โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 5, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 05-May-2022



เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Japan to use nuclear to cut dependence on Russian energy -PM Kishida
นายกรัฐมนตรีคิชิดะแถลงว่า ญี่ปุ่นจะใช้นิวเคลียร์เพื่อตัดการพึ่งพาพลังงานของรัฐเซีย

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- dependence (n) = การพึ่งพา
- energy (n) = พลังงาน, สิ่งที่ให้พลังงาน(เช่น ไฟฟ้าและก๊าซ)


แหล่งข่าว : AFP
VIDEO: The worst drought to hit the Horn of Africa in decades is pushing 20 million people towards starvation, according to the UN, destroying herders' age-old way of life and leaving many children suffering from severe malnutrition as it rips families apart
วิดิโอ: ภัยแล้งอันร้ายแรงที่สุดที่โจมตีจะงอยแอฟริกาในหลายศตวรรษกำลังผลักให้ประชาชน 20 ล้านคนเข้าสู่ภาวะอดอยากตามข้อมูลของสหประชาชาติ มันกำลังทำลายวิถีชีวิตเก่าแก่ของคนเลี้ยงสัตว์ และกำลังทิ้งให้เด็กจำนวนมากทุกข์ทรมานจากภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากมันทำให้ครอบครัวแตกแยกจากกัน

คำศัพท์ข่าว
- apart (adv) = ห่างออกไป, แยกจากกัน
- decade (n) = ทศวรรษ, รอบสิบปี, ระยะเวลา 10 ปี
- Horn of Africa = จะงอยแอฟริกา(คาบสมุทรในแอฟริกาที่มีแผ่นดินยื่นเข้าไปในทะเลอาหรับ)
- malnutrition (n) = ภาวะทุพโภชนาการ, ภาวะขาดสารอาหาร
- severe (adj) = รุนแรง, เลวร้าย, สาหัส
- starvation (n) = ความหิวโหย(ภาวะอดอยาก, การขาดแคลนอาหาร)


แหล่งข่าว : BBC
Flight to New York aborted mid-flight after discovering first officer had not completed pilot training
เที่ยวบินไปนิวยอร์กหยุดกลางคันระหว่างการบิน หลังจากพบว่าพนักงานลำดับแรกยังไม่จบการฝึกอบรมนักบินอย่างสมบูรณ์

คำศัพท์ข่าว
- abort (v) = ยกเลิก
- discover (v) = ค้นพบ
- mid-flight (compound) = ระหว่างการบิน/ขณะที่ดำเนินการบิน


แหล่งข่าว : CNN
Turkey's annual inflation jumped to 69.97% in April -- above forecast and at a two-decade high -- according to data , fueled by the Russia-Ukraine conflict and rising energy and commodity prices after last year's lira crash.
เงินเฟ้อประจำปีของตุรกีกระโดดขึ้นถึง 69.97% ในเดือนเมษายน ซึ่งเกินกว่าที่คาดไว้ล่วงหน้าและสูงสุดในสองทศวรรษตามข้อมูล โดยได้รับแรงจากความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัฐเซีย และการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและสินค้าทั่วไปหลังจากการพังลงของเงินลีระเมื่อปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- commodity n สินค้าซื้อขายทั่วไป, วัตถุดิบ, สินค้าการเกษตร
- fuel (v) = ให้พลังงาน
- fuelled by = ถูกเติมเชื้อเพลิงโดย/ถูกขับเคลื่อนโดย(Passive Voice)
- lira (n) = เงินของตุรกี
- high (n) = สูง(จุด/ระดับ/จำนวน)


แหล่งข่าว : BBC
Wealthy Russians flee to Dubai to avoid sanctions
เศรษฐีชาวรัสเซียจำนวนมากหนีไปดูไบเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

คำศัพท์ข่าว
- avoid (v) = หลีกเลี่ยง, หลีกพ้น
- flee (v) = หนี, หลบหนี
- sanction (n) = การคว่ำบาตร(การลงโทษทางเศรษฐกิจ/การตัดความสัมพันธ์)
- wealthy (adj) = ที่มั่งคั่ง, ที่ร่ำรวย

No comments:

Post a Comment