โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

Supreme-Court (Ruth Bader Ginsburg)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุดคำศัพท์ข่าวที่ใช้ร่วมกัน (เพื่อใช้ศึกษาสไตล์การเขียนข่าว เหตุการณ์เดียวกัน)
- age = อายุ
- complications = อาการแทรกซ้อน, ภาวะแทรกซ้อน
- die (v) = ตาย, เสียชีวิต
- justice = ผู้พิพากษา, ความยุติธรรม
- metastatic = มะเร็งระยะที่ 4, มะเร็งระยะสุดท้าย, กระบวนการที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ
- pancreatic = ตับอ่อน
- Supreme Court = ศาลสูงสุด, ศาลฎีกา

สำนักข่าว : New York Time

Breaking News: Ruth Bader Ginsburg has died. The second woman to serve on the Supreme Court, she had powerful opinions that made her a cultural icon. She was 87.
ข่าวด่วน: Ruth Bader Ginsburg เสียชีวิตแล้ว ผู้หญิงคนที่สองที่รับราชการในศาลฎีกา เธอมีความคิดเห็นอันทรงพลังที่ทำให้เธอเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เธออายุ 87 ปี

คำศัพท์ข่าว
- cultural icon = สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- serve = รับใช้, รับใช้ชาติ, รับราชการ, ปฏิบัติหน้าที่สำนักข่าว : CNN

Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, a legal pioneer, has died, the court says. She was 87.
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา Ruth Bader Ginsburg นักกฎหมายรุ่นบุกเบิก เสียชีวิตแล้วศาลกล่าว เธออายุ 87 ปี


คำศัพท์ข่าว
- legal = เกี่ยวกับกฎหมาย
- legal pioneer = นักกฎหมายรุ่นบุกเบิก
- pioneer = นักบุกเบิก, ผู้บุกเบิก (บุคคลที่เป็นกลุ่มแรกที่ศึกษาและพัฒนา)สำนักข่าว : รอยเตอร์
U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, 87, has died from complications from metastatic pancreatic cancer, the court said

ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐฯ Ruth Bader Ginsburg วัย 87 ปีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย ศาลกล่าว


คำศัพท์ข่าว
- complications = อาการแทรกซ้อน, ภาวะแทรกซ้อน
- metastatic = มะเร็งระยะที่ 4, มะเร็งระยะสุดท้าย, กระบวนการที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ
- pancreatic = ตับอ่อนสำนักข่าว : QuickTake
BREAKING: Justice Ruth Bader Ginsburg has died, the U.S. Supreme Court says
ข่าวด่วน : ผู้พิพากษา Ruth Bader Ginsburg เสียชีวิตแล้วศาลสูงสหรัฐกล่าว
สำนักข่าว : ABC (Twitter)
สำนักข่าว : ABC (Website)
BREAKING: Ruth Bader Ginsburg, the powerhouse Supreme Court justice and champion for women's rights, has died at the age of 87.
ข่าวด่วน : Ruth Bader Ginsburg ผู้พิพากษาศาลสูงสุด และผู้ปกป้องด้านสิทธิสตรีเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 87 ปี

U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died at 87 from complications of pancreatic cancer.
ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐฯ Ruth Bader Ginsburg เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ 87 ปีจากภาวะแทรกซ้อนของมะเร็งตับอ่อน

We take a look back at her life in photos
ย้อนกลับไปดูชีวิตของเธอในรูปถ่าย

คำศัพท์ข่าว
- champion = แชมป์, ผู้ปกป้อง, ผู้สนับสนุน (ในข่าวหมายถึง ผู้ปกป้อง, ผู้สนับสนุน ด้านสิทธิสตรี)
- take a look back = ย้อนกลับไปสำนักข่าว : AFP
BREAKING : US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg dies at 87: US media
ข่าวด่วน: ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐฯ Ruth Bader Ginsburg เสียชีวิตที่วัย 87: สื่อสหรัฐฯ

UPDATES Progressive icon and doyenne of the US Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg, has died at the age of 87 after a battle with pancreatic cancer, the court announces
อัปเดต : สัญลักษณ์แห่งควาามก้าวหน้า และสตรีอาวุโสแห่งศาลสูงสหรัฐ รูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์ก เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 87 ปีหลังต่อสู้กับมะเร็งตับอ่อน ศาลประกาศ

คำศัพท์ข่าว
- doyenne = ผู้หญิอาวุโส (ผู้หญิงเป็นที่เคารพนับถือ หรือเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในสาขาใดสาขาหนึ่ง)
- announces = ประกาศ, แถลง
- icon = มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทน
- progressive = ที่ก้าวหน้าขึ้น, ที่พัฒนาขึ้น
- Supreme Court = ศาลสูงสุด, ศาลฏีกา
- the US Supreme Court = ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา
สำนักข่าว : SCMP
US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg dies at age 87
ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐฯ Ruth Bader Ginsburg เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี


