โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 15, 2021

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน 15-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน
แหล่งข่าว : New York Post
Pfizer announced on Tuesday that its Covid treatment, called Paxlovid, was found to stave off severe disease in a clinical trial and is likely to work against the Omicron variant.
ไฟเซอร์ประกาศเมื่อวันอังคารว่า การรักษาโควิดด้วยยาของบริษัทที่เรียกว่าแพกซ์โลวิดนั้นพบว่า สามารถป้องกันโรคที่มีอาการหนักในการทดลองทางคลินิก และมีแนวโน้มที่จะใช้ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน

The treatment could be available in the U.S. before the end of the year.
การรักษาดังกล่าวอาจจะมีให้ในสหรัฐอเมริกาก่อนสิ้นปี

คำศัพท์ข่าว
- clinical trial = การทดลองทางคลินิก (เพื่อดูประสิทธิภาพ/ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของการรักษา)
- likely (adj, adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- Omicron variant = ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน, ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- paxlovid = ยาแพกซ์โลวิด
- stave off (phrasal verb) = หยุดยั้ง(สิ่งเลวร้าย)
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์


แหล่งข่าว : BBC
The death of a man bullied for being 'effeminate'
การเสียชีวิตของชายคนหนึ่งที่ถูกข่มเหงเพราะมีบุคลิกเหมือนผู้หญิง

คำศัพท์ข่าว
- bully (v) = คุกคาม, รังแก, ล้อเลียน
- effeminate (adj) = ซึ่งมีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง


แหล่งข่าว : New York Post
Reality TV star says she makes $50K a week by selling her farts in a jar
ดาราทีวีเรียลลิตี้บอกว่าเธอทำเงินได้ 50,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์จากการขายตดในขวดโหล

คำศัพท์ข่าว
- fart (n) = ตด
- make (v) = ทำ, สร้าง


แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
People who had received a third shot of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine showed a level of neutralization against the Omicron variant about 100 times higher than those who had received two shots, a new Israeli study found
การศึกษาใหม่ของอิสราเอลพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคเข็มที่สาม แสดงระดับความสามารถในการยับยั้งฤทธิ์ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนได้มากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนสองเข็มประมาณ 100 เท่า

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- neutralization (n) = สภาวะความเป็นกลาง, การต้านผลกระทบ, การต้านพิษ
- Omicron variant = ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอน, ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- shot (n) = การฉีด(ยา, วัคซีน)


แหล่งข่าว : Newsfrom Science
In 2014, archaeologists found a lone wooden ski on a mountaintop, where it had been trapped in ice for 1300 years. Seven years later, a team found the second ski.
ในปีค.ศ. 2014 นักโบราณคดีพบสกีไม้อันเดียวบนยอดเขา ตรงที่มันถูกกักอยู่ในน้ำแข็งเป็นเวลา 1,300 ปี เจ็ดปีต่อมาทีมงานก็พบสกีอันที่สอง

The find makes this the best preserved prehistoric pair of skis on record.
การค้นพบครั้งนี้ ทำให้นี่เป็นไม้สกีคู่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรักษาสภาพไว้อย่างดีที่สุดเท่าที่มีบันทึกมา

คำศัพท์ข่าว
- archaeologist (n) = นักโบราณคดี
- mountaintop (n) = ยอดภูเขา, สวนบนของภูเขา
- prehistoric (n) = ก่อนประวัติศาสตร์, โบราณกาล, ดึกดำบรรพ์
- preserved (adj) = ที่ซึ่งเก็บรักษา, ที่ซึ่งเก็บถนอมให้คงสภาพ
- snow-covered (compound) = มีหิมะปกคลุม
- trap (v) = ติดกับ, ติดแหงก, ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ


แหล่งข่าว : CNN
An unusual promotional giveaway at a hockey game in South Dakota saw a group of schoolteachers competing for a pile of cash by scrambling on their hands and knees to grab fistfuls of bills. Video of the jostling teachers has sparked outrage nationwide. การแจกของรางวัลที่ไม่ธรรมดาในเกมฮอกกี้ในเซาท์ดาโคตาทำให้เห็นกลุ่มครูในโรงเรียนกำลังแข่งกันเก็บกองเงินสดโดย ตะเกียกตะกายคลานเข่าเพื่อคว้าธนบัตรให้เต็มกำมือกันอย่างอุตลุด วิดีโอที่กระทุ้งกระแทกกันนี้ได้จุดชนวนความไม่พอใจทั่วประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- bill (n) = ธนบัตร
- compete (v) = แข่งขัน
- fistful (n) = เต็มกำมือ, , หนึ่งกำมือ
- jost (v) = กระทุ้งศอก, กระทบกระแทก
- schoolteacher = ครู


แหล่งข่าว : Newsfrom Science
Scientists have identified a new mineral never before seen in nature, trapped inside a diamond found in a Botswana mine.
นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุแร่ชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในธรรมชาติ ซึ่งติดอยู่ภายในเพชรที่พบในเหมืองบอตสวานา

คำศัพท์ข่าว
- identify (ไอเดนทิฟาย) (v) = ระบุ, แยกแยะ, วินิจฉัยว่าใช่
- mine (n) = เหมืองแร่
- mineral (n) = แร่
- trap (v) = ติดค้างไปไหนไม่ได้, ติดอยู่ในที่เกิดเหตุ

No comments:

Post a Comment