โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 21, 2020

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-23-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


เนื้อหาเกี่ยวกับการระบาด ของ COVID-19
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand had kept its coronavirus cases under control.
ประเทศไทยสามารถควบคุมผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาได้
Now it's testing thousands as it battles a shrimp market outbreak
ตอนนี้กำลังตรวจอีกหลายพันคน ในการต่อสู้กับการระบาดที่ตลาดค้ากุ้ง

Samut Sakhon, Thailand - Thailand on Sunday began testing tens of thousands of people for coronavirus and extended curbs on movement, a day after locking down a province following the country's worst outbreak yet.
สมุทรสาคร, ประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ประเทศไทยได้เริ่มทำการตรวจโคโรนาไวรัสในผู้คนหลายหมื่น และเพิ่มการควบคุมการเคลื่อนย้าย, หนึ่งวันหลังจากการล๊อกดาวน์จังหวัดจากเหตุการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ

The outbreak began at a shrimp market in Samut Sakhon, a province southwest of Bangkok and a center of the seafood industry that is home to thousands of migrant workers.
การระบาดเริ่มขึ้นที่ตลาดค้ากุ้งในสมุทรสาคร, จังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติหลายพันคน

Four cases were reported there on Friday and that number had jumped to 689 by Sunday, the public health ministry said.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีรายงานผู้ป่วย 4 รายเมื่อวันศุกร์ และจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 689 รายภายในวันอาทิตย์

Thailand had previously kept the epidemic in check, recording around 5,000 Covid-19 cases.
ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีบันทึกผู้ป่วยโควิด -19 ประมาณ 5,000 ราย

"Today is just the first stage," Kiattiphum Wongrajit, the ministry's permanent secretary, told a news conference.
“ วันนี้เป็นเพียงระยะแรก” เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงกล่าวในการแถลงข่าว

"Further results will show a lot more infections."
"ผลลัพธ์ต่อไปจะแสดงการติดเชื้อมากขึ้น"

He said up to 40,000 people would be tested in Samut Sakhon and nearby provinces, with over 10,000 tests to be conducted by Wednesday.
เขากล่าวว่าจะมีผู้เข้ารับการทดสอบในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงมากถึง 40,000 คนโดยจะทำการทดสอบมากกว่า 10,000 คน ภายในวันพุธ

Migrant workers, mostly from Myanmar, lined up for testing on Sunday, along with some Thais.
แรงงานข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมียนมาเข้าแถวรอการทดสอบในวันอาทิตย์พร้อมกับคนไทยบางส่วน

Most cases identified so far have been asymptomatic, health officials said.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่พบจนถึงขณะนี้ยังไม่มีอาการ

Barbed wire surrounded the market on Sunday as authorities in Bangkok ordered all schools in three districts in the capital that have borders with Samut Sakhon, 45 kilometers (30 miles) away by road, to close until January 4.
มีการใช้ลวดหนามปิดล้อมตลาดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางการในกรุงเทพฯสั่งให้โรงเรียนทุกแห่งใน 3 เขตในเมืองหลวงที่มีพรมแดนติดกับสมุทรสาครซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 กิโลเมตร (30 ไมล์) ตามถนนปิดจนถึงวันที่ 4 มกราคม

The province is due to stay under lockdown and nighttime curfew until January 3, and Kiattiphum said the ministry expected to bring the situation under control in two to four weeks.
จังหวัดนี้จะอยู่ภายใต้การล๊อคดาวน์และเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนจนถึงวันที่ 3 มกราคม และเกียรติภูมิกล่าวว่ากระทรวงคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายในสองถึงสี่สัปดาห์

'We have to cut epidemic cycle'
'เราต้องตัดวงจรการแพร่ระบาด'

Thailand, the first country outside China to report Covid-19 cases, has so far reported just 60 deaths from coronavirus among its 70 million population.
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนที่รายงานผู้ป่วยโควิด -19 จนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพียง 60 รายจากประชากร 70 ล้านคน

