โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-June-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
EU Digital Covid Certificate: Everything you need to know
ใบรับรอง Digital Covid ของสหภาพยุโรป : ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

How travel will look in the near future is the question on everyone's lips, and as Europe begins to reopen its borders to travelers from outside the continent, the European Union has announced the launch of its EU Digital Covid Certificate -- set to allow freedom of movement around the bloc.
การเดินทางจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้เป็นคำถามของทุกคน และเมื่อยุโรปเริ่มเปิดพรมแดนอีกครั้งสำหรับนักเดินทางจากนอกทวีป สหภาพยุโรปได้ประกาศเปิดตัว EU Digital Covid Certificate ซึ่งกำหนดให้มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวทั่วทั้งกลุ่ม

Already, nine countries are using the scheme to issue certificates, with more expected to join before the scheme officially launches on July 1.
เก้าประเทศกำลังใช้โครงการนี้ในการออกใบรับรอง โดยคาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมมากขึ้นก่อนที่โครงการจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม

The EU's Parliament voted overwhelmingly to approve the scheme on June 9.
รัฐสภาของสหภาพยุโรปลงมติอนุมัติโครงการอย่างท่วมท้นในวันที่ 9 มิถุนายน
"The EU will be on time to open up again this summer," said Thierry Breton, commissioner for internal market, in a statement.
“สหภาพยุโรปจะเปิดขึ้นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้” เธียร์รี เบรตัน กรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านตลาดและบริการภายใน กล่าวในแถลงการณ์

So who is eligible for the certificate, and how do you get it? Here's what to know.
แล้วใครที่มีสิทธิ์ได้ใบรับรองและคุณจะได้ใบรับรองได้อย่างไร? นี่คือสิ่งที่ต้องรู้

What is it?
มันคืออะไร?

This is what will hopefully be opening up travel within Europe this summer, and easing the pressure on travelers for multiple testing.
นี่คือสิ่งที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเปิดการเดินทางภายในยุโรปในฤดูร้อนนี้ และลดแรงกดดันต่อผู้เดินทางสำหรับการตรวจหาเชื้อหลายครั้ง

Currently, travel between two EU countries and you'll have to meet each of their individual rules for entry -- which might mean daily testing if you're driving through, or taking the train around the continent.
ปัจจุบัน การเดินทางระหว่างประเทศสองประเทศในสหภาพยุโรป และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศในการเข้าประเทศ ซึ่งอาจหมายถึงการทดสอบรายวันหากคุณกำลังขับรถผ่าน หรือนั่งรถไฟรอบภูมิภาค

The certificate, however, will log three things: the holder's vaccination record, negative tests, or a record of previous infection -- which should make travel easier.
อย่างไรก็ตาม ใบรับรองจะบันทึกไว้สามอย่างได้แก่ บันทึกการฉีดวัคซีนของผู้ถือ ผลการตรวจไม่พบเชื้อ หรือบันทึกการติดเชื้อครั้งก่อน ซึ่งจะทำให้การเดินทางง่ายขึ้น

It'll be valid in all EU member states, plus Iceland, Liechtenstein and Norway. Switzerland is also looking likely.
โดยจะมีผลใช้ได้ในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ก็ดูมีแนวโน้มเช่นกัน

Is this the same as the EU Covid vaccine passport?
เล่มนี้เหมือนกับพาสปอร์ตวัคซีนโควิดของสหภาพยุโรปหรือไม่?

Yes -- it's the EU-wide scheme for travel within the bloc. Also known as an "immunity pass" or "health pass," although the EU Digital Covid Certificate is the official (and more bland) name.
ใช่ มันเป็นแผนงานสำหรับการเดินทางทั่วทุกประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า "บัตรผ่านภูมิคุ้มกัน" หรือ "บัตรสุขภาพ" แม้ว่า EU Digital Covid Certificate จะเป็นชื่อทางการ(และสุภาพกว่า)

Is it a digital or a paper certificate?
เป็นใบรับรองดิจิทัลหรือกระดาษ?

That'll be up to the holder -- you can choose from either.
ขึ้นอยู่กับผู้ถือ คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้

Both will contain a "digitally signed QR code" which can be scanned on entry to a country.
ทั้งสองแบบจะมี "รหัส QR ที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล" ซึ่งสามารถสแกนได้เมื่อเข้าสู่ประเทศ

It'll be both in the national language of the country issuing it, plus English. Member states have agreed on a common design.

