โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, May 24, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 24-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
Customs agents in Detroit intercepted the larvae and pupae of an unidentified insect inside seed pods in a passenger’s luggage. The insect turned out to be a species of moth not seen since 1912, officials said.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรในเมืองดีทรอยต์ได้สกัดจับตัวหนอนและดักแด้ของแมลงไม่ทราบชนิดที่อยู่ในฝักเมล็ดพืชในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารคนหนึ่ง (เมื่อโตขึ้น)แมลงนั้นกลับกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดที่ไม่ได้ถูกพบเห็นมาตั้งแต่ปี 1912, เจ้าหน้าที่แถลง

คำศัพท์ข่าว
- intercept (v) = สกัดกั้น
- larvae (n) = ตัวอ่อนของแมลง
- moth (n) = ผีเสื้อกลางคืน
- pod (n) = ฝักของพืช, ฝักถั่ว
- pupa (n) = ดักแด้(พหูพจน์pupae)
- turn out (phrasal verb) = ปรากฏว่า, กลับกลายเป็น
- unidentified (adj) = ซึ่งไม่สามารถระบุได้(ไม่ปรากฏชื่อ, ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้)


แหล่งข่าว : Reuters
Germany wants to intensively pursue gas and renewable energy projects with Senegal, Chancellor Olaf Scholz said during his first trip to Africa, against the backdrop of the war in Ukraine and its impact on energy and food prices
เยอรมันนีต้องการแสวงหาโครงการก๊าซและพลังงานหมุนเวียนร่วมกับเซเนกัลอย่างยิ่ง, นายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์ กล่าวระหว่างการเดินทางไปแอฟริกาครั้งแรกของเขา เพื่อฝ่าต้านสถานการณ์สงครามในยูเครนและผลกระทบของมันต่อราคาพลังงานและอาหาร

คำศัพท์ข่าว
- backdrop (n) = ฉากหลัง, สถานการณ์ที่เกิดอยู่ก่อนแล้วและส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์
- project (n) = แผน, โครงการ
- pursue (v) = พยายามเจริญรอยตามสื่งที่ต้องการ, แสวงหา/พยายามติดตาม(บางคน/บางสิ่ง)
- renewable (adj) = ซึ่งทำใหม่ได้, เริ่มใหม่ได้, ที่ไม่มีวันหมด (พลังงาน)


แหล่งข่าว : CNN
A hug can make a big difference for women facing stress, according to a new study. Unfortunately, the effect is not as powerful when it comes to men.
การศึกษาใหม่พบว่า การกอดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับผู้หญิงที่เผชิญกับความเครียด น่าเสียดายที่ผลกระทบนี้ไม่ทรงพลังเท่ากันเมื่อมาใช้กับผู้ชาย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- effect (n) = ผลกระทบ
- men = ผู้ชาย(คำพหูพจน์)
- stress (n) = ความเครียด


แหล่งข่าว : AFP
US military delivers tons of baby formula from Germany as authorities scramble to address a critical shortage
ทหารสหรัฐอเมริกาส่งนมผงสำหรับทารกจำนวนหลายตันจากเยอรมนี ขณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตะเกียกตะกายที่จะจัดการแก้ปัญหาการขาดแคลนขั้นวิกฤติ

คำศัพท์ข่าว
- address (v) = แก้ปัญา, จัดการปัญหา
- baby formula (n) = นมผงดัดแปลงสำหรับทารก
- critical (adj) = รุนแรง, วิกฤต, ย่ำแย่
- deliver (v) = นำส่งให้, ส่งมอบ
- scramble (v) = รีบเร่ง, ตะเกียกตะกาย, เร่งดำเนินการ

No comments:

Post a Comment