That means Thailand has one of the lowest coronavirus mortality rates per capita in the world, according to Johns Hopkins University data.
นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีอัตราการตายของไวรัสโคโรนาต่อหัวต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์

Prime Minister Prayuth Chan-ocha posted on his Facebook account: "We will have to cut the epidemic cycle quickly.
นายกฯ ประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์ในบัญชี Facebook ว่า“ เราจะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยเร็ว

We already have experience in handling it."
เรามีประสบการณ์ในการจัดการอยู่แล้ว "

Authorities in Bangkok also called on people to step up preventive measures by avoiding gatherings, while entertainment venues and restaurants must observe social distancing.
เจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครยังเรียกร้องให้ประชาชนเพิ่มมาตราการป้องกันโดยหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน, ในขณะที่สถานบันเทิงและร้านอาหารต้องปฏิบัติตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม

Organizers of New Year celebrations were told to seek official permission to go ahead, while companies were urged to get staff to work from home if possible.
ผู้จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ได้ถูกสั่งให้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการต่อ ในขณะที่มีการเชิญชวนบริษัทต่างๆให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหากเป็นไปได้

Neighboring Cambodia meanwhile toughened requirements for people entering the country from Thailand.
ขณะเดียวกันประเทศกัมพูชาที่อยู่ใกล้กัน ก็เพิ่มข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจากประเทศไทย

Somsak Paneetatyasai, president of the Thai Shrimp Association, said the outbreak was bad news for shrimp exports, up to 30% of which come from Samut Sakhon.
สมศักดิ์ พรรณทัตยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการระบาดเป็นข่าวร้ายสำหรับการส่งออกกุ้งโดยมากถึง 30% มาจากสมุทรสาคร

Thailand is one of the world's 10 biggest shrimp exporters.
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก

The surge in coronavirus cases comes as Thailand attempts to revive a tourist industry devastated by the pandemic.
การพุ่งขึ้นของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เกิดขึ้นขณะที่ประเทศไทยพยายามที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดทั่วโลก

On Thursday, Thailand eased restrictions to allow more foreign tourists to return.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ไทยได้ผ่อนปรนข้อจำกัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาเที่ยวมากขึ้น

In late March, when its caseload surged close to 1,000, the Thai government declared a state of emergency and banned all non-resident foreigners from entering.
ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นเกือบถึง 1,000 รายรัฐบาลไทยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทยทั้งหมดเข้าประเทศ

The border closure helped protect the country but also dealt a huge blow to its tourist sector, which according to the World Bank normally contributes close to 15% of Thailand's GDP.
การปิดชายแดนช่วยปกป้องประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งตามข้อมูลธนาคารโลก ในภาวะปกติจะมีส่วนช่วยเกือบ 15% ของ GDP ประเทศไทย

Additional reporting by CNN's Kocha Olarn and Nectar Gan.
รายงานเพิ่มเติมโดย Kocha Olarn และ Nectar Gan ของ CNN

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- curb = จำกัดขอบเขต, ควบคุม
- devastated (devastate) = ทำลายล้าง, สร้างความเสียหาย
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- epidemic = โรคระบาดที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว
- handling (handle) = จัดการ, รับมือ
- keep in check = control
- observe = สังเกตการณ์, ปฏิบัติตาม
- outbreak = การระบาดของโรค
- pandemic = การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- requirement = ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, ความต้องการของระบบ
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- step up = ก้าวขึ้น, ขยับขึ้น
- toughen = ทำให้แข็งแรง, ทำให้แกร่งขึ้น
- worst = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด
สำนักข่าว Theguardian
Thailand begins Covid testing blitz after biggest ever surge in cases
ประเทศไทยเริ่มตรวจโควิดแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่มีการติดเชื้อครั้งใหญ่ที่สุด

Migrant workers heavily affected by outbreak centred on Central Shrimp Market around 45km from Bangkok
แรงงานข้ามชาติได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งห่างจากกรุงเทพฯ 45 กม

