โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, July 5, 2022

น้ำท่วมหนักคือความปกติแบบใหม่หรือไม่เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Is this the new normal for Australia's most populous state?
นี่เป็นความปกติแบบใหม่ของรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียหรือไม่

คำศัพท์ข่าว
- new normal (n) = ความปกติแบบใหม่
- populous (adj) = มีพลเมืองมาก, เต็มไปด้วยผู้คน, มีประชากรหนาแน่น


แหล่งข่าว : CNN
Sydney is flooded, again, as climate crisis becomes new normal for Australia's most populous state
ซิดนีย์ถูกน้ำท่วมอีกครั้ง ในขณะที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศกลายเป็นความปกติแบบใหม่สำหรับรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลีย

คำศัพท์ข่าว
- flooded (adj) = น้ำท่วม
- crisis (n) = ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์เลวร้าย


แหล่งข่าว : The West Australian
What was previously a once-in-a-generation event has become commonplace, raising questions as to the long term sustainability of flood-prone communities in Australia's New South Wales.
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในรุ่นก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาวของชุมชนที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำท่วมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย

คำศัพท์ข่าว
- commonplace (n) = ธรรมดา, พบเห็นได้บ่อย
- flood-prone (compound) = แนวโน้มว่าจะเกิดน้ำท่วม
- once-in-a-generation (compound) = ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้น
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- prone (adj) = แนวโน้มที่จะเกิดสิ่งไม่ดี, ลางร้าย
- sustainability (n) = ความยั่งยืน, ยืนหยัดอยู่อย่างยืดยาว


แหล่งข่าว : CNN
As the deluge continues in Greater Sydney, residents have been told the flooding will get worse and to be prepared to evacuate.
ในขณะที่น้ำท่วมยังคงดำเนินต่อไปในมหานครซิดนีย์ ผู้อยู่อาศัยได้รับแจ้งว่าน้ำท่วมจะเลวร้ายลงและเตรียมพร้อมที่จะอพยพ
- deluge (n) = ภาวะน้ำท่วม
- evacuate (v) = อพยพ
- prepare (v) = เตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่
- worse (adj) = เลวร้ายหนักกว่าเดิม

No comments:

Post a Comment