โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 31, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 31-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
Thailand logs 829 new Covid cases Sunday
ประเทศไทยบันทึกผู้ป่วยโควิดใหม่ 829 รายในวันอาทิตย์

The government on Sunday recorded 829 new coronavirus cases, bringing the accumulated total since the start of the pandemic a year ago to 18,782.
เมื่อวันอาทิตย์ รัฐบาลบันทึกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 829 ราย, ทำให้ยอดสะสมนับตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อปีที่แล้วเป็น 18,782 ราย

No new deaths were reported, leaving the toll at 77.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 77 ราย

คำศัพท์ข่าว
- accumulated total = ยอดสะสม, จำนวนสะสมรวม
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลกสำนักข่าว : CNA
Partygoers fined for flouting COVID-19 rules on Thai island
ผู้ร่วมงานปาร์ตี้ถูกปรับเนื่องจากฝ่าฝืนกฎ COVID-19 บนเกาะไทย

BANGKOK: More than a hundred participants in a party in a bar on a popular Thai island, including 89 foreigners, received suspended jail terms and fines on Thursday (Jan 28) for breaking national COVID-19 restrictions.
กรุงเทพฯ: ผู้เข้าร่วมปาร์ตี้ในบาร์บนเกาะยอดนิยมของไทยกว่าร้อยคนรวมถึงชาวต่างชาติ 89 คน ถูกตัดสินให้รอลงอาญาและปรับในวันพฤหัสบดี (28 ม.ค. )เนื่องจากฝ่าฝืนข้อจำกัด COVID-19 ของประเทศ

Police arrested the 109 partygoers in a raid Tuesday night on the Three Sixty Bar on Koh Phangan in southern Thailand.
ตำรวจจับกุมผู้ร่วมปาร์ตี้ 109 คนในการเข้าจู่โจมเมื่อคืนวันอังคารที่ Three Sixty Bar บนเกาะพะงันทางภาคใต้ของประเทศไทย

The foreigners are from more than 10 countries, including the US, the UK, Russia, Switzerland and Denmark.
ชาวต่างชาติมาจากกว่า 10 ประเทศ, รวมถึงสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, รัสเซีย, สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก

คำศัพท์ข่าว
- partygoer = ผู้ร่วมงานปาร์ตี้
- participant = ผู้มีส่วนร่วม, ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- restriction = การจำกัด/ การยับยั้ง/ การควบคุม ข้อห้ามบางประการสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Man leaves fortune to French village that saved his family from Nazis
ชายคนหนึ่งยกสมบัติให้หมู่บ้านฝรั่งเศสที่ช่วยครอบครัวของเขาจากพวกนาซี

Austrian man leaves fortune to French village that saved his family from Nazis
ชายชาวออสเตรียนทิ้งสมบัติไว้ให้หมู่บ้านในฝรั่งเศสที่เคยช่วยเหลือครอบครัวเขาจากนาซี

(CNN) - An Austrian man who died in December has left an undisclosed fortune to the French village of Le Chambon-sur-Lignon to thank residents for hiding his family from Nazis during World War II.
(CNN)ชายชาวออสเตรียลผู้เสียชีวิตเมื่อเดือนธันวาคมได้ยกสมบัติที่ยังไม่เปิดเผยให้กับหมู่บ้านLe Chambon-sur-Lignon ในฝรั่งเศส เพื่อเป็นการขอบคุณชาวบ้านที่ซ่อนตัวครอบครัวพวกเขาจากพวกนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

Erich Schwam, a Jewish refugee who arrived in the village with his mother and father in 1943, bequeathed a sum thought to be at least a few hundred thousand euro to the commune in south-central France, according to the notary in charge of his will.
Erich Schwam ผู้ลี้ภัยชาวยิวเดินทางถึงหมู่บ้านพร้อมกับแม่และพ่อเมื่อปี1943 ทำพินัยกรรมยกมรดกในจำนวนที่คิดว่าไม่ต่ำกว่าสองสามแสนยูโรให้กับชุมชนทางใต้ศูนย์กลางฝรั่งเศส, ข้อมูลจากทนายผู้จัดการตามพินัยกรรม

"We are extremely honored and we will use the sum according to Mr. Schwam's will," the town's deputy mayor, Denise Vallat, told CNN on Saturday.
"พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก และเราจะใช้ทรัพย์สินนี้ตามที่ระบุในพินัยกรรมของคุณSchwam", Denise Vallat รองนายกเทศมนตรีของเมืองกล่าวกับCNNในวันเสาร์

