โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 03-October-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Eight new Covid-19 cases arrivals from 5 countries
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ใหม่ 8ราย มาจาก 5 ประเทศ

Eight new Covid-19 cases from five countries, including a Thai and a five-year-old American girl, were reported on Saturday, raising the total to 3,583 cases.
มีรายงานผู้ป่วย Covid-19 รายใหม่ 8 รายจาก 5 ประเทศ, รวมทั้งชาวไทยและเด็กหญิงชาวอเมริกันวัย 5 ขวบ, เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มเป็น 3,583 ราย

They were all asymptomatic and in quarantine.
พวกเขาทั้งหมดไม่มีอาการและอยู่ในการกักตัว

The new cases were from India (2), United Arab Emirates (1), Russia (1), United States (3) and Pakistan (1), according to the Centre for Covid-19 Situation Administration.
ผู้ป่วยรายใหม่มาจากอินเดีย (2) , สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1), รัสเซีย (1), สหรัฐอเมริกา (3) และปากีสถาน (1), ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19

The 35-year-old Indian man arrived in Thailand on Sept 23 and was in a self-paid alternative state quarantine (ASQ) facility in Bangkok.
ชายชาวอินเดียวัย 35 ปีเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กันยายน และอยู่ในสถานกักตัวทางเลือกของรัฐ (ASQ) แบบชำระเงินด้วยตนเองในกรุงเทพฯ

He was on the same flight as that of eight previously confirmed cases and tested positive three days after his arrival.
เขาอยู่บนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้แปดราย และทดสอบพบว่าติดเชื้อ สามวันหลังจากเดินทางมาถึง

The second case was a 43-year-old man from India.
กรณีที่สองเป็นชายอายุ 43 ปีจากอินเดีย He arrived in Thailand on Sept 25 and was taken to an ASQ facility in Bangkok.
เขามาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายนและถูกนำตัวไปที่สถานกักตัวทางเลือกของรัฐ ASQ ในกรุงเทพฯ

He was on the same flight as that of five previously confirmed cases.
เขาอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยห้าราย ที่ได้รับการยืนยันก่อนหน้านี้

His infection was confirmed in the first test on Monday.
การติดเชื้อของเขาได้รับการยืนยันในการทดสอบครั้งแรกเมื่อวันจันทร์

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- asymptomatic = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการ
- infection (n.) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- tested positive = ตรวจพบว่ามีเชื้อ, ผลทดสอบเป็นบวก

- the same flight = เที่ยวบินเดียวกัน
- previously = ก่อนหน้านี้
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)สำนักข่าว : SCMP
These tourists from Taiwan are flying to Japan. But they will only see it from the sky before circling back to Taipei
นักท่องเที่ยวจากไต้หวันเหล่านี้กำลังบินไปญี่ปุ่น แต่พวกเขาจะเห็นมันจากบนฟ้าเท่านั้นก่อนจะวนกลับไทเป

These tourists from Taiwan are 'travelling' to Japan during the Covid-19 pandemic
นักท่องเที่ยวจากไต้หวันเหล่านี้กำลัง 'เดินทาง' ไปญี่ปุ่นในช่วงที่โควิด -19 ระบาด

A Taiwanese airline offered flights that pass over the Japanese island of Miyakojima
สายการบินสัญชาติไต้หวันให้บริการเที่ยวบินที่ผ่านเกาะมิยาโกจิมะของญี่ปุ่น

The only sightseeing they can do is through the aircraft windows
การเที่ยวชมสถานที่ วิธีเดียวที่พวกเขาทำได้คือผ่านหน้าต่างเครื่องบิน

The flights al circle Taiwan twice , first clockwise, then anticlockwise
เที่ยวบินวนรอบไต้หวันสองครั้ง, ครั้งแรกตามเข็มนาฬิกา, จากนั้นก็ทวนเข็มนาฬิกา

Passengers board and disembark at same airport
ผู้โดยสารขึ้นเครื่องและลงจากสนามบินเดียวกัน

This flight takes off from and lands at Taoyuan Airport.
เที่ยวบินนี้บินขึ้นจากและลงจอดที่สนามบินเถาหยวน

