โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, June 22, 2022

เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในอัฟกานิสถานเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
Powerful earthquake has killed a thousand people and left hundreds more injured in Afghanistan, Taliban official says
แผ่นดินไหวรุนแรงคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วนับพัน และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนในอัฟกานิสถาน เจ้าหน้าที่ตาลิบันกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- injure (v) = ได้รับบาดเจ็บ
- leave/ left/ left = จากไป, ทิ้งไว้, ทิ้งร่องรอย, เป็นเหตุให้เกิด


แหล่งข่าว : New York Times
Breaking News: At least 920 people were killed and hundreds more injured after a 5.9-magnitude earthquake struck southeastern Afghanistan, an official said.
ข่าวด่วน: มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 920 คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.9 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอัฟกานิสถาน, เจ้าหน้าที่แถลง

คำศัพท์ข่าว
- earthquake (n) = แผ่นดินไหว
- strike/struck/struck (Irregular-Verb) = (1)ตี/ฟาด/กระแทก (2)เกิดเหตุรุนแรงจากอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ


แหล่งข่าว : Reuters
An earthquake of magnitude 6.1 killed at least 900 people in Afghanistan, disaster management officials said, with more than 600 injured and the toll expected to grow as information trickles in from remote mountain villages
แผ่นดินไหวขนาด 6.1 คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 900 คนในประเทศอัฟกานิสถาน เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติกล่าว โดยมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 600 ราย และคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อมูลข่าวสารค่อย ๆทอยเข้ามาจากหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกล


คำศัพท์ข่าว
- magnitude (n) = ขนาด/ระดับของความรุนแรง(มาตราหรือหน่วยวัดขึ้นอยู่แต่ละประเทศ)
- remote (adj) = ระยะไกล, ที่ห่างไกล
- trickle (n) = ไหลเอื่อย, มาอย่างช้า ๆ, ค่อย ๆทอยเข้ามา

No comments:

Post a Comment