โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, November 14, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-November-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
Portugal bans bosses texting staff after-hours
โปรตุเกสแบนเจ้านายส่งข้อความถึงพนักงานหลังเลิกงาน

The move is part of changes being introduced to improve work-life balance in response to an expansion of working from home in the country.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงสมดุลชีวิตและการทำงานในการรองรับการขยายตัวของการทำงานจากที่บ้านในประเทศ

Companies with more than 10 staff could face fines if they contact employees outside their contracted hours.
บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 10 คนอาจถูกปรับหากพวกเขาติดต่อพนักงานนอกเวลาทำการตามสัญญาว่าจ้าง

There are also new rules on allowing staff with children to work remotely.
นอกจากนี้ยังมีกฎใหม่ในการอนุญาตให้พนักงานที่มีลูกทำงานทางไกลได้

Parents will be allowed to work at home indefinitely without seeking prior approval from their employers until their child turns eight.
พ่อแม่จะได้รับอนุญาตให้ทำงานที่บ้านได้โดยไม่มีกำหนด โดยไม่ต้องขออนุญาตจากนายจ้างก่อนจนกว่าบุตรจะอายุแปดขวบ

And companies may also have to contribute to higher household bills from being home-based, such as energy and internet costs.
และบริษัทต่างๆ อาจต้องร่วมจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจากการอยู่ที่บ้าน เช่น ค่าพลังงานและค่าอินเทอร์เน็ต

Measures to tackle the isolation remote workers can feel are also included, with companies expected to organise regular face-to-face meetings.
มาตรการที่ใช้จัดการกับพนักงานที่ทำการแยกตัวอยู่ไกล ๆ ซึ่งสามารถเข้าใจได้นั้นรวมอยู่ด้วย โดยคาดว่าบริษัทต่างๆ จะจัดการประชุมแบบเห็นหน้าอย่างสม่ำเสมอ

However, some elements of the package were not approved by Portugal's parliament, including a "right to disconnect" allowing staff to turn off all work devices out of hours.
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบบางอย่างของชุดกฏหมายนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาของโปรตุเกส ซึ่งรวมถึง "สิทธิ์ในการตัดช่องทางการสื่อสาร" ที่อนุญาตให้พนักงานปิดอุปกรณ์ทำงานทั้งหมดนอกเวลาทำการ

คำศัพท์ข่าว
- allow (v) = อนุญาต, ยอมให้
- contribute (v) = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- disconnect (v) = ตัดการเชื่อต่อ, ตัดช่องทางการสื่อสาร
- energy (n) = พลังงาน, สิ่งที่ให้พลังงาน(เช่น ไฟฟ้าและก๊าซ)
- enhance (v) = ปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น
- face-to-face (compound) = เผชิญหน้ากัน, ต่อหน้า
- home-based (compound) = ผู้ที่ใช้ที่บ้านเป็นหลัก/เป็นฐาน, เป็นประจำ
- household (n) = ครัวเรือน, หลังคาเรือน
- introduce (v) = แนะนำให้รู้จัก, ริเริ่ม(กฏ, กฏหมาย, มาตรการ, ข้อห้ามต่าง ๆ)
- package (n) = รวมกันเป็นชุด
- Portugal (adj) = เกี่ยวกับโปรตุเกส
- remotely (adv) = ทางไกล, ห่างไกล
- text (v) = ส่งข้อความ

หมายเหตุ
นโยบายใหม่ของประเทศโปรตุเกส ห้ามนายจ้างติดต่อลูกจ้างนอกเวลาทำการปกติทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมล "นายจ้างต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของคนงาน" รวมถึงช่วงเวลาพักผ่อนและเวลาครอบครัว กฎหมายใหม่กำหนด การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิด "ร้ายแรง" และอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ นอกจากนี้ยังกำหนดว่านายจ้างมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้ลูกจ้างที่ทำงานทางไกล ควรชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ไฟฟ้าและก๊าซ ที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานจากที่บ้าน

- แหล่งข่าว : WION
Is your boss texting you after your shift has ended? In Portugal, you can now sue them for doing so. Portugal has passed a law that bans bosses from contacting employees once they've left office. Which other countries have this law?

- แหล่งข่าว : DW News
Many countries in Europe are going through their fourth wave, but Spain, Malta, Sweden and Portugal are bucking the negative trend.

- แหล่งข่าว : Mail Online
Portugal BANS employers from contacting workers outside of office hours


- แหล่งข่าว : BBC
Portugal bans bosses from text messaging and emailing staff out of working hours as part of new laws dubbed "right to rest"

- แหล่งข่าว : CNN
Portugal recently introduced a law that bans employers from contacting workers outside of their regular hours by phone, message or email

- แหล่งข่าว : The Toronto Sun
Portugal makes it illegal for bosses to contact workers after hours

- แหล่งข่าว : The Washington Post
A set of laws passed in Portugal on Friday prohibits employers from contacting remote workers after hours — except under extenuating circumstances — in an effort to promote work-life balance in an era of burgeoning remote work set off by the pandemic.


