โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 23, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 23-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : The Wallstreet Journal
Authorities in central China extended power curbs limiting factory production and opening hours for malls, as the region grapples with its worst heat wave in six decades and a hydropower-depleting drought
ทางการจีนตอนกลางขยายขีดจำกัดการผลิตพลังงานของโรงงานและเวลาเปิดทำการของห้างสรรพสินค้า ในขณะภูมิภาคนี้รับมือกับคลื่นความร้อนร้ายแรงที่สุดในรอบหกทศวรรษและภัยแล้งที่ทำลายไฟฟ้าพลังน้ำ

คำศัพท์ข่าว
- Hydropower/hydroelectric power = โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- hydropower-depleting drought = ภัยแล้งที่ทำลายโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- opening hours = จำนวนชั่วโมง/จำนวนเวลาที่เปิดทำการ
- extend (v) = ยื่น, ยืด, ขยายออกไป
- mall (n) = ห้างสรรพสินค้า
- grapple (v) = ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ (ความยากลำบาก/ สถานการณ์เลวร้าย)


แหล่งข่าว : CNN
Quaden Bayles, an indigenous Australian boy who won the support of celebrities and well-wishers around the globe after being bullied because of his disability, has landed a role in the new "Mad Max" movie.
ควอเดน เบย์ลส์ เด็กชายชนพื้นเมืองออสเตรเลียที่ได้รับการสนับสนุนจากคนดังและผู้ปรารถนาดีทั่วโลกหลังจากถูกรังแกเพราะความพิการของเขา ได้รับบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง "Mad Max" ภาคใหม่

คำศัพท์ข่าว
- bully (v) = รังแก, กลั่นแกล้ง
- celeb/celebrity (n) = คนดัง ผู้มีชื่อเสียง
- disability (n) = ความพิการ
- indigenous (adj) = เกี่ยวกับชนพื้นเมือง
- land (v) = มาถึง(arrive), ได้รับ(get)
- well-wisher (compound) = ผู้ปรารถนาดี
- win (v) = ชนะ, ได้รางวัล, เป็นสาเหตุให้ได้โอกาส/ประสบความสำเร็จ

No comments:

Post a Comment