โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, February 14, 2022

นักสเก็ตลีลาชาวรัฐเซียและยาโด๊ป : ศาลอนุมัติให้แข่งต่อเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนคำศัพท์ข่าวที่สื่อความหมายเดียวกัน
- Court Arbitration for Sport(CAS) = ศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬา, ศาลกีฬาโลก
- top sports court (CNN) = ศาลกีฬาสูงสุด
- A panel of arbitrators (New York Times) = คณะอนุญาโตตุลาการ
- The Court of Arbitration for Sport (Reuters) = ศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬา
- CAS states (Reuters) = ศาลกีฬาโลก

แหล่งข่าว :CNN
Kamila Valieva cleared to compete in Beijing Olympics, top sports court rules
คามิลา วาลิเอวา นักสเก็ตลีลาชาวรัฐเซียได้เคลียร์ทางโล่งแล้วที่จะเข้าแข่งขันในปักกิ่งโอลิมปิกส์, ศาลกีฬาสูงสุดตัดสิน

คำศัพท์ข่าว
- clear (v) = เคลียร์, ขจัดปัญหา, ทำให้ชัดเจน, ทำให้หายสงสัย
- compete (v) = แข่งขัน
- top (adj) = ชั้นนำ, ระดับสูง, มีชื่อเสียงแหล่งข่าว :New York Times
A panel of arbitrators decided it was within the discretion of Russia’s antidoping agency to lift a brief suspension of Kamila Valieva that it had imposed after learning she had tested positive for a banned drug weeks before
คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินว่า เรื่องนี้อยู่ในดุลยพินิจขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของรัฐเซียที่จะยกเลิกการระงับระยะเวลาสั้น ๆ ของคามิลา วาลิเอวา ซึ่งองค์กรได้กำหนดไว้หลังจากทราบว่าเธอมีผลตรวจพบสารต้องห้ามเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน

คำศัพท์ข่าว
- agency (n) = เอเจนซี่, ตัวแทน(หน่วยงาน, องค์กร)
- antidoping = ต่อต้านการใช้ยาเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา
- discretion (n) = ความรอบคอบ, การใช้ดุลยพินิจ
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก(ยกเลิกกฎเกณฑ์/ข้อจำกัด)
- panel (n) = คณะกรรมการแหล่งข่าว :Reuters
The Court of Arbitration for Sport said it had upheld the Russian Anti-Doping Agency's decision to lift a ban on the 15-year-old, who tested positive for a banned substance on Dec. 25, in a statement released on its website
ศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬาระบุในคำแถลงที่ออกบนเว็บไซต์ว่า ศาลมีความเห็นตามการตัดสินใจขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของรัฐเซีย ที่จะยกเลิกโทษห้ามแก่บุคคลวัย 15 ปีผู้ถูกตรวจพบสารต้องห้ามเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม

คำศัพท์ข่าว
- Anti-Doping (compound) = ต่อต้านการใช้ยาเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา
- Court Arbitration for Sport(CAS) = ศาลอนุญาโตตุลาการการกีฬา, ศาลกีฬาโลก
- positive (n) = เป็นบวก, มีอยู่
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก = (ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติที่ต้องการค้นในข่าวหมายถึงสารต้องห้าม)
- uphold (อัพโฮลดฺ) / upheld (อัพเฮลดฺ) upheld (อัพเฮลดฺ) = ยืนยัน, สนับสนุน, เห็นชอบแหล่งข่าว :Reuters
No provisional suspension should be imposed on Valieva, CAS states
ไม่มีการระงับเฉพาะกาลใด ๆ ที่ควรกำหนดต่อวาลิเอวา, ศาลกีฬาโลกระบุ

คำศัพท์ข่าว
- provisional (adj) = ชั่วคราว, เฉพาะกาล

No comments:

Post a Comment