updated regularly and readers can also follow live feeds on Facebook and Twitter.
เรื่องราวนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นประจำและผู้อ่านยังสามารถติดตามฟีดสดบน Facebook และ Twitter

คำศัพท์ข่าว
- dictatorship = เผด็จการ
- negotiation = การเจรจา, การต่อรอง
- profile = ชื่อเสียง, บรรยายประวัติโดยย่อ
- red-shirt United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) = กลุ่มเสื้อแดง แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
- seasoned = ช่ำชอง, เคยชิน
- veteran = มือเก่า, ผู้มีประสบการณ์
- vowed (vow) = สาบาน, ยึดมั่นคำพูด
- young demonstrator = ผู้ประทั้งที่เป็นเยาวชนสำนักข่าว : บีบีซี
Thailand protests: Thousands gather for mass anti-government rally
การประท้วงในประเทศไทย: ผู้คนหลายพันรวมตัวกันเพื่อต่อต้านรัฐบาล

Protesters have begun gathering in the Thai capital Bangkok, in what organisers hope will be the largest anti-government demonstration so far.
ผู้ประท้วงเริ่มรวมตัวกันในเมืองหลวงของไทย , ด้วยความหวังของผู้จัดงานว่าจะเป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดจนถึงขณะนี้

The city has seen weeks of almost-daily rallies calling for the prime minister's resignation.
เมืองนี้ได้เห็นมาหลายสัปดาห์แล้ว การชุมนุมเรียกร้องให้นายกฯ ลาออก

Some are also urging reforms to the monarchy, despite the risk from the country's strict royal defamation laws.
บางคนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากกฎหมายหมิ่นประมาทราชวงศ์ที่เข้มงวดของประเทศก็ตาม

Tens of thousands of people are expected to turn out for Saturday's student-led protests.
คาดว่าจะมีผู้คนหลายหมื่นคนออกมาร่วมการประท้วงที่นำโดยนักศึกษาในวันเสาร์

คำศัพท์ข่าว
- defamation = การหมิ่นประมาท, การใส่ร้าย
- gathering = การรวมตัว
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- organisers = ผู้จัดงาน
- prime minister's resignation = การลาออกของนายกรัฐมนตรี
- the country's strict royal defamation laws = กฎหมายหมิ่นประมาทราชวงศ์ที่เข้มงวดของประเทศสำนักข่าว : South China Morning Post (Twitter)
สำนักข่าว : South China Morning Post (Website)
Thai protests: fears of violence as students gather near royal grounds
การประท้วงของไทย: กลัวความรุนแรง เมื่อนักเรียนรวมตัวกันใกล้พื้นที่ของราชวงศ์

Thai protests: thousands gather for pro-democracy rally near royal grounds in Bangkok
การประท้วงของไทย: หลายพันคนรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยใกล้กับพื้นที่ของราชวงศ์ในกรุงเทพฯ

Police have surrounded Thammasat University and royal properties nearby as youths ramp up their calls for political and monarchy reforms
ตำรวจได้ปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถานที่ของราชวงศ์ในบริเวณใกล้เคียง ขณะที่เยาวชนยกระดับ เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง และสถาบันกษัตริย์

Past student protests in Thailand have ended in bloody crackdowns and there are fears for the safety of the demonstrators, many of whom are still in high school
การประท้วงของนักเรียนในประเทศไทยที่ผ่านมา จบลงด้วยการปราบปรามนองเลือด และมีความกลัวต่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม ซึ่งหลายคนยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม

