โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 13, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 13-June-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : AFP
UPDATE Ukraine says its forces have been pushed back in Severodonetsk, where fighting with Russia has raged for weeks.
ล่าสุดยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของตนถูกผลักดันให้ถอยกลับจากในเมืองเซเวโรโดเนตสค์ ซึ่งการต่อสู้กับรัสเซียได้โหมกระหน่ำเป็นเวลาหลายสัปดาห์

"The enemy, with support of artillery, carried out assault operations in the city of Severodonetsk... pushed our units away from the city centre"
"ศัตรูพร้อมด้วยการสนับสนุนของปืนใหญ่ ดำเนินการโจมตีในเมืองเซเวโรโดเนตสค์... ได้ผลักดันหน่วยของเราออกจากใจกลางเมืองแล้ว"

คำศัพท์ข่าว
- carry out (phrasal verb) = ดำเนินการ, ทำให้สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้
- rage (v) = บ้าคลั่ง, ดุเดือด, รุนแรงไม่สามารถควบคุมได้


แหล่งข่าว : ABC
The government of Nicaraguan President Daniel Ortega has authorized Russian troops, planes and ships to deploy to Nicaragua for purposes of training, law enforcement or emergency response.
รัฐบาลของประธานาธิบดี แดเนียล ออร์เตกา แห่งนิการากัว ได้อนุญาตให้จัดส่งกองทหาร เครื่องบิน และเรือของรัสเซียเข้าประจำการยังประเทศนิการากัวสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การบังคับใช้กฎหมาย หรือการเผชิญเหตุฉุกเฉิน

คำศัพท์ข่าว
- authorize (v) = อนุมัติ, อนุญาต(ศัพท์การเมือง)
- deploy (v) = จัดส่งเข้าประจำการ(เจ้าหน้าที่/อาวุธ/อุปกรณ์)
- purpose (n) = จุดประสงค์, เป้าหมาย, ความตั้งใจ


แหล่งข่าว : Washington Post
Schools in Russia have been ordered to conduct “patriotic” classes parroting the Kremlin line on the war, and teachers who refuse have been fired. Textbooks are being purged of almost all references to Ukraine and its capital, Kyiv.
โรงเรียนในรัสเซียได้รับคำสั่งให้จัดชั้นเรียนผู้ "รักชาติ" โดยพูดท่องย้ำเส้นทางของเครมลินในสงครามครั้งนี้ และครูที่ปฏิเสธก็ถูกไล่ออก หนังสือเรียนต่างกำลังถูกลบล้างการอ้างอิงถึงประเทศยูเครนและกรุงคีฟเมืองหลวงเกือบทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- conduct (v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- Kremlin (n) = เครมลินตั้งอยู่บริเวณใจกลางกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย(ในข่าวมักสื่อถึงประเทศรัสเซีย)
- line (n) = ข้อมูล, สัญญาณ
- on + เหตุการณ์ = เกี่ยวกับ
- parrot = (n)นกแก้ว (v)พูดทวนซ้ำ/ท่องคำพูด/พูดเจื้อยแจ้วโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจสิ่งที่พูด
- patriotic (adj) = ด้วยความรักชาติ
- reference (n) = การอ้างถึง, การอ้างอิง

หมายเหตุ โรงเรียนในรัสเซียได้รับคำสั่งให้จัดชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความรักชาติแบบย้ำท่องจำ รวมถึงความพยายามที่จะกำจัดหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศยูเครน

No comments:

Post a Comment