โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, February 11, 2023

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 11-February-2023เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : EIA News
German scientists track origins of plastic waste in the Arctic
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันติดตามที่มาของขยะพลาสติกในแถบอาร์กติก

- One-third of plastic came from Europe, five per cent from more distant places such as the US, China, Korea and Brazil
- หนึ่งในสามของพลาสติกมาจากยุโรป ร้อยละ 5 มาจากพื้นที่ห่างไกล เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี และบราซิล

คำศัพท์ข่าว
- distant (adj) = ห่างใกล/ห่างเหิน(ด้านเวลาและระยะทาง)
- origin (n) = ต้นฉบับ, ต้นกำเนิด
- plastic waste (n) = ขยะพลาสติก
- track (v) = แกะรอย, ติดตามร่องรอย


แหล่งข่าว : EIA News
Some good news! Rhino & elephant populations are rising in Uganda's reserves, reversing years of decline due to poachers, traffickers and conflict.
มีข่าวดี! จำนวนประชากรแรดและช้างกำลังเพิ่มขึ้นในเขตสงวนของยูกันดา พลิกคืนกลับหลายปีของการลดลงอันเนื่องมาจากพวกลักลอบฆ่าสัตว์, ผู้ค้าของเถื่อน และความขัดแย้ง

คำศัพท์ข่าว
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- poacher (n) = ผู้ลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย, พรานเถื่อน
- population (n) = ประชากร/จำนวนประชากร (ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์)
- reverse (v) = ถอยกลับคืน, เปลี่ยนแปลงเป็นตรงข้าม
- rise (v) = เลื่อนสูงขึ้น, เพิ่มขึ้น
- reserve (n) = เขตอนุรักษ์, พื้นที่สงวน
- trafficker (n) = ผู้ทำธุรกิจสิ่งผิดกฎหมาย, ผู้ค้าของเถื่อน, ผู้ค้าตลาดมืด


แหล่งข่าว : New York Times
Oil prices rose sharply after Russia said it would cut production in March by 500,000 barrels a day — or about 5% of its output.
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากรัสเซียกล่าวว่าจะลดการผลิตในเดือนมีนาคมลง 500,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 5% ของผลผลิต

The country's deputy prime minister said the move was designed to hit back at the West's price cap on Russian oil
รองนายกรัฐมนตรีของประเทศกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกวางแผนมาเพื่อตอบโต้การจำกัดราคาน้ำมันรัสเซียของฝั่งตะวันตก

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- design (n, v) = ออกแบบ(ดีไซน์คำทับศัพท์)
- hit back (phrasal verb) = ตีกลับ, โต้กลับ, ตอบโต้, เอาคืน
- output (n) = เอาท์พุต, ผลิตผล, ข้อมูลที่ส่งออกมา
- rise (v) = เลื่อนสูงขึ้น, เพิ่มขึ้น
- sharply (adv) = อย่างกระทันหัน, อย่างรวดเร็ว


แหล่งข่าว : CNN
Europe has experienced an exceptionally warm January, with average temperatures 2.2 degrees Celsius hotter than the 1990 to 2020 average, according to data from the European Union’s Copernicus Climate Change Service
ยุโรปประสบกับเดือนมกราคมที่อบอุ่นเป็นพิเศษ ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ร้อนกว่าค่าเฉลี่ยในปี 1990 ถึง 2020 อยู่ 2.2 องศาเซลเซียส ตามข้อมูลจากหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโคเปอนิคัสของสหภาพยุโรป

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงข้อมูลจาก.../ ตามที่..บอก
- average (n) = โดยเฉลี่ย
- exceptionally (adv) = อย่างมาก, พิเศษ (ทั้งเรื่องดีและร้าย)
- experience (v) = ประสบ, เผชิญ, สัมผัสประสบการณ์/มีประสบการณ์

No comments:

Post a Comment