คำศัพท์ข่าว
- bloody crackdowns = การปราบปรามด้วยการนองเลือด
- crackdown = ปราบปราม
- demonstrator = ผู้ชุมนุม
- ended = จบลง
- gather = รวมตัว
- high school = โรงเรียนมัธยม
- pro-democracy = สนับสนุนประชาธิปไตย
- properties (property) = ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์
- royal properties = สถานที่ของราชวงค์
- rally = รวมตัว
- ramp up = ยกระดับ, เสริม , เพิ่มขึ้น
- royal = บุคคลในราชวงศ์
- surrounded (surround) = ล้อมรอบ, ปิดล้อมสำนักข่าว : รอยเตอร์
Thousands rally in Thai capital against government
หลายพันคนชุมนุมในเมืองหลวงของไทยเพื่อต่อต้านรัฐบาล

BANGKOK (Reuters) - Thousands of protesters in Thailand’s capital demonstrated against the government of former coup leader and Prime Minister Prayuth Chan-ocha on Saturday, with many also demanding reforms to the powerful monarchy.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ผู้ประท้วงหลายพันคนในเมืองหลวงของไทย แสดงท่าทีต่อต้านรัฐบาลของอดีตผู้นำการรัฐประหาร และนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ในวันเสาร์ และหลายคนก็เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจ
คำศัพท์ข่าว
- against = ต่อต้าน
- also = นอกจากนี้
- demonstrate = แสดงให้เห็น, ชุมนุม
- former = อดีต, แต่ก่อน
- former coup leader = อดีตผู้นำการรัฐประหารสำนักข่าว : Khaosod English
It's official: the operation to "reclaim" Sanam Luang has begun. Hundreds of demonstrators are marching from Thammasat to the field, despite police order banning protests there
เป็นกิจจะลักษณะ: ปฏิบัติการ "ยึดคืน" สนามหลวงได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนเดินขบวนจากธรรมศาสตร์ไปที่สนาม แม้ว่าตำรวจจะสั่งห้ามการประท้วงที่นั่นก็ตาม


คำศัพท์ข่าว
- demonstrator = ผู้ชุมนุม
- despite = แม้ว่า
- marching (march) = เดินขบวน
- official = กิจจะลักษณะ, เป็นทางการ
- operation = ปฏิบัติการ
- order banning = สั่งห้าม
- reclaim = เรียกกลับคืน, เอากลับสำนักข่าว : อัลจาซีรา
Thai students ready for rally to demand change
นักเรียนไทยพร้อมชุมนุมเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง

They are making unprecedented demands for reform of the monarchy and for the political power of the king to be removed.
พวกเขากำลังเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และยกเลิกอำนาจทางการเมืองของกษัตริย์

A university in Thailand, which has a history of political activism and violence, is the venue for the latest anti-government protests planned for Saturday.
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยซึ่งมีประวัติการเคลื่อนไหวทางการเมือง และความรุนแรง เป็นสถานที่จัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งล่าสุดที่วางแผนไว้ในวันเสาร์

The student-led movement has for months been calling for new elections and a rewritten constitution.
การเคลื่อนไหวที่นำโดยนักศึกษา ได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่และเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

Al Jazeera's Wayne Hay reports from Bangkok, Thailand.
เวย์นเฮย์ จาก อัลจาซีรา รายงานจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- anti-government = ต่อต้านรัฐบาล
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- history of political activism = ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมือง
- latest (adj) = ล่าสุด
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- new election = การเลือกตั้งใหม่
- political power = อิทธิพลทางการเมือง, อำนาจทางการเมือง
- venue = สถานที่, สถานที่ที่จัดงาน, สถานที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
- violence = ความรุนแรง
- unprecedented = ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำนักข่าว : บีบีซี
Belarus protests: Women try to unmask those detaining protesters
การประท้วงในเบลารุส: หญิงสาวพยายามเปิดเผยผู้ประท้วงที่ถูกกักขัง

In Belarus, it's now almost six weeks since the election where President Alexander Lukashenko claimed a much disputed victory.
ในเบลารุสตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกอ้างว่าได้รับชัยชนะที่ยังมีข้อโต้แย้ง

Daily demonstrations against him have followed and so too have clashes with security forces.
มีการเดินขบวนต่อต้านเขาทุกวัน และมีการปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยด้วย