Thailand is testing tens of thousands of people for Covid-19 after an outbreak at a shrimp market led to the biggest surge in cases in the country, which had appeared to have almost eradicated the virus.
ประเทศไทยกำลังตรวจโควิด-19ให้กับผู้คนหลายหมื่น หลังจากมีการระบาดในตลาดกุ้งที่ทำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ, ซึ่งเคยดูเหมือนว่าจะกำจัดไวรัสได้เกือบหมดแล้ว

So far, 821 infections, mostly among migrant workers, have been linked to the market in Samut Sakhon, where coronavirus was detected late last week.
จนถึงขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อ 821 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตรวจพบไวรัสโคโรนาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

Cases have since been reported elsewhere, including in Bangkok, which is 45km away by road.
ตั้งแต่นั้นมาได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งในกรุงเทพฯซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 กม. ทางถนน

Prime Minister Prayut Chan-ocha said the virus was under control but urged people to wear masks and practice social distancing. “We will have to cut the epidemic cycle quickly.
พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไวรัสดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุม แต่ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามหลักเว้นระยะห่างทางสังคม “ เราจะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยเร็ว

We already have experience in handling it,” he wrote in a post on Facebook.
เรามีประสบการณ์ในการจัดการแล้ว” เขาเขียนในโพสต์บน Facebook

Thailand recorded more than 500 cases on Saturday, the biggest one-day increase in the country, and a number that has continued to rise due to extensive testing.
ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 500 รายในวันเสาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวในประเทศ และจำนวนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการตรวจในวงกว้าง

Thailand has so far managed to contain Covid-19, recording fewer than 5,300 cases and a total of 60 deaths since the start of the pandemic.
จนถึงขณะนี้ประเทศไทยสามารถควบคุม Covid-19 ได้แล้ว โดยมีผู้ป่วยน้อยกว่า 5,300 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 60 รายนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

Life in the country has mostly returned to normal, though strict entry restrictions have brought the tourism industry, which is crucial to the economy, to a halt.
ชีวิตในประเทศส่วนใหญ่กลับสู่สภาวะปกติ แม้ว่าข้อจำกัดในการเข้าประเทศที่เข้มงวดทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจหยุดชะงัก

The outbreak is centred on the Central Shrimp market, one of the largest in Thailand, which relies upon low-wage migrant workers from neighbouring Myanmar, where the virus has not been brought under control.
การระบาดมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยอาศัยแรงงานอพยพที่มีค่าแรงต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านในเมียนมาซึ่งยังไม่สามารถการควบคุมไวรัสได้

Myanmar has reported more than 115,000 cases, and 2,424 deaths.
เมียนมามีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 115,000 รายและเสียชีวิต 2,424 ราย

On Sunday, long queues of people, mostly migrants, waited for nasal swabs, while barbed wire blocked off access to the market and nearby accommodation, where workers live in crowded conditions.
ในวันอาทิตย์ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ รอการตรวจทางจมูก ในขณะที่มีลวดหนามปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงตลาดและที่พักในแถบที่คนงานอาศัยอยู่ในสภาพแออัด

Samut Sakhon has been placed under a two-week lockdown and nighttime curfew, while shopping malls, cinemas, spas and other entertainment venues have been closed.
สมุทรสาครอยู่ภายใต้การล๊อคดาวน์ 2 สัปดาห์และเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืน ในขณะที่ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สปาและสถานบันเทิงอื่น ๆ ต้องปิดให้บริการ

“Today is just the first stage,” Kiattiphum Wongrajit, the ministry’s permanent secretary, told a news conference on Sunday.
“วันนี้เป็นแค่ระยะเริ่มแรก” เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

“Further results will show a lot more infections.”
“ ผลลัพธ์เพิ่มเติมจะแสดงให้เห็นการติดเชื้อมากขึ้น”

So far, 90% of people testing positive have been asymptomatic.
จนถึงขณะนี้ 90% ของผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่แสดงอาการ