But I was very surprised that if flew over Miyakojima.
แต่ฉันตื่นเต้นมากว่าถ้าผ่านเกาะแล้วจะเป็นอย่างไร

Fortunately, there was not much cloud cover over the island.
โชคดีที่ไม่มีเมฆปกคลุมเกาะมากนัก

So, I can see Miyakojima clearly.
ดังนั้นฉันสามารถเห็นมิยาโกจิม่าได้อย่างชัดเจน

It was a very special experience.
มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมาก

I discovered that their lands are very well organised, and are very beautiful seen from the air
ฉันค้นพบว่าดินแดนของพวกเขามีการจัดระเบียบที่ดีมาก และสวยงามมากที่เห็นจากทางอากาศ

On a conventional flight, you are not sure where you are.
ในเที่ยวบินธรรมดาคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ไหน

Emma Liu, Cabin Chief, SarLux's flight JX-8227 "Fly to the Moon"
Emma Liu หัวหน้าห้องโดยสารเที่ยวบิน JX-8227 ของ SarLux "Fly to the Moon"

Passengers can only look at a map and roughly guess where they will be
ผู้โดยสารสามารถดูแผนที่และคาดเดาได้คร่าวๆว่าจะอยู่ที่ใด

Because of the Covid-19 pandemic, people cannot travel abroad.
เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้คนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

But we are able to provide this kind of service, and I feel proud and happy about that
แต่เราสามารถให้บริการแบบนี้ได้และฉันรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งนั้น

The special 'fly to the Moon' flights organised during the Mid-Autumn Festival
เที่ยวบินพิเศษ 'บินสู่ดวงจันทร์' ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์

The airline planned to operate 7 flights from October 1-3
สายการบินได้วางแผนที่จะให้บริการ 7 เที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1-3 ตุลาคม

คำศัพท์ข่าว
- abroad (n) = ต่างประเทศ
- fortunately = โชคดี
- flew = บิน
- flight = เที่ยวบิน
- Mid-Autumn Festival = เทศกาลไหว้พระจันทร์
- proud = ภูมิใจ
- roughly (adv) = อย่างคร่าว ๆ
- sightseeing = การชมทิวทัศน์, การเที่ยวชมสถานที่
- tourist = นักท่องเที่ยว
- travelling = การเดินทาง

- board(v) = ขึ้นพาหนะ (ในข่าวหมายถึง เครื่องบิน)
- disembark(v) = ลงพาหนะ (ในข่าวหมายถึง เครื่องบิน)
- take off(v) = บินขึ้น, เหินขึ้น, ทยานขึ้น (ในข่าวหมายถึง เครื่องบิน)
- land(v) = บินลงจอด, ลงจอด (ในข่าวหมายถึง เครื่องบิน)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Former US President Obama wished President Trump and first lady Melania Trump good care and "a speedy recovery" on Friday after they were diagnosed with Covid-19
อดีตประธานาธิบดี โอบามา ของสหรัฐฯ อวยพรให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ และเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้รับการดูแลอย่างดีและ "หายป่วยโดยเร็ว" ในวันศุกร์ หลังจากที่พวกเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19
Former President Barack Obama wished President Donald Trump and first lady Melania Trump good care and "a speedy recovery" on Friday after they were diagnosed with Covid-19.
อดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา อวยพรให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้รับการดูแลอย่างดีและ "ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว" ในวันศุกร์หลังจากที่พวกเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19

"Let me start by the way, by just stating that we're in the midst of a big political fight. And we take that very seriously," Obama said during a virtual fundraiser with Democratic vice presidential nominee Kamala Harris for the Biden-Harris campaign.
"ให้ผมเริ่มก่อนนะ มีเรื่องอยากจะพูด เรากำลังอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองครั้งใหญ่ และเราให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นอย่างจริงจัง" โอบามากล่าวในระหว่างการระดมทุน พร้อมผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต Kamala Harris สำหรับการรณรงค์หาเสียงให้กับ Biden-Harris

