โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 10, 2022

ภารกิจช่วยวาฬเบลูก้าเกยตื้นในฝรั่งเศสเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Beluga whale stranded for several days in the Seine River successfully removed from the French waterway in preparation for a transfer to a saltwater basin in Normandy in hopes of saving its life.
วาฬเบลูก้าที่เกยตื้นเป็นเวลาหลายวันในแม่น้ำแซน ได้รับการนำออกจากน่านน้ำของฝรั่งเศสด้วยความสำเร็จ ในการเตรียมย้ายไปยังแอ่งน้ำเค็มในนอร์มังดีโดยหวังว่าจะช่วยชีวิตของมันได้

คำศัพท์ข่าว
- beluga whale (n) = วาฬเบลูก้า
- basin (n) = แอ่ง, พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง
- preparation (n) = การเตรียมการ
- waterway (n) = ทางน้ำ, เส้นทางน้ำ
- saltwater (adj) = เกี่ยวกับน้ำเค็ม
- strand (vi) = ติดค้าง, ติดแหงกไปไหนไม่ได้


แหล่งข่าว : CNN
A beluga whale which was lifted out of France's Seine river on Wednesday has died despite the mission to save it, according to local authorities
วาฬเบลูก้าที่ถูกนำขึ้นจากแม่น้ำแซนของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธเสียชีวิตแล้วทั้งที่มีภารกิจช่วยชีวิตของมัน ตามข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่น

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก
- mission (n) = ภารกิจ


No comments:

Post a Comment