In the will, dated November 9, 2020, Schwam wrote that he wanted "to thank them [the village residents] for the welcome many extended me in the field of education."
ในพินัยกรรม ลงวันที่ 9พฤศจิกายน2020, Schwamเขียนไว้ว่าเขาต้องการ "เพื่อแสดงความขอบคุณพวกเขา(ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้าน)ที่ยินดีนำพาผมเข้าสู่การศึกษา "

He asked for the money to be used to fund scholarships and schools in the village.
เขาขอให้ใช้เงินเป็นทุนเพื่อการศึกษาและโรงเรียนในหมู่บ้าน

Large contributions will also be made to three foundations supporting health workers, children with leukemia and animal rights, according to a press release from the town hall.
จะมีการแบ่งกองใหญ่เป็นสามมูลนิธิด้วย เพื่อสนับสนุนบุคคลากรด้านสุขภาพ, เด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเรื่องสิทธิของสัตว์, จากข้อมูลประชาสัมพันธ์ของศาลากลาง

Schwam's father was a doctor and his mother helped establish a library at the Rivesaltes camp, one of many set up by the Vichy regime to imprison Jews.
พ่อของSchwam เป็นแพทย์และแม่ของเขาช่วยจัดตั้งห้องสมุดที่Rivesaltesแคมป์ซึ่งเป็นที่หนึ่งในหลายๆที่ที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลVichy เพื่อจองจำชาวยิว

Thousands were transported from there to Auschwitz, according to the Jewish Virtual Library.
มีหลายพันคนถูกส่งตัวจากที่นั่นไปAuschwitz, จากข้อมูลของห้องสมุดJewish Virtual Library

When he was just 12, Schwam was taken into the care of Secours Suisse, a sub-sector of the Red Cross of Switzerland which specialized in helping children during the war, where his mother also worked.
ตอนที่เขาอายุเพิ่งจะ12ปี Schwamถูกพาไปดูแลที่Secours Suisse แผนกย่อยของกาชาดสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือเด็กในช่วงสงคราม และแม่ของเขาก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย

Schwam registered on a pharmacy course at the University of Leon in 1950, graduating in 1957.
Schwamได้เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ที่ University of Leon เมื่อปี1950 และจบการศึกษาในปี 1957

"We did not know Mr. Schwam, we are now trying to establish who he was and what happened to him here," said Vallat.
"พวกเราไม่รู้จักคุณSchwam, พวกเราในตอนนี้กำลังพยายามทำความรู้จักว่าเขาเป็นใคร และเกิดอะไรกับเขาที่นี่", Vallat กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- bequeath(v) = ทำพินัยกรรม
- establish = จัดตั้ง, จัดให้มี, สถาปนา
- euro(n) = เงินยูโร เป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 1ยูโรมีค่าประมาณ 36บาท
- fortune(n) = โชคลาภ สมบัติ
- in charge of = รับผิดชอบหน้าที่..
- Nazis(n) = นาซีหมายถึงเผด็จการเยอรมันของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
- notary(n) = ทนาย นายทะเบียน
- Red cross(n) = กาชาด
- Vichy regime(n) = รัฐบาลของเยอรมันที่เข้าปกครองฝรั่งเศสที่แพ้สงคราม
- will(n) = สมบัติ มรดกสำนักข่าว : Indiatoday
Fact Check: Morphed images of Thailand floods inundate social media
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ภาพของน้ำท่วมในประเทศไทยที่ถูกปรับเปลี่ยนเต็มในโซเชียลมีเดีย

Social media users are sharing images that show clear blue flood waters in Thailand’s Pattani province.
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียแชร์ภาพที่แสดงให้เห็นน้ำท่วมสีฟ้าใสในจังหวัดปัตตานีของประเทศไทย

Earlier this month, heavy rains led to floods in the southern Thai province of Pattani.
เมื่อต้นเดือนนี้, ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดปัตตานีภาคใต้ของไทย

Now, images of streets flooded with blue water are viral on social media with the claim that even flood waters are clear in Thailand.
ตอนนี้ภาพถนนที่ถูกท่วมด้วยน้ำสีฟ้าใสแจ๋วเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าแม้น้ำท่วมก็ยังใสในประเทศไทย