More than a thousand people have been detained with many of them emerging with stories of being tortured.
ผู้คนมากกว่าหนึ่งพัน ถูกควบคุมตัวโดยมีหลายคนที่ปรากฏตัวพร้อมเรื่องราวของการถูกทรมาน

Most of the detentions are carried out by masked men wearing clothes that give no indication of who they are and what organisation they belong to .
การกักขังส่วนใหญ่ดำเนินการโดยชายสวมหน้ากากที่สวมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาเป็นใครและอยู่ในองค์กรใด

Fed up with the constant harassment, this week female protesters started taking matters into their own hands trying to identify the men and make them accountable for their actions.
ด้วยความเบื่อหน่ายกับการคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์นี้ผู้ประท้วงหญิงเริ่มดำเนินการเรื่องต่างๆ ด้วยมือของพวกเธอเองเพื่อพยายามระบุตัวบุคคล และทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อการกระทำ

คำศัพท์ข่าว
- accountable = ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้ - constant = ต่อเนื่อง
- dispute = ข้อโต้แย้ง, การโต้เถียง, ความขัดแย้ง
- fed up with = เบื่อ, ผิดหวัง โดยเฉพาะกับสิ่งที่เจอมานาน
- harassment = การข่มขู่, การรบกวน, การก่อกวน
- identify = ระบตัวุ, ระบุชื่อ
- unmask = เปิดโปง, เปิดเผย, เปิดเผยความจริงสำนักข่าว : South China Morning Post (SCMP)
In Thailand, it’s protesters versus ‘salim’ as Bangkok prepares for mass rally
ในประเทศไทย, ผู้ประท้วงกับ "ซาหลิ่ม" ขณะที่กรุงเทพมหานครเตรียมการชุมนุม

The act of sitting or standing as the royal anthem plays in cinemas has become a marker for ‘salim’ – those seen as apologists for the Thai establishment
การนั่งหรือยืนขณะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ กลายเป็นเครื่องหมายของ "salim" - ผู้ที่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่แก้ต่างให้กับกลุ่มคนไทยอนุรักษ์นิยม

The term has become a loaded one as a youth movement takes on the monarchy and the Prayuth administration, with another protest planned for Saturday
คำดังกล่าวกลายเป็นคำที่ถูกนำมาใช้อย่างมากมาย ในการเคลื่อนไหวของเยาวชนเพื่อสู้กับสถาบันกษัตริย์ และรัฐบาลประยุทธ โดยมีแผนประท้วงอีกครั้งในวันเสาร์

In today’s Thailand , there are those who stand for the royal anthem before cinema screenings and those who don’t: an act of deference or defiance separating the salim from a youth movement that for the past three months has taken the Thai government and monarchy head on.
ในประเทศไทยปัจจุบัน มีทั้งผู้ที่ยืนฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนการฉายภาพยนตร์และผู้ที่ไม่ยืน: การแสดงความต่างหรือการต่อต้าน แยกซาหลิ่มออกจากเยาวชนที่ตลอดสามเดือนที่ผ่านมาได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างซึ่งหน้า

Among protesters, salim – the name of a traditional Thai dessert – has become a near-ubiquitous expression of contempt aimed at someone seen as an apologist for the establishment and its conservative political and social values.
ท่ามกลางผู้ประท้วง, ซาหลิ่มซึ่งเป็นชื่อของขนมไทยดั้งเดิม ได้กลายคำที่นำมาใช้ในการแสดงออกถึงการดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ถูกมองว่าช่วยแก้ต่างให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มการเมืองเก่า และแสดงค่านิยมทางสังคม

