โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-02-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : CNA (Channel News Asia)
Thailand's 'Bad Student' campaigners demand education reform
นักรณรงค์ที่ชื่อว่า 'นักเรียนเลว' ของไทยเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษา
BANGKOK: Thailand's "Bad Student" campaigners toured Bangkok high schools in a truck on Friday (Oct 2) in a protest cheered on by pupils to demand education reform and an end to the harassment of students and of school rules they say are outdated.
กรุงเทพฯ: นักรณรงค์ "Bad Student" ของไทยตระเวณไปตามโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพฯ ด้วยรถบรรทุกเมื่อวันศุกร์ (2 ต.ค. ) ในการประท้วงที่มีนักเรียนส่งเสียงเชียร์เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา ยุติการคุกคามนักเรียน และกฎของโรงเรียนที่พวกเขากล่าวว่าล้าสมัย

The school demonstrations are part of an anti-government protest movement that has been growing since July and is also demanding greater democracy.
การเดินขบวนในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวประท้วงต่อต้านรัฐบาล ที่มีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และยังเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้น

Some campaigners seek reforms to the powerful monarchy too.
นักรณรงค์บางคนต้องการการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่มีอำนาจมากเกินไป

"Stop the harassment of students, cancel outdated rules, and give us comprehensive education reform," said Laponpat Wangpaisit, an activist from the group that calls itself "Bad Student" outside one Bangkok school.
“หยุดการคุกคามนักเรียน, ยกเลิกกฎที่ล้าสมัย และปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน”, ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ นักเคลื่อนไหวจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า“นักเรียนเลว” ซึ่งอยู่ที่ด้านนอกโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ กล่าว

From behind school gates, pupils cheered the protesters, sang songs mocking school rules and gave the three-finger salute of pro-democracy campaigners.
จากหลังประตูโรงเรียน, นักเรียนต่างส่งเสียงเชียร์ผู้ประท้วง, ร้องเพลงเยาะเย้ยกฎของโรงเรียน และชูสามนิ้วทักทายผู้รณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

At one school, pupils put a sign on the gate saying: "Teachers at this school harass students."
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนักเรียนติดป้ายที่ประตูว่า "ครูที่โรงเรียนนี้รังแกนักเรียน"

The protesters were later due to go to the education ministry to demand the resignation of the minister if he does not agree to their demands.
ผู้ประท้วงมีกำหนดเดินทางไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกหากเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของพวกเขา

The ministry did not immediately respond to a request for comment on the protests.
กระทรวงไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงในทันที

Student campaigners complain that Thailand's school system is geared more towards instilling obedience than education.
นักรณรงค์นักศึกษาบ่นว่าระบบโรงเรียนของประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังการเชื่อฟังมากกว่าการศึกษา

Concerns over the harsh treatment of pupils have risen this week after the emergence of closed-circuit camera footage of teachers hitting very young children.
ความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากมีภาพจากกล้องวงจรปิดของครูที่ตีเด็กเล็กมาก

The clips prompted outrage and calls for measures to be taken against the schools.
คลิปดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจและเรียกร้องให้มีมาตรการดำเนินการกับโรงเรียน

คำศัพท์ข่าว
- a three-fingered salute = การชูมือสามนิ้ว, ตะเบ๊ะด้วยสามนิ้ว (ใช้แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ)
- closed-circuit camera = กล้องวงจรปิด
- comprehensive (adj) = ครอบคลุม, รอบด้าน
- demonstration (n) = การชุมนุมประท้วง, รวมตัวแสดงพลัง, การพิสูจน์ให้เห็น
- emergence (n) = การปรากฎออกมา
- footage = ภาพ, คลิปวิดีโอ
- harassment = การข่มขู่, การคุกคาม, การก่อกวน
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- instill (v) = ปลูกฝัง
- Laponpat Wangpaisit = “มิน” ลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ
- mocking (adj) = ซึ่งเยาะเย้ย, ล้อเลียน
- obedience = โอวาท, การเชื่อฟัง, การยอมตาม, การอยู่ในโอวาท
- outdated = ล้าสมัย, หมดอายุ
- outrage (n) = โกรธแค้นอย่างรุนแรง
- over = เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- pupil = นักเรียน
- reform = ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- reform = ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- salute = ตะเบ๊ะ, ทำความเคารพ (ในข่าวหมายถึง ชูมือสามนิ้ว)
- towards (prepo) = เกี่ยวกับ, ในเรื่อง, ไปทาง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น