The caption along with one such set of images says, “Today The flood situation in Pattani, Thailand. His water is so clear.”
มีคำบรรยายภาพหนึ่งเขียนว่า “สถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ในจังหวัดปัตตานีประเทศไทย น้ำของเขาใสมาก”

India Today Anti Fake News War Room (AFWA) has found the claim to be misleading.
ห้องประชุมต่อต้านข่าวปลอมของอินเดียวันนี้ (AFWA) พบว่าข้อมูลที่อ้างเป็นเรื่องหลอกลวง

The pictures showing clear blue floodwaters are edited.
ภาพน้ำท่วมสีฟ้าใสพวกนั้นเป็นภาพที่ถูกแก้ไข

Believing the pictures to be true, many social media users have praised the cleanliness of people residing in Thailand.
ด้วยความเชื่อว่าเป็นภาพจริง ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากได้แสดงความชื่นชมความสะอาดของผู้คนที่อยู่ในประเทศไทย

The archived versions of the posts can be seen here and here
.

คุณสามารถดูโพสต์เวอร์ชันที่เก็บถาวรได้ที่นี่และที่นี่

AFWA probe
การตรวจสอบของ AFWA

Closely observing the images in question, we found that the blue-coloured water has been edited into the pictures of flood waters, which are originally brownish.
สังเกตภาพที่เป็นปัญหาอย่างใกล้ชิด, เราพบว่าน้ำสีฟ้าถูกปรับแต่งให้เป็นภาพของน้ำท่วมซึ่งเดิมเป็นสีน้ำตาล

We observed portions with brown-coloured muddy flood waters left unedited on different images in the viral post.
เราสังเกตเห็นบางส่วนที่มีน้ำท่วมขังสีน้ำตาลขุ่นทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไขในภาพต่างๆในโพสต์ไวรัล

The pattern of blue water also remains the same in all the images.
รูปแบบของน้ำสีฟ้ายังคงเหมือนเดิมในทุกภาพ

In one of the images, the water seen through a bike wheel was edited to blue, but it has been missed out in the subsequent image.
ในภาพหนึ่งน้ำที่มองเห็นผ่านวงล้อจักรยานได้รับการแก้ไขเป็นสีน้ำเงิน, แต่ในภาพถัดไปจะพลาดไป

In fact, the blue colour of the flood water in the viral posts remains the same even after sunset.
ในความเป็นจริงสีฟ้าของน้ำท่วมในโพสต์ไวรัลยังคงเหมือนเดิมแม้หลังพระอาทิตย์ตก

We also checked media reports from Thailand on the Pattani floods.
นอกจากนี้เรายังตรวจสอบรายงานของสื่อจากประเทศไทยเกี่ยวกับอุทกภัยที่ปัตตานี

In none of the reports, the flood waters look blue as seen in the viral images.
ไม่มีรายงานใด ๆ ที่น้ำท่วมดูเป็นสีฟ้าเหมือนที่เห็นในภาพไวรัล

Here is an aerial view of Pattani with muddy flood water flowing through farmlands and residential areas.
นี่คือมุมมองทางอากาศของจังหวัดปัตตานีที่มีน้ำโคลนไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่อยู่อาศัย

We also found reports by Malaysian websites that called out the viral images as edited.
นอกจากนี้เรายังพบรายงานโดยเว็บไซต์ของมาเลเซียที่บอกว่าภาพไวรัลนี้มีการแก้ไข

A video report on the Pattani floods uploaded on January 9, 2021, on the verified YouTube channel of Thai news agency MCOT can be seen below.
วิดีโอรายงานอุทกภัยปัตตานีซึ่งอัปโหลดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ในช่อง YouTube ที่ได้รับการยืนยันของสำนักข่าวไทย อสมท.สามารถดูได้ด้านล่าง

Searching through the name of a shop whose board can be seen in one of the viral images, we were able to confirm that the pictures were indeed taken from the streets of Pattani.
จากการค้นหาชื่อร้านที่มีในกระดานข่าวซึ่งเห็นอยู่ในภาพที่เป็นไวรัลภาพหนึ่ง พวกเราสามารถยืนยันได้ว่าภาพนั้นถ่ายมาจากถนนในจังหวัดปัตตานีจริง

We found the shop “KASOH BOOM” on the website “Find Glocal”, confirming that it is a clothing store in Pattani.
เราพบร้าน“ KASOH BOOM” ในเว็บไซต์“ Find Glocal” ซึ่งยืนยันว่าเป็นร้านเสื้อผ้าในจังหวัดปัตตานี