มันจะมีทั้งภาษาประจำชาติของประเทศที่ออกให้ และภาษาอังกฤษ ซึ่งประเทศสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในการออกแบบ

คำศัพท์ข่าว
- although = แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
- bloc (n) = กลุ่ม, หมู่
- certificate (n) = ใบรับรอง
- commissioner (n) = ผู้ตรวจการณ์, กรรมาธิการ ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่
- continent = ทวีป, ภูมิภาค
- entry (n) = การเข้า
- hopefully (adj) = เต็มไปด้วยความหวัง
- individual = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- issue (v.) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- negative test = ผลทดสอบที่เป็นลบ (ผลทดสอบที่ระบุว่าไม่มีเชื้อ/ ไม่ติดโรค)
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
This animal survived 24,000 years frozen in the Siberian permafrost
สัตว์ตัวนี้รอดชีวิตมาได้ 24,000 ปี อยู่ในชั้นเยือกแข็งใต้ดินของไซบีเรีย

A microscopic animal has been revived after slumbering in the Arctic permafrost for 24,000 years.
สัตว์ขนาดเล็กจิ๋วจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตัวนี้ ได้รับการฟื้นคืนชีพหลังจากหลับใหลในชั้นใต้ดินที่เยือกแข็งของอาร์กติกเป็นเวลา 24,000 ปี

Bdelloid rotifers typically live in watery environments and have an incredible ability to survive.
เดลลอยด์โรติเฟอร์ อาศัยอยู่ในเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำและมีความสามารถในการอยู่รอดอย่างไม่น่าเชื่อ

Russian scientists found the creatures in a core of frozen soil extracted from the Siberian permafrost using a drilling rig.
นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียพบสิ่งมีชีวิตดังกล่าวในแกนดินที่เย็นจัดจนแข็งที่สกัดจากชั้นดินเยือกแข็งของไซบีเรียโดยใช้แท่นขุดเจาะ

"Our report is the hardest proof as of today that multicellular animals could withstand tens of thousands of years in cryptobiosis, the state of almost completely arrested metabolism," said Stas Malavin, a researcher at the Soil Cryology Laboratory at the Pushchino Scientific Center for Biological Research in Russia.
"รายงานของเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยากที่สุด ณ วันนี้ว่าสัตว์หลายเซลล์สามารถคงทนอยู่ในคริบโตไบโอซิส หรือสภาวะที่กระบวนการทางชีวะเคมีหยุดนิ่งเกือบโดยสิ้นเชิงได้นับหมื่นปี" Stas Malavin นักวิจัยจาก Soil Cryology Laboratory ที่ Pushchino Scientific Center for Biological Research ในรัสเซียกล่าว

Earlier research by other groups had shown that the rotifers could survive up to 10 years when frozen.
การวิจัยก่อนหน้านี้โดยกลุ่มอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าโรติเฟอร์สามารถอยู่รอดได้นานถึง 10 ปีเมื่อถูกแช่แข็ง

In a new study, the Russian researchers used radiocarbon dating to determine that the critters they recovered from the permafrost -- ground that is frozen year-round, apart from a thin layer near the surface -- were about 24,000 years old.
ในการศึกษาใหม่ นักวิจัยชาวรัสเซียใช้เรดิโอคาร์บอนเดทติ้งเพื่อตรวจสอบว่าสัตว์ที่พวกเขากู้คืนมาจากเพอมาฟรอส ซึ่งเป็นดินที่ถูกแช่แข็งนานนับปีโดยอยู่ห่างจากชั้นบางๆใกล้พื้นผิว มีอายุราว 24,000 ปี

The study was published in the journal Current Biology on Monday.
การศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology เมื่อวันจันทร์

It's not the first time ancient life has been resurrected from a permanently frozen habitat.
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชีวิตในสมัยโบราณได้รับการฟื้นคืนชีพ จากถิ่นที่อยู่ที่ถูกแช่แข็งอย่างถาวร

Stems of Antarctic moss were successfully regrown from a 1,000-year-old sample that had been covered by ice for about 400 years, and a living campion flower was regenerated from seed tissue, likely stored by an Arctic squirrel, that had been preserved in 32,000-year-old permafrost.
ลำต้นของมอสแอนตาร์กติกถูกทำให้เติบโตได้สำเร็จจากตัวอย่าง(มอส)อายุ 1,000 ปีที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมาประมาณ 400 ปี และดอกแคมเปี้ยนที่มีชีวิตก็ถูกทำให้งอกขึ้นจากเนื้อเยื่อเมล็ดที่น่าจะถูกเก็บไว้โดยกระรอกอาร์กติกที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในชั้นดินเยือกแข็งอายุ 32,000 ปี