"We also want to extend our best wishes to the President of the United States, the first lady ... Michelle and I are hopeful that they and others who have been affected by Covid-19 around the country are getting the care that they need, that they are going to be on the path to a speedy recovery," Obama said.
"นอกจากนี้เรายังต้องมอบพรที่ดีที่สุดของเรา ต่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา, สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ... มิเชล และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาและคนอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั่วประเทศ จะได้รับการดูแลอย่างที่พวกเขาจำเป็นต้องได้รับ, พวกเขากำลังจะหายป่วยในไม่ช้า "โอบามากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- Biden-Harris = ย่อมาจากชื่อของ Kamala Harris และ Joe Biden
- Biden-Harris campaign = การรณรงค์หาเสียงให้กับ Kamala Harris และ Joe Biden
- by the way = เออ.. นี่ฉันมีเรื่องอยากจะพูด, อีกอย่างหนึ่งนะ (ที่ลืมบอก)
- campaign (แคมเปญ) = รณรงค์, รณรงค์หาเสียง, โฆษณา, จูงใจ
- Covid-19 (n) = โรคโควิด-19
- Democratic = พรรคเดโมแครต
- extend = ขยายออกไป, ให้กับ, มอบ...ให้...(พร/ สิ่งดี ๆ)
- first lady = สตรีหมายเลขหนึ่ง
- former (adj) = อดีต, อดีตตำแหน่ง
- fundraiser = ผู้ระดมทุน (หาเงินเข้าองค์กรต่าง ๆ ในข่าวหมายถึง หาเงินเข้าพรรค)
- good care = การดูแลอย่างดี
- Kamala Harris = ตัวแทนผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งปี 2020 (แคนดิเดตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ)
- midst = ท่ามกลาง, ระหว่าง
- nominee = ผู้ท้าชิงตำแหน่ง, ผู้ถูกเสนอชื่อให้ได้ตำแหน่ง
- political (adj) = ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง
- recovery = การฟื้นตัว, หายป่วย, การคืนสภาพ
- seriously = อย่างหนัก, เป็นจริงเป็นจัง, เอาจริงเอาจัง
- speedy = รวดเร็ว, ว่องไว
- speedy recovery = ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
- vice = รอง, รองตำแหน่ง
- wished (wish) = ปรารถนา, ขอพร, ขออวยพร

- were diagnosed = ได้รับการตรวจโรค, ได้รับการวินิจฉัย (Passive Voice)
- Melania Trump = เมลาเนีย ทรัมป์ ภรรยา โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสำนักข่าว : Bangkok Post
'Bad Students' take campaign to five top schools
'นักเรียนเลว' รณรงค์ไปยังโรงเรียนชั้นนำ 5 แห่ง

Young activists also return to Education Ministry to press for reforms
นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ยังกลับไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อกดดันให้มีการปฏิรูป

Student activists throw 10,000 copies of a “resignation form” intended for Education Minister Nataphol Teepsuwan from a lorry into the ministry grounds during a rally on Friday.
นักเรียนผู้เคลื่อนไหวโยน“ แบบฟอร์มการลาออก” จำนวน 10,000 ชุด ลงจากรถบรรทุก ตั้งใจถึงนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในบริเวณกระทรวงระหว่างการชุมนุมเมื่อวันศุกร์

Student activists staged a mobile protest that visited five well-known high schools in Bangkok on Friday to demand education reform, an end to harassment of students and scrapping of outdated school rules.
นักเรียน ได้จัดกิจกรรมประท้วงเคลื่อนที่ไปเยี่ยมโรงเรียนมัธยมชื่อดัง 5 แห่งในกรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา การยุติการคุกคามนักเรียน, และยกเลิกกฎระเบียบของโรงเรียนที่ล้าสมัย

The so-called Bad Student group also renewed its attacks on Education Minister Nataphol Teepsuwan for failing to solve problems of alleged harassment of students at schools.
กลุ่มนักเรียนที่เรียกว่า นักเรียนเลว ยังได้กล่าวโจมตี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดนักเรียนที่โรงเรียนได้

As well, they demanded that he act quickly to stop the abuse of kindergarten children, which has been in the spotlight following recent revelations about teacher misconduct at a branch of the Sarasas private school group.
นอกจากนี้, พวกนักเรียนเรียกร้องให้เขาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อหยุดการล่วงละเมิดเด็กอนุบาล ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจ จากการเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของครูในสาขาหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนเอกชนสารสาสน์

