โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 17, 2018

ภารกิจถ้ำหลวง, พิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวง : Standard.co.ukเมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : New York Post
Site of Thai cave rescue now seeing up to 16,000 tourists a day
สถานที่เกิดเหตุการณ์กู้ภัยถ้ำไทยขณะนี้มีนักท่องเที่ยวมากถึง 16,000 คนต่อวัน

The site in Thailand where 12 football players and their coach were rescued from a cave has become a major tourist attraction.
สถานที่เกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยที่ช่วยเหลือนักฟุตบอล 12 คนและโค้ชของพวกเขาจากถ้ำได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

The village of Ban Chong is seeing up to 16,000 visitors a day, all hoping to get an insight into the news story that hooked the world earlier this year.
หมู่บ้านบ้านช่องมีผู้เข้าชมมากถึง 16,000 คนต่อวัน ทุกคนหวังว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข่าวที่ดึงดูดคนทั้งโลกเมื่อต้นปีนี้

The group spent 17 days trapped in the Tham Luang cave complex in July after rising floodwaters left them stuck underground.
กลุ่มนี้ใช้เวลา 17 วันติดอยู่ในถ้ำหลวงในเดือนกรกฎาคม หลังจากน้ำท่วมขังจนทำให้พวกมันติดอยู่ใต้ดิน

According to the Sunday Times, a museum is currently under development at the site.
อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักข่าวซันเดย์ไทมส์ ขณะนี้พิพิธภัณฑ์อยู่ระหว่างการจัดสร้างที่พื้นที่ดังกล่าว

A tourist campsite is also being built to accommodate those travelling to the northern Thai village.
มีการสร้างที่ตั้งแคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางไปยังหมู่บ้านภาคเหนือของไทย

The boys and their coach went exploring in the massive cave on June 23 after football practice, and were cut off when a rainstorm flooded the cave.
เด็กๆ และโค้ชได้ไปสำรวจถ้ำขนาดใหญ่ในวันที่ 23 มิถุนายน หลังซ้อมฟุตบอล และถูกตัดขาดเมื่อพายุฝนท่วมถ้ำ

A massive international search operation was launched and it took 10 days to locate the boys, who were found hungry and huddled on a dry slope deep in the complex.
การดำเนินการค้นหาระดับนานาชาติครั้งใหญ่ได้เปิดตัวและใช้เวลา 10 วันในการค้นหาเด็กชายเหล่านี้ ที่ถูกพบว่าหิวโหยและซุกตัวอยู่บนทางลาดที่แห้งแล้งลึกเข้าไปในพื้นที่ซับซ้อน

The only way to reach them was by navigating dark and tight passageways filled with muddy water and strong currents, as well as oxygen-depleted air.
วิธีเดียวที่จะไปถึงพวกเขาได้คือการใช้ทางเดินที่มืดมิดและคับแคบซึ่งเต็มไปด้วยน้ำโคลนและกระแสน้ำเชี่ยวกราก รวมถึงกับอากาศที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ

Getting out via the same route was the only feasible option, but a high-risk one, Thai officials said. Experienced cave rescue experts consider an underwater escape a last resort, especially with people untrained in diving, as the boys were.
การออกโดยใช้เส้นทางเดียวกันเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่ทำได้ แต่มีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่ไทยกล่าว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือถ้ำที่มีประสบการณ์พิจารณาว่าการหลบหนีใต้น้ำเป็นทางเลือกสุดท้าย โดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนในการดำน้ำ อย่างเช่นเด็กผู้ชายเหลานี้

The search and rescue operation has riveted people both in Thailand and internationally, with journalists from across the globe travelling to this town along the border with Burma to report on the ordeal.
การดำเนินการค้นหาและกู้ภัยได้ตรึงผู้คนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีนักข่าวจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองนี้บริเวณชายแดนพม่าเพื่อรายงานประสบการณ์ที่เลวร้ายนี้

During the rescue, a former Thai navy seal, Saman Gunan died as he placed air canisters along the passage to where the boys were waiting, necessary to safely travel the five-to-six hour route.
ในระหว่างการช่วยชีวิต อดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือไทย สมาน กุนัน เสียชีวิตขณะวางถังลมตามทางเดินไปยังที่ซึ่งเด็กชายกำลังรออยู่ และจำเป็นต้องเดินทางอย่างปลอดภัยในเส้นทางห้าถึงหกชั่วโมง

A statue of him was erected nearby the cave earlier this week.
รูปปั้นของเขาถูกสร้างขึ้นใกล้ถ้ำเมื่อต้นสัปดาห์นี้

คำศัพท์ข่าว
- accommodate (v) = ให้ที่พักพิง, จัดที่อยู่ให้, ปรับให้เข้ากับ
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- be rescued = ได้รับการช่วยชีวิต
- campsite (n) = บริเวณตั้งแคมป์
- current (n) = กระแสน้ำ
- cut off (v) = ตัดออก, ตัดขาด
- deplete (v) = ทำให้ลดลงจนมีไม่พอ
- diving (n) = การดำน้ำ
- feasible (adj) = เป็นไปได้
- floodwater (n) = น้ำท่วม, น้ำล้นเป็นผลจากอุทกภัย
- hook (v) = ดึงดูด, ดึงความสนใจ
- hooked the world = ดึงดูดผู้คนทั่วโลก
- huddle (v) = จับกลุ่ม, เกาะกลุ่มกันไว้, กอดกันกลม
- insight (n) = การเข้าใจอย่าถ่องแท้, ความเข้าใจลึกซึ้ง
- international = สากล, ระดับนานาชาติ, ระหว่างประเทศ
- last resort = ทางเลือกสุดท้าย, ที่พึ่งหรือทางออกสุดท้าย
- massive (adj) = มหึมา, จำนวนมาก, ขนาดใหญ่
- ordeal (n) = ประสบการณ์ที่เลวร้าย
- oxygen-depleted (compound) = อ๊อกซิเจนลดลงจนมีไม่พอ
- passageway (n) = ทางเดินแคบ ๆ
- rainstorm (n) = พายุฝน
- reach (v) = เข้าถึง, เข้าไปหา
- rescue (v) = ช่วยให้พ้นจากอันตราย/ภาวะวิกฤติ
- rivet (v) = ดึงความสนใจ
- site (n) = พื้นที่, สถานที่, สถานที่เกิดเหตุ, สถานที่มีกิจกรรม
- tight (adj) = เข้มงวด, บีบคั้น
- tourist attraction = สถานที่ท่องเที่ยว, สิ่งที่ดึงดูดการท่องเที่ยว

No comments:

Post a Comment