The authorities plan to test 40,000 people, with efforts focused on migrant workers.
ทางการวางแผนที่จะตรวจ 40,000 คน โดยเน้นไปที่แรงงานข้ามชาติ

Over recent weeks, a separate, smaller cluster of cases has emerged, linked to people travelling unofficially over the porous border with Myanmar, which stretches for 2,416 km.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบการติดเชื้อต่างสถานที่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก หลายกลุ่ม, ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนที่ลักลอบเดินทางผ่านช่องโหว่ทางชายแดนเมียนมาอย่างไม่ถูกต้องซึ่งมีระยะทางยาว 2,416 กม.

Anyone entering Thailand is required to quarantine in designated facilities for 14 days, and undergo multiple Covid-19 tests.
ใครก็ตามที่เข้ามาในประเทศไทยจะต้องถูกกักกันในสถานบริการที่กำหนดเป็นเวลา 14 วันและต้องผ่านการทดสอบ Covid-19 หลายครั้ง

Measures have also been stepped up in the capital.
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมาตรการในเมืองหลวง

Schools in three districts of Bangkok that border Samut Sakhon province have been shut as a precaution until 4 January.
โรงเรียนใน 3 เขตของกรุงเทพมหานครติดชายแดนจังหวัดสมุทรสาครถูกปิดเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนจนถึงวันที่ 4 มกราคม

Across Bangkok, companies have been urged to allow staff to work from home where possible, while the public has been advised to avoid large gatherings.
บริษัทต่างๆทั่วกรุงเทพฯได้รับการกระตุ้นให้อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ ในขณะที่ประชาชนได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่

Stricter rules have been introduced for the New Year, with organisers of celebrations told to seek official permission to hold gatherings.
มีการนำกฎที่เข้มงวดขึ้นมาใช้สำหรับปีใหม่ โดยผู้จัดงานเฉลิมฉลองได้รับคำสั่งให้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว

Bangkok Metropolitan Administration has cancelled countdown events and the chanting of prayers on New Year’s Eve.
กรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรมนับถอยหลังและสวดมนต์ในวันส่งท้ายปีเก่า

Entertainment venues and restaurants have been reminded to observe social distancing, while limits have been placed on the number of fans able to attend boxing matches.
สถานบันเทิงและร้านอาหารได้รับการเตือนให้เฝ้าติดตามการเว้นระยะห่าง ในขณะที่มีการจำกัดจำนวนแฟน ๆ ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันชกมวย

Thailand is the latest country to record an outbreak among migrant worker communities.
ประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุดที่มีการแพร่ระบาดในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

Earlier this year, the virus spread rapidly within overcrowded migrant worker dormitories in Singapore, while, more recently, Malaysia has struggled to control outbreak among migrants who are employed in its medical glove factories.
เมื่อต้นปี,ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในหอพักของคนงานอพยพที่แออัดในสิงคโปร์, และขณะที่เมื่อไม่นานมานี้มาเลเซียได้ดิ้นรนพยายามควบคุมการระบาดของผู้อพยพที่ทำงานในโรงงานผลิตถุงมือแพทย์

Workers in the Malaysian glove factories, who have toiled for long hours to supply protective gloves to countries around the world, had earlier complained about a lack of social distancing.
คนงานในโรงงานถุงมือของมาเลเซียซึ่งต้องทำงานหนักเป็นเวลานาน เพื่อจัดหาถุงมือป้องกันให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก, ก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับขาดการเว้นระยะห่างทางสังคม


คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- dormitory = หอพัก
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- event = งาน, งานสังคม, งานที่จัด
- observe = สังเกตุ, ปฏิบัติตามแนวทาง
- precaution = การป้องกันไว้ก่อน, การป้องกันล่วงหน้า
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- staff = พนักงาน
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- struggle = การต่อสู้ดิ้นรน, การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
- undergo = เผชิญกับ, ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ)
- unofficially = อย่างไม่เป็นทางการ

No comments:

Post a Comment