We can also find name boards in Thai language in several other images in the viral post.
นอกจากนี้เรายังสามารถค้นหาป้ายชื่อภาษาไทยในภาพอื่น ๆ ได้ในโพสต์ที่เป็นไวรัล

However, it is clear that the pictures in circulation are edited and the claim that flood waters in Thailand’s Pattani appeared blue is misleading.
อย่างไรก็ตาม, เป็นที่ชัดเจนว่ารูปภาพที่เผยแพร่ได้ถูกปรับแต่งมาก่อน และการอ้างว่าน้ำท่วมในจังหวัดปัตตานีของไทยปรากฏเป็นสีน้ำเงินนั้นเป็นเรื่องหลอกลวง

คำศัพท์ข่าว
- able (adj) = สามารถ
- agency = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร
- circulation = การส่งต่อ, การหมุนเวียน
- edite (v) = แก้ไข
- inundate (v) = ท่วม, ท่วมท้น, ล้นหลาม, ทำให้จมลงใต้น้ำ
- misleading = ชักนำไปในทางที่ผิด
- praise (v) = ชื่นชม, ยกย่อง, สรรเสริญ
- residential (adj) = เขตที่อยู่อาศัย
- sunset = พระอาทิตย์ตกดิน
- verified = ยืนยัน
- viral (adj) = ไวรัล, เกี่ยวกับไวรัส, เป็นกระแส, (แพร่อย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์)สำนักข่าว : Independent
Thai king crowns consort as second queen despite nude photo leaks
พระมหากษัตริย์ไทยแต่งตั้งให้สนมเอกเป็นราชินีองค์ที่ 2 แม้มีภาพโป๊เปลือยหลุดออกมา

As queen, Sineenat Wongvajirapakdi would be covered under Thailand’s laws protecting the monarchy
ในฐานะราชินี สินีนาฏ วงศ์วชิรภักดิ์จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายปกป้องสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทย

Thailand’s king Maha Vajiralongkorn has reportedly crowned his royal consort, Sineenat Wongvajirapakdi, as the country’s second queen, within months of her nude photos being leaked.
มีรายงานว่ากษัตริย์มหาวชิราลงกรณ์ของไทยได้แต่งตั้งสินีนาถ วงศ์วชิรภักดิ์ขึ้นเป็นราชินีองค์ที่ 2 ของประเทศภายในไม่กี่เดือนหลังภาพมีนู้ดของเธอหลุดออกมา

Though there is no official confirmation so far, news reports suggested that the elevation took place on the 36th birthday of Ms Wongvajirapakdi, on 26 January.
แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ, แต่รายงานข่าวระบุว่าการยกฐานะเกิดขึ้นในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 36 ของคุณวงศ์วชิรภักดิ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม

Ms Wongvajirapakdi has served as the king’s royal bodyguard and has held the title of Major General until August, 2019, when she was elevated to the position of “royal consort” within three months of the 68-year-old king’s marriage to his fourth wife, queen Suthida.
น.ส.วงศ์วชิรภักดิ์ ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์ของกษัตริย์ และดำรงตำแหน่งพลตรีจนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ 2019(พ.ศ. 2562)ตอนที่เธอได้ยกฐานะขึ้นในตำแหน่ง "พระสนมเอก" ภายในสามเดือนหลังการอภิเษกสมรสของกษัตริย์ในวัย 68 ปีกับเมียคนที่สี่ของเขา, ราชินีสุทธิดา

However, she fell out of favour and was stripped of her titles after she was accused of attempts to undermine the queen.
อย่างไรก็ตาม, เธอไม่ได้รับความโปรดปรานและถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าพยายามบ่อนทำลายราชินี

คำศัพท์ข่าว
- attempt (n, v) = พยายาม
- consort (n) = คู่รักของเจ้าเมือง (ในข่าวหมายถึง พระสนมเอก)
- crown (v) = สวมมงกุฎ, แต่งตั้งบรรดาศักดิ์
- elevation = การยกระดับ, การยกให้สูงขึ้น
- royal consort = พระสนมเอก
- serve (v) = ทำงาน, รับใช้(รับใช้ชาติ, รับราชการ)
- stripped (strip) = ถอน, ยึด, ถอด
- suggest(v) = เสนอ, เสนอแนะ,ชวนให้คิด, บอกเป็นนัย ๆ
- title = คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
- took place (take place) = เกิดเหตุ
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment