โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, February 10, 2023

เคนยาค้นพบโบราณวัตถุที่ย้อนอดีตไป 2.9 ล้านปีเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย

แหล่งข่าว : CNN
The discovery of hundreds of artifacts in Kenya that date back 2.9 million years is shedding new light on a key question in human evolution
การค้นพบโบราณวัตถุหลายร้อยชิ้นในเคนยาที่ย้อนอดีตไป 2.9 ล้านปีกำลังช่วยให้ความกระจ่างของคำถามสำคัญในเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์

คำศัพท์ข่าว
- artifact (n) = โบราณวัตถุ
- date back to (phrasal verb) = ย้อนอดีต, ย้อนเหตุการณ์
- evolution (n) = วิวัฒนาการ
- shed light on something = ช่วยให้ข้อมูลหรือทำให้เข้าใจ/กระจ่างมากขึ้น


แหล่งข่าว : Reuters
Scientists have a mystery on their hands after the discovery of 330 stone tools about 2.9 million years old at a site in Kenya, along Lake Victoria's shores, that were used to butcher animals, including hippos, and pound plant material for food.
นักวิทยาศาสตร์ได้ครอบครองความลับหลังการค้นพบเครื่องมือหินอายุประมาณ 2.9 ล้านปีจำนวน 330 ชิ้นที่ที่พื้นที่ปฏิบัติงานในเคนยา แถบริมชายฝั่งทะเลสาบวิกตอเรีย เครื่องมือพวกนั้นถูกใช้ชำแหละสัตว์รวมทั้งฮิปโปและตำวัสดุจากพืชเพื่อเป็นอาหาร

คำศัพท์ข่าว
- butcher (v) = แร่หรือชำแหละ(สัตว์เป็นอาหาร)
- discovery (n) = ความลึกลับ
- mystery (n) = ความลึกลับ/สิ่งที่ยากจะเข้าใจหรือไม่สามารถอธิบายได้
- on someone's hands/ on (one's) hands = ครอบครอง มีหน้าที่รับผิดชอบ
- pound (v) = ตำ, ทุบ, โขลก
- site (n) = ไซต์, เว็บไซต์, พื้นที่, สถานที่, สถานที่มีกิจกรรม

No comments:

Post a Comment