The students arrived in a lorry in front of Samsen Wittayalai School at 1 pm, then moved to Triam Udom Suksa, Saint Joseph Convent, Debsirin and Wat Ratchabophit schools before ending at the Education Ministry.
นักเรียนอยู่บนรถบรรทุก มาถึงที่หน้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเวลา 13.00 น. จากนั้นเดินทางไปที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, เซนต์โยเซฟคอนแวนต์, เทพศิรินทร์ และโรงเรียนวัดราชบพิธ ก่อนสิ้นสุดที่กระทรวงศึกษาธิการ

At each stop they put up signs detailing abuses that they said had happened at each school.
ในแต่ละจุด พวกเขาติดป้ายบอกรายละเอียดการละเมิด ที่พวกเขาบอกว่าเกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน

The group submitted a petition to Supat Jampathong, the ministry’s permanent secretary, demanding the resignation of the minister if he cannot meet their demands for change and reform.
กลุ่มนี้ได้ยื่นคำร้องต่อ สุพัฒน์ จำปาทอง ปลัดกระทรวงเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออก หากไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องในการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปได้

Student campaigners complain that the school system is geared more toward instilling obedience than education.
นักรณรงค์นักเรียนบ่นว่า ระบบโรงเรียนมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังการเชื่อฟังมากกว่าการศึกษา

“Stop the harassment of students, cancel outdated rules, and give us comprehensive education reform,” said Laponpat Wangpaisit, leader of the group, in front of the ministry while braving the heavy rain.
“หยุดการคุกคามนักเรียน ยกเลิกกฎที่ล้าสมัย และปฏิรูปการศึกษาอย่างรอบด้าน” ลพนภัส หวังไพสิฐ หัวหน้ากลุ่มกล่าวที่หน้ากระทรวง ในขณะที่ฝ่าฝนตกหนัก

คำศัพท์ข่าว
- As well = นอกจากนี้
- demanded (demand) = เรียกร้อง
- instill = ลูกฝัง
- campaigner = นักรณรงค์
- comprehensive = ครอบคลุม, รอบด้าน, กว้างขวาง
- geared = เตรียมการ, จัดเตรียมอุปกรณ์, จัดเตรียมเครื่องมือ
- lorry = รถบรรทุก
- obedience = โอวาท, การเชื่อฟัง, การยอมตาม, การอยู่ในโอวาท
- ministry’s permanent secretary = ปลัดกระทรวง
- mobile protest = การประท้วงเคลื่อนที่

- Debsirin = โรงเรียนเทพศิรินทร์
- Education Ministry = กระทรวงศึกษาธิการ
- Saint Joseph Convent = โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
- Triam Udom Suksa = โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- Ratchabophit = โรงเรียนวัดราชบพิธ
- Samsen Wittayalai School = โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- Wat Ratchabophit = โรงเรียนวัดราชบพิธสำนักข่าว : Today
Thailand's 'Bad Students' demand minister's resignation, reforms
'นักเรียนที่ไม่เลว' ของไทย เรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออก, และปฏิรูปการศึกษา


คำศัพท์ข่าว
Thailand's self-styled "Bad Student" campaigners demanded the resignation of Education Minister Nataphol Teepsuwan on Friday after touring some of Bangkok's high schools in a brightly painted truck and calling for reforms.
นักรณรงค์ "นักเรียนไม่เลว" สไตล์ไทย เรียกร้องให้ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลาออก เมื่อวันศุกร์หลังจากเดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมต่าง ๆในกรุงเทพฯ ในรถบรรทุกที่เพ้นสีสดใส และเรียกร้องให้มีการปฏิรูป

"Get out, get out, get out!" they chanted from the open-top truck after it parked in front of the steps of the Education Ministry.
"ออกไปออกไป!" พวกเขาโห่ร้องจากรถบรรทุกเปิดประทุนหลัง จอดอยู่หน้าประตูทางเดินของกระทรวงศึกษาธิการ

คำศัพท์ข่าว
- calling for (calling for) = เรียกร้อง
- campaigner = นักรณรงค์
- chanted (chant) = โห่ร้อง
- parked (park) = จอด


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น