แหล่งข่าว : Reuters
Keeping tradition alive, Somalia's last camel bone carving artisans
ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมให้อยู่ต่อไป โดยช่างแกะสลักกระดูกอูฐคนสุดท้ายของโซมาเลีย

MOGADISHU, Nov 11 (Reuters) - Somali artisan Muse Mohamud Olosow carefully sorts through a huge pile of camel bones, discarded by a slaughterhouse in Mogadishu, selecting pieces that he will carve into jewellery and ornate beads used by fellow Muslims while reciting prayers.
โมกาดิชู, 11 พฤศจิกายน (รอยเตอร์) - มิวส์ โมฮัมมัด โอโลโซ ช่างฝีมือชาวโซมาเลียคัดแยกกระดูกอูฐกองใหญ่ที่ทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ในโมกาดิชูอย่างระมัดระวัง และกำลังคัดเลือกชิ้นที่เขาจะแกะสลักเป็นอัญมณีและลูกปัดอันวิจิตรที่ชาวมุสลิมใช้ขณะท่องบทสวดมนต์

Olosow, 55, has endured hardships to keep his trade alive. In 2006, he was shot in the arm by the brother of the owner of the camel bone heap where he sifts for his material.
โอโลโซวัย 55 ปี ได้อดทนต่อความยากลำบากเพื่อรักษาการค้าของเขาให้คงอยู่ ในปีค.ศ.2006 เขาถูกยิงที่แขนโดยพี่ชายของเจ้าของกองกระดูกอูฐที่เขาเฟ้นหาเพื่อเป็นวัสดุของเขา

To Olosow's knowledge, he is one of just four artisans in his country of 16 million people who work with the bones of camels.
ตามที่โอโลโซ รู้ เขาเป็นหนึ่งในช่างฝีมือเพียงสี่คน ในประเทศของเขา ซึ่งมีประชากร 16 ล้านคนที่ทำงานเกี่ยวกับกระดูกอูฐ

In 1978, in one of Somalia's many periods of war and turmoil, dozens of craftsmen were killed in Mogadishu and another town by gunmen, he said.
ในปี 1978 ในช่วงสงครามและความวุ่นวายหลายครั้งของโซมาเลีย ช่างฝีมือหลายสิบคนถูกฆ่าตายในโมกาดิชู และอีกเมืองหนึ่งโดยมือปืน เขากล่าว

For years, he carved his bones secretly at home and then took them to markets to sell discreetly.
เป็นเวลาหลายปีที่เขาแกะสลักกระดูกของเขาอย่างลับๆ ที่บ้านแล้วนำมันไปขายที่ตลาดอย่างระมัดระวัง

His clients are mostly government officials or wealthy Somalis living abroad.
ลูกค้าของเขาส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหรือชาวโซมาเลียผู้มั่งคั่งซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศ

Just one of his painstakingly carved prayer beads can cost around $50, in a country where seven in 10 people live on less than $2 per day.
ลูกประคำแกะสลักอย่างปราณีตของเขาเพียงชิ้นเดียว อาจมีราคาประมาณ 50 เหรียญในประเทศที่มีประชากร 7 ใน 10 คนอาศัยอยู่ด้วยเงินน้อยกว่า 2 เหรียญต่อวัน

A customer visiting his shop says the work justifies the price. "What matters is quality not price. I prefer this one to beads imported from other countries like China."
ลูกค้าที่มาที่ร้านของเขากล่าวว่า งานดังกล่าวสมราคา "สิ่งสำคัญคือคุณภาพไม่ใช่ราคา ฉันชอบลูกปัดนี้มากกว่าลูกปัดมากมายที่นำเข้าจากประเทศอื่น ๆ เช่นจีน"

คำศัพท์ข่าว
- alive (n) = ความอยู่รอด
- artisan (n) = ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
- bead (n) = ลูกปัด, ลูกประคำ
- bear (v) = รับน้ำหนัก, สนับสนุน
- carved (adj) = แกะสลัก
- cost (v) = มีราคา, สร้างมูลค่า
- discreetly (n) = อย่างสุขุมรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง
- endure (v) = คงอยู่, อยู่รอด, คงทน
- government official = ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ
- hardship (n) = ความลำบาก, ความทุกข์ยาก
- huge (adj) = ใหญ่โต, มหาศาล
- justify (v) = แสดงความสมเหตุสมผล, แสดงเหตุผลที่เห็นว่าดี, ให้เหตุอันสมควร
- material (n) = วัสดุ, เนื้อหาสาระ
- matter (n) = เป็นสิ่งสำคัญ, มีความหมาย
- ornate (adj) = วิจิตรงดงาม
- painstakingly (adv) = อย่างประณีต
- pile (n) = กอง, วางทับถมกัน
- prefer (v) = ชอบ/อยาก/ต้องการ...มากกว่า
- sift (n) = คัดกรอง, เลือกเฟ้น
- slaughterhouse (n) = โรงฆ่าสัตว์
- sort (v) = คัดแยก, จัดแยกประเภท
- wealthy (adj) = ที่มั่งคั่ง, ร่ำรวย


