โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, December 11, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 11-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
Russian President Vladimir Putin floated the possibility that Russia may formally change its military doctrine of not being the first to use nuclear weapons in a conflict, days after he warned of the “increasing” threat of nuclear war
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซียเสนอความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจเปลี่ยนแนวความคิดทางทหารของประเทศอย่างเป็นทางการที่จะไม่เป็นคนแรกที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้ง ไม่กี่วันหลังจากที่เขาเตือนถึงภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มมากขึ้นของสงครามนิวเคลียร์

คำศัพท์ข่าว
- conflict (n) = ความขัดแย้ง
- doctrine (n) = หลักคำสอน, หลักนิยม(ความเชื่อที่กลุ่มหรือองค์กรยึดถือปฏิบัติ)
- float (v) = (1)ลอยตัว/เคลื่อนตัวบนพื้นผิว (2)แนะนำ/เสนอแผน
- increasing (n) = กำลังเพิ่มขึ้น, กำลังขยายตัว
- possibility (n) = ความเป็นไปได้, สิ่งที่เป็นไปได้


แหล่งข่าว : BBC
“I didn’t join IS. I was 10 years old”
“ฉันไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอเอส ตอนนั้นฉันอายุ 10 ขวบ”

Thousands, including children, who were detained when the Islamic State group were defeated in 2019, remain stuck in limbo in guarded camps
ผู้คนหลายพันรวมถึงเด็ก ๆ ที่ถูกควบคุมตัวเมื่อกลุ่มไอเอสพ่ายแพ้ในปี 2562 ยังคงติดอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่นอนในค่ายกักกัน

คำศัพท์ข่าว
- defeated (adj) = พ่ายแพ้
- limbo (n) = สภาวะที่ไม่มั่นคง/ไม่แน่นอน

No comments:

Post a Comment