โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 25, 2022

ภัยแล้งในรัฐเท็กซัส:พบรอยเท้าไดโนเสาร์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
At Dinosaur Valley State Park in Texas, falling water levels have revealed dinosaur tracks — the latest discovery as bodies of water around the world dry up amid a drought.
ที่อุทยานหุบเขาไดโนเสาร์ในรัฐเท็กซัส ระดับน้ำที่ลดลงได้เผยให้เห็นร่องรอยของไดโนเสาร์ ซึ่งเป็นการค้นพบครั้งล่าสุดเมื่อแหล่งน้ำจำนวนมากทั่วโลกแห้งลงท่ามกลางความแห้งแล้ง

“They’re spectacular,” one paleontologist said. “You can see the toenails.”
“พวกมันน่าทึ่งมาก” นักบรรพชีวินวิทยาคนหนึ่งกล่าวว่า “คุณสามารถมองเห็นเล็บเท้านั้นได้เลย”

คำศัพท์ข่าว
- a body of = จำนวนมากของ...
- drought (n) = ภัยแล้ง, ภาวะแห้งแล้ง
- paleontologist (n) = นักบรรพชีวินวิทยา (นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาซากดึกดำบรรพ์/ฟอสซิล )
- reveal (v) = เผยให้เห็น, เผยให้ทราบ
- spectacular (adj) = ที่น่าดู, น่าชม, น่าประทับใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ


แหล่งข่าว : CBS News
New dinosaur tracks uncovered in Texas after severe drought dries up river
ร่องรอยไดโนเสาร์ใหม่ถูกเปิดเผยขึ้นในรัฐเท็กซัส หลังภัยแล้งรุนแรงเป็นสาเหตุให้แม่น้ำแห้งลง

คำศัพท์ข่าว
- drought (n) = ภัยแล้ง, ภาวะแห้งแล้ง
- dry up (phrasal verb) = เกิดความแห้งแล้ง/เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำแห้ง
- severe (adj) = รุนแรง, เลวร้าย, สาหัส
- uncover (v) = เผย/เปิดเผย


แหล่งข่าว : ABC News
Amid a drought, the Dinosaur Valley State Park has discovered dinosaur footprints that have historically been covered by water and sediment.
ท่ามกลางความแห้งแล้ง อุทยานแห่งรัฐหุบเขาไดโนเสาร์ได้ค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำและตะกอนมายาวนานในอดีต

They date back more than 113 million years.
พวกมันมีอายุย้อนไปมากกว่า 113 ล้านปี

คำศัพท์ข่าว
- covered by = ถูกปกคลุมโดย(Passive Voice)
- drought (n) = ภัยแล้ง, ภาวะแห้งแล้ง
- footprint (n) = รอยเท้า, ร่องรอย
- historically (adv) = ในอดิต, ตามประวัติศาสตร์
- sediment (n) = ตะกอน, การทับถม

No comments:

Post a Comment