แหล่งข่าว : BBC
Sara Duterte: Daughter of Philippines leader runs for vice-president
ซาร่า ดูเตอร์เต : ลูกสาวผู้นำฟิลิปปินส์ลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดี

The move ends months of speculation about whether she was planning to run in the polls.
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยุติการคาดการณ์ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเธอกำลังวางแผนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่

She had been widely expected to bid to succeed her father, who cannot stand for another term as president.
เธอได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าพยายามที่จะรับช่วงต่อจากพ่อของเธอ ซึ่งไม่สามารถอยู่ในฐานะประธานาธิบดีอีกวาระหนึ่งได้

Ms Duterte, who is mayor of the major city of Davao, led opinion polls all year as the top presidential candidate.
นางดูเตอร์เต ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาเวา เป็นผู้ได้คะแนนนำสูงสุดจากการสำรวจความคิดเห็นตลอดทั้งปีในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

She has joined a new political party (Lakas-CMD) headed by former President Gloria Arroyo, replacing another candidate who had withdrawn.
เธอได้เข้าร่วมพรรคการเมืองใหม่ลาคาส-ซีเอ็มดี ที่นำโดยอดีตประธานาธิบดีกลอเรีย อาร์โรโย แทนที่ผู้สมัครอีกคนที่ถอนตัวออกไป

Shortly after filing her candidacy, she was picked as the running mate for Ferdinand Marcos Jr, the son of the late Filipino dictator Ferdinand Marcos, who is running as president.
หลังจากยื่นสมัครรับเลือกตั้งได้ไม่นาน เธอก็ได้รับเลือกให้เป็นคู่ชิงตำแหน่งร่วมของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ลูกชายของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส เผด็จการชาวฟิลิปปินส์ผู้ล่วงลับ ซึ่งกำลังลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

In the Philippines, the president and vice-president are elected separately.
ในฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจะได้รับเลือกแยกกัน

Other presidential candidates include popular former boxing champion Manny Pacquiao, and the mayor of Manila.
ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนอื่นๆ ได้แก่ แมนนี่ ปาเกียว อดีตแชมป์มวยชื่อดัง และนายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา

คำศัพท์ข่าว
- another (adj) = อื่น, อีกหนึ่ง, อย่างอื่น
- bid (n) = พยายาม
- elect (v) = เลือกตั้ง
- expect (v) = คาด, คาดว่า, คาดการณ์
- former (adj) = อดีต, เคยเป็น
- headed by = ที่นำโดย(Passive Voice)
- late (adj) = ผู้ล่วงลับ, ที่เสียชีวิต
- mayor (n) = นายกเทศมนตรี
- political (adj) = เกี่ยวกับการเมือง, ในทางการเมือง
- run (v) = แข่งขัน, ชิงตำแหน่ง(ศัพท์เลือกตั้ง/ ศัพท์การเมือง)
- speculation (n) = คาดการณ์, ประเมินสถานการณ์
- stand for = ฝืนทนเพื่อ
- succeed (v) = รับช่วงต่อ, ดำเนินต่อ, มีผลสำเร็จ
- term (n) = วาระ, ช่วงเวลา, ระยะเวลาที่กำหนด
- vice-president (compound) = รองประธานาธิบดี

หมายเหตุ บุตรสาวของนายโรดริโก ดูเตร์เต ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศฟิลิปปินส์ นางดูเตร์เต วัย 43 ปี สังกัดพรรค ลาคาส-ซีเอ็มดียื่นสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปินส์ โดยลงแข่งชิงตำแหน่งคู่กับนายเฟร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ บุตรชายของอดีตจอมเผด็จการมาร์กอสผู้ล่วงลับ
- แหล่งข่าว :ABC News
Sara Duterte is running for vice-president of the Philippines, and she may have to take her father on

- แหล่งข่าว : CNN
Daughter of Philippine President Duterte to run for vice president

- แหล่งข่าว : Reuters
Daughter of Philippine President Duterte files candidacy for vice president

- แหล่งข่าว : VOA
Duterte's Daughter to Run for Philippines Vice President

No comments:

Post a Comment