Simple worms, called nematodes, were revived from the permafrost from two places in northeastern Siberia, in sediments that were more than 30,000 years old.
หนอนธรรมดาที่เรียกว่าไส้เดือนฝอย ฟื้นจากชั้นดินเยือกแข็งจากสองแห่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย ในตะกอนที่มีอายุมากกว่า 30,000 ปี

Long-dead but well-preserved mammals, including extinct cave bears and mammoths, have also been unearthed from the permafrost, which is thawing in some places as a result of the climate crisis.
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายตัวที่ตายไปนานแล้วแต่ได้รับการรักษาสภาพไว้อย่างดี รวมทั้งหมีถ้ำและแมมมอธที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ถูกขุดขึ้นมาได้จากชั้นดินเยือกแข็งซึ่งกำลังละลายในบางพื้นที่ อันเป็นผลมาจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

Malavin said that it is highly unlikely bigger life forms could survive being frozen in this way.
มาลาวินกล่าวว่า มันไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากที่สิ่งมีชีวิตที่รูปร่างใหญ่กว่านั้น จะสามารถรอดชีวิตจากการถูกแช่แข็งในลักษณะแบบนี้

"The takeaway is that a multicellular organism can be frozen and stored as such for thousands of years and then return back to life -- a dream of many fiction writers," Malavin said in the statement.
"เรื่องที่ควรทราบคือ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สามารถแช่แข็งและเก็บไว้อย่างนั้นเป็นเวลาหลายพันปีแล้วสามารถกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตได้อีกครั้ง มันเป็นความฝันของนักเขียนนิยายหลายคน", มาลาวินกล่าวในแถลงการณ์

"Of course, the more complex the organism, the trickier it is to preserve it alive frozen and, for mammals, it's not currently possible.
“แน่นอนว่ายิ่งสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมาก ก็ยิ่งยากกว่าที่จะรักษามันไว้ให้มีชีวิตโดยแช่แข็ง และสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มันเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้

Yet, moving from a single-celled organism to an organism with a gut and brain, though microscopic, is a big step forward."
แต่ทว่าการขยับจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำไส้และสมอง แม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม ก็ถือเป็นก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่”

Once the rotifer thawed, the creature was able to reproduce, the study said.
เมื่อโรติเฟอร์ละลายแล้ว สิ่งมีชีวิตนี้ก็สามารถสืบพันธุ์ได้

The tiny invertebrates were also able to feed.
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กก็สามารถให้อาหารได้เช่นกัน

คำศัพท์ข่าว
- arrested metabolism = กระบวนการทางชีวะเคมีที่หยุดนิ่ง
- Bdelloid rotifers = โรติเฟอร์ชนิดเดลลอยด์ (โรติเฟอร์เป็นชื่อเรียกสัตว์ในไฟลัมโรติเฟอรา)
- cryptobiosis = สภาวะหยุดนิ่งชั่วคราวของกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต มักเป็นการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอด
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- extract (v) = เค้น, สกัด, ถอนออก, ดึงออก
- habitat = ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- microscopic = ขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- multicellular animal = สัตว์หลายเซลล์
- permafrost = ส่วนใต้ชั้นผิวดินที่อยู่ในสภาวะเยือกแข็งต่ำกว่า 0⁰เซลเซียสต่อเนื่องอย่างน้อยสองปี ทั้งที่เป็นดิน หิน แร่ต่างๆ มักเจอใกล้ขั้วโลก
- preserve(v) = ทำให้คงสภาพ
- radiocarbon dating = การประมาณอายุของวัสดุโดยคำนวนจากคาร์บอน-14 ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสี
- regenerate = เกิดจาก , งอกจาก
- resurrect (v) = ทำให้คืนชีพ, ทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย
- resurrect (v) = ทำให้คืนชีพ, ทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย
- revive (v) = ฟื้นฟู, รื้อฟื้นขึ้นใหม่, คืนชีพขึ้นมาใหม่
- rotifer = กลุ่มสัตว์น้ำหลายเซลล์ขนาดเล็ก
- slumbering = การหลับอย่างสงบ
- thawing (n) = กระบวนการของน้ำแข็ง หิมะ หรือสารแช่แข็งอื่น
- unearthed (adj) = ถูกขุดขึ้นมา , ทำให้ปรากฏ
- well-preserved = ได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี, ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
- withstand (v) = ทนต่อ, ต้านทานต่อ

- Reuters : Tiny creature comes back to life after 24,000 years in Siberian deep freeze
- USA TODAY : Meet the rotifer, the microscopic animal that came back to life after 24,000 years frozen in Siberian permafrost
- Guardian: 24,000-year-old organisms found frozen in Siberia can still reproduce
- EUROPE : UK kept in the dark about Cuba crisis
- :
- CBS : Tiny animal survives after 24,000 years frozen in Siberian permafrost: "A big step forward"แหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
แหล่งข่าว : Guardian (Website)
Boko Haram leader killed on direct orders of Islamic State
หัวหน้ากลุ่มโบโกฮารามถูกสังหารตามคำสั่งของรัฐอิสลามโดยตรง

