โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, August 28, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 28-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
A small study on the therapeutic effects of using psychedelics to treat alcohol use disorder found that just two doses of psilocybin magic mushrooms paired with psychotherapy led to an 83% decline in heavy drinking among the participants.
จากการศึกษาเล็ก ๆ เกี่ยวกับผลการรักษาของการใช้สารหลอนประสาทเพื่อรักษาอาการเมาสุรา พบว่าเพียงสองโดสของเห็ดวิเศษไซโลไซบินที่ใช้คู่กับจิตบำบัดทำให้การดื่มหนักลดลง 83% ในหมู่ผู้เข้าร่วม

คำศัพท์ข่าว
- disorder (n) = ความผิดปกติทางกายหรือใจ
- participant (n)= ผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
- psychedelic (adj) = ซึ่งเกี่ยวกับหรือทำให้เกิดอาการหลอนประสาท
- psilocybin = สารหลอนประสาท(เกิดจากเชื้อราที่พบในเห็ดมีพิษบางชนิด)
- therapeutic (adj) = ทีซึ่งช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย, เกี่ยวกับการบำบัดโรค
- magic (adj) = เกี่ยวกับเวทมนตร์, วิเศษ, อาถรรพณ์, น่าอัศจรรย์


แหล่งข่าว : Reuters
WATCH: A New Zealand family was surprised to find a seal had broken into their house, scaring away the family's cat and lounging on the couch
มาดู: ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ถูกทำให้ประหลาดใจที่พบว่ามีแมวน้ำตัวหนึ่งได้บุกเข้าไปในบ้านของพวกเขา ไล่แมวของครอบครัวออกไปและนอนเอกเขนกอยู่บนโซฟา

คำศัพท์ข่าว
- break into (phrasal verb) = จู่โจม, จู่ ๆ(เริ่มทำบางสิ่งอย่างกระทันหัน)
- couch (n) = โซฟา
- lounge (v) = เอกเขนก, พักผ่อน(นั่ง/นอน/หรือยืนอย่างผ่อนคลายหรือขี้เกียจ)
- scare away/off = ขับไล่(คุกคามหรือข่มขู่เพื่อให้ออกไป)
- surprised (adj) = ประหลาดใจ


แหล่งข่าว : CNN
There's promising new research about improving our memories as we age: Noninvasive brain stimulation could help boost memory. @DrSanjayGupta breaks it down.
มีงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีความหวังเกี่ยวกับการปรับปรุงความทรงจำของเราเมื่อเราอายุมากขึ้น: การกระตุ้นสมองแบบไม่รุกล้ำอาจช่วยเพิ่มความจำได้ @DrSanjayGupta ได้อธิบายอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่าย

คำศัพท์ข่าว
- age (v) = ดูแก่, ดูสูงอายุ, ดูมีอายุ
- break down (phrasal verb) = อธิบายละเอียด, อธิบายแตกประเด็นทีละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่าย
- noninvasive (นัน-อินแวสซีฟ)(adj) = ไม่รุกล้ำ, ไม่ต้องเจาะหรือผ่าเข้าสู่ร่างกาย(ศัพท์การแพทย์)
- promising (adj) = แวว, มีหวัง, มีโอกาสสำเร็จสูง
- stimulation (n) = การกระตุ้น

No comments:

Post a Comment