คำศัพท์ข่าวสำนักข่าว : Business
The death of Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg gives Donald Trump an opportunity to potentially cement a rightward tilt of the Supreme Court for a generation
การเสียชีวิตของผู้พิพากษาศาลฎีการูธ เบเดอร์กินส์เบิร์กเปิดโอกาสให้โดนัลด์ทรัมป์อาจทำให้ศาลเอนเอียงไปฝ่ายขวาได้หนึ่งยุค


คำศัพท์ข่าว
- cement = ทำให้ยึดแน่น
- generation = รุ่น, ยุค
- opportunity = โอกาส
- potentially = เป็นไปได้, ที่อาจเกิดขึ้นได้
- rightward = ไปทางหรือตั้งอยู่ทางขวาของการเมืองสำนักข่าว : ABC (Twitter)
สำนักข่าว : ABC (Website)

The White House's flag is lowered to half-staff after the death of Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg.
ธงของทำเนียบขาวถูกลดลงเหลือครึ่งเสาหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษาศาลฎีการูธ เบเดอร์กินส์เบิร์ก

คำศัพท์ข่าว
- staff = เสาธง
- half-staff =ครึ่งเสาธง
- White House's flag is lowered = ธงของทำเนียบขาวถูกลดลง (Passive Voice)สำนักข่าว : TPostMillennial
BREAKING: Mitch McConnell confirms Senate will vote on new SCOTUS nominee
BREAKING: Mitch McConnell ยืนยันว่าวุฒิสภาจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ท้าชิง SCOTUS คนใหม่


คำศัพท์ข่าว
- nominee = ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง, ผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง
- SCOTUS (Supreme Court of the United States) = ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died, age 87
ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐฯ Ruth Bader Ginsburg เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 87 ปี

Here are 10 things you need to know about her life
นี่คือ 10 สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตของเธอ

1. She was born to Jewish immigrant parents in the Flatbush neighbourhood of Brooklyn, New York City, in 1933
1. เธอเกิดจากพ่อแม่ชาวยิวที่อพยพในย่านแฟลตบุช บรูคลิน ,นิวยอร์กซิตี้ในปี ค.ศ. 1933

Her mother, Celia Bader, died of cancer the day before Ginsburg left high school
แม่ของเธอ, Celia Bader เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวันก่อนที่ Ginsburg จะออกจากโรงเรียนมัธยม

2. She met her husband, Martin Ginsburg, on a blind date
2. เธอได้พบกับสามีของเธอ Martin Ginsburg ในวันนัดบอด (การนัดพบระหว่างหนุ่มสาวที่ไม่เคยพบกันมาก่อน)

They got married in 1954, shortly after she graduated university, and had a daughter, Jane, a year later
ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2497 ไม่นานหลังจากที่เธอเรียนจบมหาวิทยาลัยและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเจนหนึ่งปีต่อมา

She called her husband “my best friend and biggest booster”. He died in 2010 from cancer
เธอเรียกสามีว่า "เพื่อนที่ดีที่สุดและผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน" เขาเสียชีวิตในปี 2010 จากโรคมะเร็ง

3. In 1956, Ginsburg became one of nine women accepted to Harvard Law School
3. ในปีค. ศ. 1956 Ginsburg กลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงเก้าคนที่ได้รับการยอมรับจาก Harvard Law School

She transferred to Columbia Law School after her husband got a job in NYC
เธอย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกฎหมายโคลัมเบียหลังจากสามีของเธอได้งานในนิวยอร์ค

No firm would hire her: "I struck out on three grounds: I was Jewish, a woman and a mother”
ไม่มีบริษัทใดจ้างเธอ: "ฉันล้มเหลวถึงสามครั้ง เหตุผลเพราะฉันเป็นชาวยิว, ผู้หญิง และเป็นแม่"

4. In 1971, Ginsburg made her first successful argument before the Supreme Court
4. ในปีค. ศ. 1971 กินส์เบิร์กว่าความชนะคดีครั้งแรกต่อหน้าศาลสูงสุด

The case was Reed v Reed, which examined whether men could be automatically preferred over women as estate executors
คดีนี้คือ Reed v Reed ซึ่งพิจารณาว่าผู้ชายควรมีสิทธ์เป็นผู้จัดการมรดกมากกว่าผู้หญิงโดยอัตโนมัติหรือไม่

The court agreed with her
ศาลเห็นด้วยกับเธอ

5. In 1980, Ginsburg was nominated to the United States Court of Appeals
5. ในปีค. ศ. 1980 กินส์เบิร์กได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกา

Though Ginsburg was often portrayed as a liberal firebrand, her days on the appeals court were marked by moderation, and she voted with conservatives many times
แม้ว่า Ginsburg มักแสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มเสรีนิยม แต่วันเวลาของเธอในศาลอุทธรณ์ก็ทำให้มีความเป็นกลางมากขึ้น และเธอลงคะแนนกับพรรคอนุรักษ์นิยมหลายครั้ง

6. She was nominated to the Supreme Court in 1993 by President Clinton after a lengthy search process
6. เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าศาลฎีกาในปี 1993 โดยประธานาธิบดีคลินตันหลังจากกระบวนการค้นหาที่ยาวนาน