Isis ordered death of Abubakar Shekau over concerns about indiscriminate targeting of ‘believers’
ไอซิสสั่งประหาร Abubakar Shekauka จากความกังวลเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายตามอำเภอใจของ 'ผู้ที่มีความเชื่อ'

The death of the leader of the Nigerian militant Islamist group Boko Haram has been confirmed by a rival extremist faction that said it carried out the killing on the direct orders of Islamic State’s leadership thousands of miles away in the Middle East.
การเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มอิสลามติดอาวุธ Boko Haram ชาวไนจีเรียได้รับการยืนยันจากกลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้าม โดยกล่าวว่าเป็นการสังหารตามคำสั่งโดยตรงของผู้นำรัฐอิสลามที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ในตะวันออกกลาง

The Iswap fighters had stormed the Sambisa forest, a swath of strategically important dense forest in Nigeria’s north-east, which was Shekau’s base.
นักสู้กลุ่มอิสวาปบุกเข้าป่าแซมบิซา ที่เป็นแนวป่าทึบที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย ซึ่งเป็นฐานของกองกำลัง Shekau

Abubakar Shekau, one of the most infamous leaders of Islamic militant groups anywhere in the world, died last month after detonating an explosive device while being pursued by fighters from the Islamic State West African Province (Iswap).
อาบูบาการ์ เชเคา เป็นหนึ่งในผู้นำที่ชื่อเสียงแย่ที่สุดของกลุ่มติดอาวุธอิสลามที่มีในโลกได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากจุดชนวนระเบิดตัวเองขณะถูกนักสู้จากรัฐอิสลามแห่งแอฟริกาตะวันตก(อิสวาป) ไล่ล่า

His death both delighted and embarrassed Nigerian and international security services, who spent a decade devoting huge resources on hunting down Shekau.

การตายของเขาทั้งทำให้น่ายินดีและน่าอับอายต่อชาวไนจีเรียและหน่วยรักษาความปลอดภัยระหว่างประเทศซึ่งใช้เวลากว่าทศวรรษทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในการตามล่าเชเคา

คำศัพท์ข่าว
- away = ห่างออกไป, ไกลออกไป
- base = ฐานที่มั่น, ฐานกองกำลัง, ฐานทัพ
- be confirmed by = ได้รับการยืนยันจาก, ได้รับการยืนยันโดย (Passive Voice)
- dense (adj) = หนาแน่น, หนาตา
- detonate (v) = ทำให้ระเบิด (จุดชวน, ถอดสลัก)
- devote (v) = อุทิศ, ทุ่มเท, เสียสละ
- extremist (n) = พวกหัวรุนแรง, ผู้นิยมความรุนแรง (ก่อเหตุรุนแรงเพราะความเชื่อ)
- huge resource = ทรัพยากรมหาศาล
- infamous (adj) = เสียชื่อ, น่าอับอาย, น่าขายหน้า
- ISWAP (Islamic State West African Province) = กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามิกแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก
- leadership (n) = ผู้นำ, ตำแหน่งผู้นำ
- militant (n) = นักรบ, ผู้ต่อสู้กัน, ผู้ก่อการร้าย, ผู้ใช้ความรุนแรงในการโจมตี
- pursue (v) ไล่ล่า, ไล่กวด, ติดตาม, พยายามเพื่อให้ได้มาซึ่ง
- spend (v) = ใช้, ใช้เวลา, ใช้เงิน (ในข่าวหมายถึงใช้เงิน)
- storm (v) = บุกรุก, บุกกระหน่ำ (ใช้กำลังบุกเข้าไป เพื่อควบคุม, เพื่อจัดการ)
- strategically (adv) = กลยุทธ์, ยุทธวิธี
- swath (noun) : แถบ, แถว, แนว, แถบกว้าง

หมายเหตุ นาย อาบูบาการ์ เชเคา หัวหน้ากลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงที่ชีวิต โดยใช้ระเบิดฆ่าตัวตายขณะหลบหนีกลุ่มคู่อริ เขาเคยก่อการร้ายที่ฆ่าประชาชนไปแล้ว 20,000 คน และส่งผลให้ประชาชนราว 2 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น และยังเคยก่อคดีลักพาตัวด็กหญิงนักเรียนจำนวน 200เพื่อไปละเมิดทางเพศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น