“This is not a fad,” said John Winyu, a leading Thai political pundit. “Earning a living and having a future are the most important things for the people. So when the dictatorial government and the elites show they can’t give them a future, the people have to call them out.”
“ นี่ไม่ใช่แฟชั่น” จอห์น วิญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยกล่าว “ การหาเลี้ยงชีพและการมีอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้คน ดังนั้นเมื่อรัฐบาลเผด็จการ และชนชั้นสูง แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถให้อนาคตแก่ผู้ประท้วงได้ ประชาชนก็ต้องเรียกพวกเขาให้ออกไป”

The protesters have planned another rally for Saturday, as well as a march to Government House the following morning, in an anticipated show of strength that has raised fears of a possible crackdown in a country where pro-democracy movements nearly always end in state violence.
ผู้ประท้วงได้วางแผนการชุมนุมอีกครั้งในวันเสาร์ และมีการเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันรุ่งขึ้น การแสดงพลังที่แข็งแกร่งเพิ่มความกลัวว่ามีความเป็นไปได้จะเกิดการแตกหักในประเทศ ซึ่งการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยมักมีจุดจบที่ความรุนแรง

คำศัพท์ข่าว
- anticipated = รอคอยอย่างคาดหวัง, คาดว่าจะเกิดขึ้น
- apologist (อะพอล-โอะจิซท) = ผู้ที่แก้ต่าง (ในข่าวหมายถึง กลุ่มซาหลิ่ม ช่วยแก้ต่างให้กับเผด็จการ กลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มการเมืองเก่า)
- conservative = คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
- crackdown = ปราบปราม
- dictatorial (adj) = เผด็จการ ( ใช้อำนาจในทางที่ไม่สมควร และไม่รับฟังความคิดของคนอื่น)
- dictatorial government = รัฐบาลเผด็จการ
- following morning = หลังจากเช้า
- Government House = ทำเนียบรัฐบาล
- versus = กับ, ต่อสู้กับ
- establishment = กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล, กลุ่มอนุรักษ์นิยม
- monarchy = ราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- take on = ต่อสู้กับ, ยอมรับงาน หรือความรับผิดชอบและบอกว่าคุณจะทำ
- traditional Thai dessert = ขนมไทยแบบดั้งเดิม
- pro-democracy movements = การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยสำนักข่าว : Bangkok Post
MP seen viewing nude photo says: 'It was a set-up'
ส. ส. ที่ถูกพบว่ากำลังดูภาพโป๊บอกว่า 'มันเป็นการจัดฉาก'

Parliament cannot punish an MP seen looking at an "inappropriate" photo on his phone during a House session because it was a personal matter, House Speaker Chuan Leekpai said on Thursday.
รัฐสภาไม่สามารถลงโทษส.ส.ที่ถูกพบว่าดูภาพ "ไม่เหมาะสม" ในโทรศัพท์ระหว่างการประชุมสภาได้ เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว, นายชวนหลีกภัยกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

However, if a complaint is lodged, parliament might consider whether the MP had breached the code of ethics for parliamentarians.
อย่างไรก็ตามหากมีการร้องเรียนรัฐสภาอาจพิจารณาว่า ส.ส. ละเมิดจรรยาบรรณของสมาชิกรัฐสภาหรือไม่

Ronnathep Anuwat, a Palang Pracharath MP for Chon Buri, was spotted by reporters looking at a photo of a naked woman on his phone while attending Wednesday's House session to debate the 2021 budget.
รณเทพ อนุวัฒน์ ส. ส. พลังประชารัฐชลบุรี โดนนักข่าวจับได้ว่าแอบดูรูปผู้หญิงเปลือยในโทรศัพท์ ขณะเข้าร่วมการประชุมสภาวันพุธเพื่ออภิปรายงบประมาณปีค.ศ. 2021

คำศัพท์ข่าว
- budget = งบประมาณ
- ethics = จริยธรรม, จรรยาบรรณ
- photo of a naked woman = ภาพหญิงเปลือย
- was spotted by reporters = ถูกพบโดยนักข่าว, โดนนักข่าวจับได้ว่า (Passive Voice)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น