Ginsburg was the second woman ever confirmed to that bench, following Sandra Day O'Connor
Ginsburg เป็นผู้หญิงคนที่สอง ที่เคยได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นต่อจาก Sandra Day O'Connor

7. During her time on the bench, Justice Ginsburg moved noticeably to the left
7. ในช่วงเวลาที่เธออยู่บนบัลลังก์ผู้พิพากษากินส์เบิร์กย้ายไปทางฝ่ายซ้ายอย่างเห็นได้ชัด

Her dissents were forceful - occasionally biting - and Ginsburg did not shy away from criticising her colleagues' opinions
ความขัดแย้งของเธอรุนแรง - มีบ้างบางครั้งที่พูดกระทบ - และ Ginsburg ก็ไม่อายที่จะวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานของเธอ

8. In 2015, Ginsburg sided with the majority on two landmark cases
8. ในปี 2015 Ginsburg เข้าข้างคนส่วนใหญ่ในสองกรณีสำคัญ

The court upheld a crucial component of the 2010 Affordable Care Act, commonly known as Obamacare
ศาลพิพากษายืนตามองค์ประกอบที่สำคัญของพระราชบัญญัติ Affordable Care Act 2010 (กฎหมายประกันสุขภาพ ปีค.ศ 2010) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Obamacare
(Affordable Care Act /Obamacare = กฎหมายประกันสุขภาพ ที่ให้ประชาชนซื้อประกันได้ในราคาไม่แพง)

And she sided with the 5-4 majority, legalising same-sex marriage in all 50 states
อยู่ฝ่ายเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง ให้การแต่งงานของเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายใน 50รัฐ

9. Toward the end of her life, Ginsburg became a national icon
9. ในช่วงสุดท้ายของชีวิต Ginsburg กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ

A Tumblr account nicknamed her the Notorious RBG - a nod to the late rapper The Notorious BIG
บัญชี Tumblr ตั้งชื่อเล่นให้เธอว่า Notorious RBG - พยักหน้าให้กับแร็ปเปอร์ผู้ล่วงลับ The Notorious BIG

Every aspect of her life was chronicled, from her workouts to her love of hair scrunchies
ทุกแง่มุมในชีวิตของเธอถูกบันทึกไว้ตั้งแต่การออกกำลังกายไปจนถึงความรักในการทำผม

10. Asked by NPR in 2019 if she had any regrets given the challenges she had faced in life, she had this to say:
10. ถูกถามโดย NPR ในปี 2019 ว่าเธอรู้สึกเสียใจกับความท้าทายที่ต้องเผชิญในชีวิตหรือไม่เธอพูดว่า:

"I do think I was born under a very bright star”
"ฉันคิดว่าฉันเกิดมาภายใต้ดวงดาวที่สว่างไสว"

คำศัพท์ข่าว
- Affordable Care Act /Obamacare = กฎหมายประกันสุขภาพ ที่ให้ประชาชนซื้อประกันได้ในราคาไม่แพง
- aspect = ด้าน,มุม
- biting = เสียดสี, พูดกระทบ, กระทบกระทั่ง
- blind date = นัดบอด เป็นการพบกันผ่าน “แม่สื่อแม่ชัก” โดยที่ทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
- conservative = คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม
- chronicled (chronicle) = บันทึกเหตุการณ์, บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
- component = ส่วนประกอบ, ที่เป็นส่วนเสริม
- dissent = ขัดแย้ง
- estate = ที่ดิน, กองมรดก
- examine = ตรวจ
- executor - ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
- following = ติดตาม, ตามมา, หลังจากนั้น
- graduated university = เรียนจบมหาวิทยาลัย
- ground = หตุผล
- late = สาย, ผู้ล่วงลับ (วางหน้านาม/ บุคคล จะหมายถึงคนนั้นเสียชีวิตแล้ว)
- legalising (legalise) = ทำให้มีอำนาจตามกฎหมาย, ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- majority = เสียงส่วนมาก
- moderation = การทำให้น้อยลง, การทำให้ลดลง
- NPR = National Public Radio
- nod = อนุญาต, พยักหน้ารับ, ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้
- noticeably = อย่างเห็นได้ชัด
- occasionally = บางครั้งบางคราว, นานๆครั้ง
- occasionally biting = มีการพูดเสียดสี กระทบกระทั่ง เป็นบางครั้ง
- preferred = ซึ่งชอบมากกว่า
- portrayed = แสดงตัวเป็น...
- side with = เข้าข้าง, สนับสนุน
- struck out (strike out) = พยายามทำบางสิ่งมักจะพยายามหลายครั้งและล้มเหลว
- transferred = โยกย้ายตำแหน่ง (ในข่าวหมายถึงย้ายสถานที่เรียน)
- United States Court of Appeals = ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกา
- upheld = สนับสนุน, พิพากษายืนตามคำตัดสินหรือวินิจฉัยของศาลชั้นต้น
- workout = การออกกำลังกาย


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น